1406


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Vlastní příspěvky, jakékoliv dotazy a náměty může kdokoliv zaslat na adresu .

Tematický přehled příspěvků Ambonu #

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v JihlavěIkona dne

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Kalendář


Příspěvky na Ambonu:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)

Zobrazit příspěvek č. 81 jednotlivě

Administrátor --- 21. 2. 2007
K rumunskému exorcismu

Rumunsko:
kněz exorcista,
jehož konání vedlo ke smrti mladé mnišky,
byl odsouzen na 14 let


Pravoslavný kněz, který zavinil smrt monašky v ženském monastýru na severu Rumunska, byl odsouzen ke 14 letům vězení. 23-letá Maričika Irina Korniči, kterou kněz Daniil Korožanu považoval za posedlou, zemřela na dehydrataci, vyčerpání a udušení v monastýru svaté Trojice ve vesnici Tanaču v červnu 2005. Mnišky ji podle instrukcí kněze mučily - držely ji přivázanou ke kříži v zavřené cele bez jídla a bez vody a do úst dívce vrazily roubík. Obyvatelky monastýru ji pak opustily na tři dny, a po té době ji našly mrtvou.

Vedle (bývalého) kněze Daniila soud uznal vinnými i čtyři monachyně, které na pokyn kněze dívku mučily. Jedna byla odsouzena k osmi a tři další k pěti letům vězení.

Kněz svoji vinu neuznal - má zato, že opravdu vyháněl z dívky démona. Při soudu bylo v sále i několik desítek přívrženců exorcisty, jehož Rumunská pravoslavná církev brzy po události zbavila kněžství.

(Blagovest info)

-------------------

Několik slov na okraj události, kterou tady v ČR nikdo raději nechce komentovat. Mimocírkevní veřejnost má tendenci považovat sám fakt konání exorcismu za skandální a středověký jev. A naše církevní veřejnost je - zdá se mi - také trochu zmatena tím, co se v Rumunsku v pravoslavném monastýru stalo. Proto tento příspěvek. Zvolil jsem formu nikoliv uceleného článku, ale spíše poznámek a zamyšlení připisovaných na okraj zprávy o té smutné události. Mám-li se pokusit o nějakou úvahu nad touto tragédií, pokusím se trochu osvětlit, co se vlastně stalo, a zařadit to do kontextu, ve kterém se to stalo.

V první řadě musíme uvést, že smrt mladé mnišky je hroznou událostí, k níž nemuselo dojít. Postup kněze (exorcisty) a dalších zúčastněných mnišek byl evidentně nezodpovědný, chybný a trestuhodný. Jejich zodpovědnost za smrt dívky je zřejmá.

Na druhé straně je potřeba uvést, že exorcismus (vymýtání démonů) je v pravoslavné církvi běžným jevem. Koná se za nejrůznějších situací, jeho zjednodušenou formu vykonává každý kněz, protože je např. standardní součástí každého pravoslavného křtu. Nicméně vymýtání démonů z dospělých pokřtěných lidí patří do rukou soudnému, zkušenému, k tomu povolanému knězi (bývá to pravidelně mnich) a řídí se jistými postupy.

Musíme tady rozhodně odmítnout názor, že exorcismus je fenoménem řadícím se někam do kategorie "středověkého tmářství"; právě v dnešní době je veliké množství posedlých lidí, kterým démoni způsobují nepředstavitelné utrpení, a jedině exorcismus (je-li správně prováděn) jim může opravdu účinně pomoci (posedlostí trpí často lidé, kteří přišli do kontaktu s drogami, magií, okultismem, věštěním, astrologií, psychotronikou, ženy po úmyslných potratech, sodomisté a další lidé, kteří se dopustili vážného hříchu).

Mějme na paměti, že posedlí lidé bez exorcismu v nejhorších případech mohou skončit na uzavřených odděleních psychiatrických ústavů, kde jsou dlouhodobě (často i doživotně) "léčeni" chemickým utlumením - nežijí, ale přežívají. V "lepších případech" může být jejich perspektivou: labilní osobnost, duševní poruchy, užívání antidepresiv nebo psychofarmak s nepříjemnými vedlejšími účinky, stálé vnitřní utrpení (a jsou případy, kdy to bohužel končí sebevraždou). A to nehovoříme o duchovních následcích neléčené posedlosti...

Podotkněme, že základní výbavou exorcisty musí být schopnost rozeznat psychickou nemoc od posedlosti. Duševně nemocné posíláme k odborným lékařům. Z povšechného popisu celé události, jak se v Rumunsku stala, se nemohu ubránit jistým pochybnostem, zdali byl onen kněz pro toto náročné duchovní dílo vybaven náležitými vědomostmi a schopnostmi.


Podle dostupných zpráv byla mniška mučena. Mučení rozhodně není v pravoslavné praxi součástí exorcismu. Používalo se jako součást pokání a vyhánění ďábla ve středověku na Západě. Není zcela jasné, čeho všeho se rumunské mnišky při "exorcismu" vlastně dopouštěly, ale nabízí se jako vysvětlení skutečnost, že Rumunsko bylo v minulých staletích pod silným vlivem západní církve (dodnes jsou na rumunském pravoslaví patrné různé cizorodé detaily, které sem pronikly ze západního křesťanství). Možná zde v nějakých odlehlých koutech země přežívají i některé prvky západní středověké exorcistní praxe. Těžko říci. Ta představa je však strašidelná...

Další absurdní krutostí byl roubík. Domnívám se, že každý, kdo někdy viděl, jak se projevuje posedlý člověk při exorcismu, chápe, že ústa musejí zůstat volná...

Mniška byla donucena, aby se podrobila exorcismu, tedy bylo od začátku použito násilí. Jakkoliv je určitá forma(!) násilí většinou v průběhu exorcismu potřebná (např. aby si člověk, z něhož vychází zlý duch, neublížil), je nepřípustné někoho, o kom se domnívám, že je posedlý, chytit, svázat a podrobovat nějakým obřadům.

S tím souvisí i další otřesný detail celé události: žena byla přivázána ke kříži a držena bez jídla a pití tři dny - v uzamčené cele - a to bez dohledu! To je zřejmě nejtěžší pochybení účastníků exorcismu. Nutno však opět osvětlit. Třídenní půst bez jídla i bez vody (tzv. "trimero") sám o sobě je v pravoslavné církvi běžnou záležitostí. Zrovna v tyto dny, na začátku velikého půstu, je zvykem první tři dny nic nejíst a nepít (není to povinnost, vykonává to každý dle svých možností), a proto se právě tento týden po celém světě zřejmě tisíce a tisíce pravoslavných křesťanů (zvláště mnichů) postily přesně tímto způsobem. Jenže k tomuto půstu nemůže být nikdo nucen a jsou k němu potřebné jisté psychické i tělesné předpoklady. Takový půst musí být spojen s modlitbou (čili člověk musí být ve stavu, kdy je schopen se modlit) a s duchovním vedením, jinak by mohl postníkovi ublížit (a to nejen tělesně nýbrž i duchovně). Nechat někde někoho zavřeného a svázaného, a držet ho tak tři dny bez jídla a pití není půstem ani duchovním očištěním, ale skutečnou vraždou.

Co je však to nejhorší - žena byla ponechána bez dohledu. Konání exorcismu vyžaduje neustálý dohled a případné poskytnutí pomoci. Toho si přece ten, kdo exorcismus řídí, musí být vědom.

Celé to neblahé provádění exorcismu v severním Rumunsku těžko dopodrobna rozebírat, protože nemáme detailní informace. Působí však dojmem odsouzeníhodného diletantismu a surovosti. Nebývá totiž vůbec zvykem vymýtat démony takto rychle a riskantně (i evangelium před tím varuje). Většinou se volí pomalejší proces, který trvá týdny, měsíce a déle, není tak nebezpečný a náročný, a hlavně skýtá záruky trvalého výsledku. V průběhu této doby je posedlý vyučován, je v rozhovoru se zkušeným zpovědníkem veden k tomu, aby sám našel příčiny své nemoci a dospěl k pokání; při tom je na posedlé působeno bohoslužbami, modlitbami, žehnáním, svatou vodou, svatými ostatky, čtením evangelia apod.

Vedle toho však musíme také zmínit odlišnou mentalitu Rumunů a jiné kulturní prostředí Rumunska, kde - zvláště na venkově či v horách - se žije způsobem, který je v některých ohledech pro Středoevropana těžko pochopitelný.Zobrazit příspěvek č. 80 jednotlivě

Administrátor --- 20. 2. 2007
K Velikému půstu

První velkopostní týden (tzv. "čistý týden") je nepřísnější. Podle pravidel se poprvé dovoluje jíst až ve středu večer po liturgii Předem posvěcených darů. Pochopitelně, že nemocní či staří lidé, těhotné a kojící ženy nemusejí po požehnání duchovního otce splnit takovou náročnost tohoto požadavku.

Bez modlitby však půst žádnou úrodu nepřinese.

V době Velikého půstu se při bohoslužbách připomíná historie lidského pádu a spásy. Před zraky lidí jsou předkládány obrazy "lidského putování cizinou" po "cestách záhuby". Věřící mohou vidět, jak hořké jsou plody hříchu. První čtyři dny se v chrámu večer čte kánon sv. Andreje Krétského - inspirující dílo, slova vylévající se z hloubi zkroušeného srdce svatého člověka. Při naslouchání těmto slovům, křesťan jakoby znovu prožívá život celého světa a vnímá souvislost s jeho vlastním životem. Z hloubi duše, z hlubin pádu se nese kající naříkající hlas: "Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou!" Pravoslavní lidé se vždy snaží, aby nevynechali tyto bohoslužby, které ohromují svou silou působení na lidské duše.

(Pravoslavie.ru)Zobrazit příspěvek č. 79 jednotlivě

archimandrita Marek --- 20. 2. 2007
jak svět přichází o svobody...

Komentáře


Ocelová pěst sionistů dopadla aneb "Holocaust si rozvracet nedáme!"
Vladimír Stwora( více o autorovi > )
15.2.2007

„Bojoval jsem a to je hodně. Věřil jsem, že mohu vyhrát... ale příroda a štěstěna se ode mě odvrátila. Ale i tak je důležité, že jsem ten boj vedl, neboť věřím, že o vítězství rozhoduje Osud. Bylo ve mně to nejlepší, co bylo možné, a co mi ani příští století neodepřou: něco, co by mohl vítěz sám darovat dalším z mé krve: že jsem se nebál smrti, nepodřídil se, má tvář zůstala pevná; že jsem raději volil smrt před životem na kolenou“. Giordano Bruno, upálen 17. února 1600 za následující zločiny:

- Měl názor, který byl v rozporu s katolickou vírou, hovořil proti ní a jejím služebníkům,
- měl mylný názor na Nejsvětější trojici, na Kristův božský původ a na inkarnaci,
- měl mylný názor na Ježíše Krista,
- měl mylný názor na přepodstatnění (transubstanciaci) a na hmotu,
- tvrdil, že existuje pluralita světů a jejich nekonečno,
- věřil v metafyziku a možnost převtělení lidské duše do hovada,
- zahrával si s magií a proroctvími,
- popíral neposkvrněnost Panenky Marie.

Téměř na den přesně o 407 let později byl jiný odpadlík od nového náboženství (ano, holocaust je náboženství, má všechny jeho prvky, včetně toho nejhlavnějšího: musí se přijímat bez přemýšlení a pochybností) shledán vinným a odsouzen za podobné zločiny.

Německý soud odsoudil Ernesta Zündela k nejvyššímu možnému trestu pěti let tvrdého vězení. Byl uznán vinen v plném rozsahu, žaloba jej viní ze zločinu popírání placatosti země. Vlastně co to povídám, ze zločinu popírání holocaustu. Ale je to ze stejného soudku. Zündel má štěstí, dříve se za podobné zločiny upalovalo.

Do výkonu trestu se mu samozřejmě nezapočítává dva a půl roku strávených v kanadské samotce bez obvinění jen na základě podpisu dvou ministrů, kteří jej označili za nebezpečí pro národní bezpečnost Kanady. Zündel byl později deportován do Německa, neboť kanadská vláda nebyla schopná sestavit smysluplné obvinění, ač na to vynaložila stovky tisíc dolarů. Deportační proces byl rovněž fraškou, obvinění, kvůli kterému mělo dojít k deportaci, bylo rozděleno na dvě složky. Na veřejnou, v té nebylo nic, co by stálo za psí štěk, a na tajnou, která byla tak tajná, že je nesměl znát ani Zündel sám, ani jeho obhájce.

Vládním speciálem byl dopraven do Německa na náklady daňových poplatníků (cca 60 tisíc dolarů) a od té doby byl držen ve vězení v Mannheimu. Německý banánový soud navázal na slavnou tradicí nacistických, stalinských a dalších Mickey Mouse soudů a udělil rozvraceči nejpřísnější možný trest.

Sionisté věří, že důsledným zavíráním každého, kdo zpochybňuje jejich pravdu, se jim podaří tu pravdu posílit. Neškodilo by, kdyby si zaplatili pár hodin doučování nějakého středoškolského učitele dějepisu. Doporučil bych zejména probrat látku kolem Giordana Bruna, Galilea Galileho, Edmunda Campiona, Michaela Servetuse, Jana Husa, Johanky z Arku a dalších heretiků.

Jinak už nemám co dodat.

Vlastně ano. Citaci z Orwella, jak jsem ji právě zachytil v diskuzi v iDnes (honem se tam podívejte, než ji zruší) za článkem Popírač holocaustu dostal v Německu nejpřísnější trest:

„To se ví, že jsem vinen!“ vykřikl Parsons a servilně pohlédl na obrazovku. „Snad si nemyslíš, že by Strana zavřela nevinného člověka?“ Jeho žabí obličej se uklidnil a dokonce dostal poněkud svatouškovský výraz. „Ideozločin je příšerná věc, člověče,“ řekl pompézně. „Je zákeřný. Zmocní se tě, ani nevíš jak. Víš jak se zmocnil mně? Ve spánku! Ano, je to tak. A já tak pracoval, snažil se hledět si svýho, vůbec jsem nevěděl, že mám v hlavě něco špatnýho. A potom jsem začal mluvit ze spaní. A víš, co mě slyšeli říkat?“

Ztišil hlas jako někdo, kdo musí pronést před lékařem neslušné slovo.

„Pryč s Velkým bratrem! – Ano, to jsem řekl! A zřejmě jsem to opakoval znovu a znovu. Mezi námi, kamaráde, jsem rád, že mě dostali dřív, než to došlo dál. Víš, co jim řeknu, až přijdu před tribunál? ,Děkuju vám,‘ řeknu, ,děkuju vám, že jste mě zachránili dřív, než bylo pozdě.‘“

diskuzeZobrazit příspěvek č. 78 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 19. 2. 2007
Vyšla kniha o otci Kolomackém

Ve středu 14.února byla v prostorách kathedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze představena veřejnosti kniha Kateřiny Iberlové "Kněz a stavitel otec Kolomacký". Kniha tematicky navazuje na dříve vydané publikace o vladykovi Sergijovi Pražském a o. Ryžkovovi, je v ruštině a kromě základních životopisných informací přináší také cenný fotografický materiál. Zájemci z řad církve, kteří si nemohou knihu zakoupit v pražských chrámech a vybraných knihkupectvích, si ji mohou objednat u pana Fozikose na adrese fozikoszavináčideg.cz.Zobrazit příspěvek č. 77 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 19. 2. 2007
archimandrita Andrej (Kolomacký)

V sobotu 17.února sloužil Jeho Blaženost + Kryštof, archiepiskop pražský a metropolita českých zemí a Slovenska na pozvání církevní obce v Rumburku v chrámu na Strážném vrchu již tradiční zaupokojnou svatou liturgii u příležitosti výročí zesnutí archimandrity Andreje (Kolomackého).
Spolu s vladykou metropolitou sloužili za účasti několika desítek poutníků a místních věřících archimandrita Silvestr (Valjo) z Prahy, mitr. prot. Nikolaj Ončulenko z České Lípy a představený chrámu jer. Antonij Drda.
Po Božské liturgii následovala panychida nad hrobem archimandrity Andreje a společný oběd.
Jak na konci liturgie, tak také u trapezy byly objasněny otázky stavu rekonstrukce chrámu na Strážném vrchu, zřízení pohřebiště při chrámu a zamýšleného přenesení ostatků otce Andreje.

Klíčovou je pro přenesení ostatků otázka zřízení pohřebiště. V tomto směru se podařilo v uplynulém roce vyřešit základní těžkosti ve věci vlastnických poměrů a v současnosti probíhá složitý proces, který by měl být završen územním rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Lze předpokládat, že v tomto kalendářním roce by mohlo být pohřebiště úředně zřízeno, celá záležitost je však nesmírně složitá a náročná jak po stránce byrokratické, tak po stránce finanční.
Pokud jde o opravy chrámu, probíhají tyto postupně již devátým rokem. Celkové investice přesáhly již výrazně 2 mil. Kč, přičemž prostředky zatěžující naši církev resp. pražskou eparchii nebo její složky nepřesahují 4% (dotace MK činí zhruba 22%). Před námi je v podstatě poslední etapa oprav týkající se interiéru chrámu (historicky cenná vitráž, oprava ornamentální výzdoby) a prostranství před chrámem (vztyčení poklonného kříže apod.). Částka na opravu interiéru chrámu je vyčíslena na 250 000 Kč. Náklady na přenesení ostatků zatím nebyly specifikovány, ale budou jistě značné.

S Boží pomocí je vzhledem k nastíněným okolnostem možné uvažovat o termínu přenesení ostatků na podzim r. 2008 popř. v průběhu r. 2009.

Protože příprava chrámu a hřbitova na Strážném vrchu spěje ke svému završení, pravoslavná církevní obec s požehnáním Jeho Blaženosti + Kryštofa, archiepiskopa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska se obrací i touto cestou na všechny, jimž je drahá památka stavitele chrámů otce archimandrity Andreje (Kolomackého) s prosbou o peněžitou podporu, která by umožnila dokončení oprav chrámu a přípravu slavnostního přenesení ostatků archimandrity Andreje. Své milodary můžete posílat na účet naší církevní obce 4018090217/0100, KB Rumburk příp. nás můžete uvědomit o svém daru libovolným vhodným způsobem (viz schematismus). Transparentnost využití Vašich darů je zcela samozřejmá a všem dobrodincům umožníme v případě zájmu kontrolu hospodárného a cíleného využití jimi darovaných částek.
Naše církevní obec též připravila s pomocí Bohu známých dobrodinců stručné materiály o archimandritovi Andreji v českém, ruském a řeckém jazyce tak, aby se o světlé památce našeho otce dozvěděli také naši pravoslavní bratří v zahraničí. Vydání materiálů a jejich distribuci opět brání jediné - nedostatek finančních prostředků. I zde prosíme a hledáme zbožné dobrodince.
Modlíme se v našem chrámu za všechny dárce milodarů a dobrodince našeho chrámu a ctitele památky archimandrity Andreje. Kéž Vás spasí Hospodin a odmění Vás svým požehnáním a milostí za Vaše milosrdenství a pomoc.Zobrazit příspěvek č. 76 jednotlivě

Administrátor --- 19. 2. 2007
K Velikému půstu

Svatá pravoslavná církev již od dob apoštolských přesně a jasně ukládá věřícím, aby se postili. A místo toho? Kdo nyní zachovává půst? Dokonce i v některých náboženských rodinách zapomněli na toto základní křesťanské přikázání. První, proti čemu se obracejí lidé svedení novými proudy, je církevní přikázání o půstu. Již sv. Serafím Sarovský (18. stol.) říkal: "Rusko hyne, protože ruští lidé přestali dodržovat půst."

Zamysleme se nad smyslem života. Oprosťme se od navyklého pozemského tělesného pohledu. Pohlédněme z Boží perspektivy věčnosti. Proč žijeme? Abychom dosáhli věčnosti, abychom dozráli ke schopnosti ji získat.

Kvůli tomu je naše duše oblečena do těla a tělu se pro jeho život dává jídlo. To všechno se dle Božího plánu podřizuje jedinému cíli - sloužit velkému procesu, kvůli němuž byl stvořen a existuje svět. Pokrm slouží tělu, tělo slouží duši, duše se podřizuje Bohu, Církvi - a tím v ní roste bohupodobnost, stává se dědicem nebeského království, spolukralování s Bohem.

A celý tento Boží plán, celý kosmický proces, je narušen, změní-li se výše uvedené hierarchické uspořádání. Jestli duše začne sloužit tělu, tělo pak začne pracovat jen pro pokrm a učiní z něj modlu, jejíž vláda není ničím omezena.

Půst zachová nastíněnou hierarchii vztahů. Dokonce i ten hrubý, primitivní půst, ve kterém se dosyta najíme postních potravin. Protože tělo, když se nasytí jednoho pokrmu, začne si žádat jiný. A tady se já nepodřídím této tělesné žádosti a vykazuji svému tělu jemu náležející podřízené místo. Ne z důvodů zdravotních či ekonomických, ale z čistě duchovních důvodů a z poslušnosti Bohu a Církvi se zříkám toho či jiného druhu jídla v dobách určených Církví.

Půst má mnoho významů. Je to i jakýsi dar, který Bohu přinášíme z toho, co nám dává.

Ne nadarmo Kristus hovoří o temné satanské síle, kterou "lze vyhnat jen modlitbou a půstem" (Matouš 17,21; Marek 9,29). Proto v naší době vládnou démonické síly v takové míře a tak neomezeně světem, protože lidstvo zapomnělo na půst.

Když lidé slouží svému břichu a nechtějí Bohu nic obětovat jako dar z Jeho darů, pak jako trest přichází hlad. Není náhodou, že nikdy v dějinách netrpělo tolik lidí na planetě hladem, nikdy tolik lidí neumíralo na nedostatek potravy.

V minulosti se lidé postili, a ačkoliv neměli mechanizaci a vědecko-technické vymoženosti, potravy měli dostatek.

Hladování není půst. Je to trest. Základní vlastností půstu je jeho dobrovolnost, svobodné přání lidského ducha vyplnit Boží přikázání a přinést mu dar. Nedobrovolný půst nemá žádnou morální hodnotu.

Stojí za připomenutí, že podle učení Bible veškeré zlo, které ve světě je, přišlo sem kvůli tomu, že prarodičové lidstva, Adam a Eva, nedodrželi jednoduchý půst. Všechny druhy zla, které se v lidstvu šířily v celých dějinách, jsou následkem nedodržení prvního přikázání, které Bůh dal lidem: "Ze všech stromů můžeš jíst, ale z tohoto jednoho stromu nejez..."

Z knihy archiepiskopa Nathanaele (Lvova): "Klíč k pokladnici"Zobrazit příspěvek č. 75 jednotlivě

Administrátor --- 18. 2. 2007
K Velikému půstu

19. února - čisté pondělí - začíná Velký půst

Pravidlo 69. (apoštolské):
Nepostí-li se některý biskup, nebo kněz, nebo diákon, nebo hypodiákon, nebo žalmista, nebo kantor, nebo zpěvák ve svatý (čtyřicetidenní) půst před paschou nebo ve středu nebo v pátek, mimo případ tělesné nemoci, budiž duchovní zbaven hodnosti. Bude-li to laik, budiž odloučen ze svatého přijímání.

---------------

Kdo "nejí" (tj. kdo se postí), ať "neodsuzuje toho, kdo jí" (tj. nepostí se), aby nepřišel o všechnu svou námahu. A tím spíše - ten, "kdo jí" a kdo se ještě nerozhodl uvést půst do svého života, ať nesnižuje toho, kdo se postí. Ať si nevymýšlí žádné "vědecké" výmluvy, nepovyšuje se nad přikázání o jídle. Pak bude mít naději na nějaký postup vpřed.

Půst, jako každé křesťanské dílo, vyžaduje svobodný a tvůrčí přístup v duchu lásky k Bohu a k bližnímu.

Slyšeli jsme, bez čeho se nepodaří žádná askeze, ba dokonce ani modlitba bez něj nebude vyslyšena. "Jestli budete odpouštět lidem prohřešení jejich, pak odpustí vám i Otec váš nebeský. Nebudete-li odpouštět lidem jejich prohřešení, pak ani Otec váš neodpustí vám prohřešení vaše." Proto je zvykem v pravoslavné církvi začínat Velký půst všeobecným odpuštěním, které se koná při zvláštním obřadu v chrámu v neděli syropustní večer. Neodpustíme-li však jedinému člověku, pak spasitelný čas Velkého půstu začínáme lží.

Evangelium nás nabádá, abychom neshromažďovali poklady na zemi. K takovým zemským cennostem však patří i chvála, pocty a uznání lidí, kterých je tak příjemné požívat. O nahromaděné peníze a majetek můžeme připraveni v jediném okamžiku. Podobně i lidskou slávu můžeme naráz přijít. Stačí maličko a všechna ta vaše veliká lidská sláva se zhroutí... Vždyť lidé tak milují vidět lidský pád a zvláště pád zbožného člověka, protože to z nich snímá morální povinnost namáhat se a podobat se mu.

Z knihy archiepiskopa Nathanaele (Lvova): "Klíč k pokladnici"Zobrazit příspěvek č. 74 jednotlivě

Administrátor --- 16. 2. 2007
Otec Serafím Rose

Jestliže chceš opravdu sloužit Bohu, jsi najednou nezvykle sám. Velice brzy vzniká tolik překážek na cestě a cítíš neustálou opozici proti sobě. Atmosféra je naplněna nečistými duchy, kteří brání svatým růst a upevňovat se na zemi. Bojují s nimi ne na život, ale na smrt. Jakmile totiž bude svatých větší počet než démonů, přijde Strašný (poslední) soud, a bude nová země a nové nebe. Svatí věnují své síly na dobro a na získání nebeského Království, a na své cestě se ihned srazí s odporem těch, které ap. Pavel nazývá "duchové zloby pod nebem" (Efez 6,12). I samotný vzduch naplňují (tito běsové) nepřátelstvím.

Ve městě se ďábel již netají, vládne nad davy, pronikl všude.

Z knihy "Ne z tohoto světa" (život a dílo otce Serafíma Rose)Zobrazit příspěvek č. 73 jednotlivě

Administrátor --- 15. 2. 2007
K liturgickému období

Svátek "Obětování Páně". Setkání Pána se starcem Simeonem Bohopříjemcem.

Událost, která je připomínána tímto svátkem, je popsána v Lukášově evangeliu (2,22-40).
Podle ustanovení Mojžíšova zákona (Levit 12,1-8) přicházejí Josef Pěstoun a Panna Marie do Jerusalemského chrámu, kam s sebou přinášejí Dítě Ježíše čtyřicátý den po jeho narození. Podle vnuknutí Ducha Svatého přichází v tuto chvíli do chrámu spravedlivý starec Simeon a prorockým zrakem uzří v malém Ježíšovi zaslíbeného Mesiáše Izraele. Bere ho do náručí a pronese slova, která se v pravoslavné církvi zpívají každodenně v závěru večerní bohoslužby: "Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, podle slova svého v pokoji, neboť viděly oči mé spasení tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo ke zjevení pohanům, a slávu lidu tvého israelského."

K obsahu svátku dodejme, že podle dávné tradice žil Simeon velice dlouho, téměř tři století. Ve své době byl jedním ze sedmdesáti překladatelů Bible z židovského do řeckého jazyka (3. století před Kristem). Když překládal proroka Isaiáše a došel až k místu: "Hle, panna v lůně svém počala a rodí syna," tak nejdříve hebrejské slovo alma, které značí jak "panna" tak i "mladá žena", převedl řeckým slovem parthenos, což je řecky výhradně "panna". V tu chvíli si však uvědomil - jak by mohla panna rodit? A tak chtěl škrtnout slovo "parthenos", ale zastavil ho anděl a bylo mu zvěstováno, že na vlastní oči uvidí tuto Pannu i její Dítě. Míjela léta, desetiletí. Odešli jeho současníci, přicházela nová, cizí pokolení. Jen slib anděla dával Simeonovi sílu nést břímě dlouhého života. A náhle mu Duch velí: "Jdi, nastal ten čas." Simeon spěšně přichází do chrámu, vidí a bere na ruce Dítě, dobrořečí a praví: Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého..." Raduje se z propuštění z tíže pozemského života i ze strachu před smrtí.

Simeonovi bylo dáno vidět v tomto Dítěti "spásu ... všech národů" a přicházející "osvícení pohanů" i slávu pravého Izraele. Prorockým zrakem vidí přicházející otřesy světa, nečekaný pád jedněch a povstání jiných a to, že toto dítě bude "kamenem úrazu" pro některé.

Spolu se Simeonem prorokovala v chrámu i Anna, stará vdova, která žila při chrámu a sloužila Bohu půstem a modlitbou dnem i nocí. Podobně jako při narození Kristově se mu poklonili učení mágové z Persie i prostí pastýři, nyní se mu klanějí a žehnají - vzdělaný Simeon i prostá chrámová vdova. Nikdo z nich není vyvýšen nad druhé... Učení i prostí jsou si před Kristem rovni.

(Přeloženo z "days.ru")Zobrazit příspěvek č. 72 jednotlivě

archimandrita Marek --- 14. 2. 2007
Slovo pravoslavného křesťana:

SMUTEČNÍ ŘEČ PETRA MUKA

Já jsem hodně přemýšlel o tom, jak vás všechny oslovím a pozdravím. A hlavně Karla. Ale jeho duše už je v metafyzickém světě, v astrálním světě. Už nikdy neprožije dopoledne, ráno, odpoledne, večer, ani den, ani noc. Já si myslím, že člověk neprochází očistcem v nebi, ale už tady na zemi. A že Karel tímto očistcem prošel čistý. Chtěl bych mu za sebe popřát pokoj. Pokoj v požehnání od nejvyššího, čili jako rabi Löw v roli Golema: Šalom alejcha, šalom uracha.Zobrazit příspěvek č. 71 jednotlivě

Administrátor --- 14. 2. 2007
K liturgickému období

Právě byla masopustní neděle, která je v pravoslavné církvi zasvěcena tématu strašného soudu.

Biblické čtení masopustní neděle z Matoušova evangelia:

31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všichni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.
35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36  Nahý jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.


---------------

Strašný soud, popisovaný v Evangeliu, nastane na konci lidské historie, až "Syn člověka přijde ve slávě své a všichni svatí andělé s ním". Tehdy Pán usedne na trůn své slávy a shromáždí se před ním všechny národy, všichni do jednoho jsou potomci Adamovi. Všechny je Pán náhle rozdělí do dvou skupin. I bez žalobců a svědků Pán vidí, kdo kam míří, kdo si co zamiloval, kdo čemu odevzdal svou duši. Avšak aby ho nikdo nemohl obvinit ze zaujatosti a z předurčení někoho, kdo jde k záhubě nebo ke spáse, nechá Pán jistě každému říci poslední, svobodné slovo. Ať celý svět vidí to, co vždy viděl Pán.

Pán se nejprve obrátí k těm, kteří jsou po jeho pravici: "Pojďte, požehnaní Otce mého, abyste zdědili království, připravené vám od založení světa. Neboť jsem lačněl a dali jste mi najíst... Spravedlivci mu však odvětí..." Pán s jistotou říká, co mu spravedlivci odvětí. Je si jist, že mu nechápavě odpovědí: "Pane, kdy jsme tě takto viděli a posloužili jsme tobě?" Proč se zrovna takto ptají? Vždyť četli Evangelium a tudíž mj. i to, co čteme tuto neděli. Výborně znají slova, která Pán pronese dále: "Jak jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili." Spravedlivci dobře znali, že konat dobro bližnímu znamená konat je samotnému Pánu. Leč Pán ví, že mu spravedlivci neodvětí souhlasně ve smyslu: "Ano, Pane, my to známe, je to napsáno v 25. kapitole Matoušova evangelia." Pán ví, že bez ohledu na všechno, spravedlivci určitě odvětí tou svou nechápavou otázkou. Jelikož spravedlivý, i když se namáhá a snaží se splnit vše, co Pán ukládá, má před očima (místo svých skutků) vždy především Kříž Pána - toto hlavní, s ničím nesrovnatelné znamení Jeho lásky. Spravedlivý není schopen ani pomyslet na to, že by mohl něco dát Tomu, kdo sám dal všem všechno. A dokonce spravedlivý ani nepomyslí na to, že by byl schopen dát něco druhým lidem.

Poté se Pán obrátí k těm, co stanuli po jeho levici: "Jděte ode mne, prokletí, do ohně věčného, připraveného ďáblu a andělům jeho; neboť jsem lačněl a nedali jste mi jísti..." Avšak i těmto dává právo posledního slova. A navíc - tito jsou ve výhodnější situaci než spravedliví. I kdyby nečetli Evangelium, tak hle - právě mohli slyšet, jak odpověděli spravedliví, jak odmítali svoji spravedlivost a namítali dokonce i samotnému Bohu. A slyšeli, co řekl Pán spravedlivcům. Jenže tito druzí se přesto úporně obhajují, ospravedlňují se, jak se ospravedňoval boháč z podobenství o chudém Lazaru. Oni se prý ničím neprovinili. Podle jejich slov by z celé své duše sloužili Pánu, kdyby se jim zjevil. A zároveň po celý svůj život od sebe odstrkovali nabízenou ruku. A tak proběhl celý jejich život. Pán jim však poskytuje ještě poslední možnost. Proč by nemohli říci: "Ano, Pane, nic dobrého jsme neudělali ani tobě ani pro bližní, ale smiluj se nad námi podle velikého svého milosrdenství"...?

Někteří, kteří přemýšlejí nad tímto evangelijním čtením, vyvozují, že ke spáse je potřeba toto: pomáhej bližním, konej dobré skutky. A věrouka či bohoslužby - to vše je jen lidský výmysl. Jenže ve skutečnosti - bez pravé víry a bez přijímání svatých Tajin v chrámu - je prostě nemožné odpovědět tak, jak odpověděli spravedliví, čili takto ohodnotit svá díla! Je možné si myslet, že kdyby spravedliví souhlasili s tím, jak je Pán ohodnotil, a hříšníci by zaprosili o Jeho milost - úděl těch i oněch by byl opačný. Pán však ihned postavil jedny na pravou a druhé na levou stranu; věděl totiž, jak kdo odpoví. Svou láskou učinil vše pro to, aby všichni lidé odpověděli tak, jak odvětili ti první. Není jeho vina, že si někteří zakrývají oči a ucpávají uši.

"A půjdou tito do mučení věčného..." Poznamenejme jen: sami "půjdou" a nikoliv "budou odvlečeni". Půjdou kvůli svému vpravdě démonickému odporu vůči Bohu a jeho spravedlnosti.

(Přeloženo z "days.ru")Zobrazit příspěvek č. 70 jednotlivě

Administrátor --- 13. 2. 2007
Knížka s postními recepty

Knížka s postními recepty

V roce 2003 vyšla knížka Postní pokrmy, kterou sestavily mátušky Anna Podracká a Jana Baudišová. Je v ní mnoho praktických rad a receptů na přípravu postních jídel. Tato knížka je ještě k dostání. Má 253 stran a její cena je jen 160 Kč + poštovné. Zájemci si o ní mohou psát mát. Baudišové na na internetovou adresu jana.baudisova/zavinac/pravoslavi.czZobrazit příspěvek č. 69 jednotlivě

Pavel P. Haná --- 11. 2. 2007
Bagr na Chrámové hoře

Izrael dál staví cestu na Chrámovou horu

Bagr na Chrámové hoře


Při sobotnímu svátku šábes byly přerušeny práce na nové přístupové rampě na úpatí Chrámové hory v Jeruzalémě. S nedělí ale opět pokračují. Stavební práce v blízkosti mešity Al-Aksá však vyvolávají protesty muslimského světa.

11.2. 2007 10:05
JERUZALÉM - V pátek a v sobotu proti stavbě v Jeruzalémě demonstrovali muslimští věřící. Při násilnostech bylo zraněno nejméně 20 lidí.

Obnovené stavební práce se prý prozatím obešly bez násilných incidentů. Přísná bezpečnostní opatření však stále nebyla odvolána: okolí Chrámové hory hlídá na 2000 policistů a přístup na ni mají pouze muslimové starší 45 let, ženy a držitelé izraelských dokladů totožnosti.

Při pátečních násilnostech házeli muslimští demonstranti kameny na policii; ta proti nim použila slzný plyn. V sobotu palestinští mladíci zasypali kameny autobus s kanadskými turisty. Při incidentech bylo zraněno nejméně dvacet lidí a policie zatkla 17 osob.

Izraelské stavební práce mají umožnit vybudování nové rampy vedoucí na Chrámovou horu. Část té původní se zřítila při sněhové bouři před třemi lety. Na Chrámové hoře se však mimo jiné nachází mešita Al-Aksá - po Mekce a Medíně třetí nejposvátnější místo islámu - a muslimové nevěří, že ji izraelští dělníci nepoškodí.Zobrazit příspěvek č. 68 jednotlivě

Administrátor --- 10. 2. 2007
Z tisku (výběr za dva měsíce)

Jaký byl začátek roku 2007Toto jsou výpisky z běžných novinových zpráv publikovaných v českých médiích na přelomu roku a v průběhu měsíce ledna a začátku února 2007.

První den roku 2007 padl v hlavním městě teplotní rekord pro toto datum. Teplota v Klementinu dosáhla 12,5 stupně.

Ve druhé polovině ledna je takové teplo, že rekordy nepadají jen odpoledne, ale už i ráno.

Nejteplejší "zima" z dob, kdy se vedou záznamy...

Vědci očekávají, že začínající rok bude nejteplejším rokem ze všech horkých let, jaké jsme kdy zažili.

13. ledna vyhlásili na horách letní provoz.
Skupina polských poslanců chce, aby parlament prohlásil Ježíše Krista polským králem. Návrh usnesení už zamířil do úřadu maršálka Sejmu Marka Jurka. Autoři návrhu jsou podle něj z konzervativní vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), ultrakatolické Ligy polských rodin, jež je součástí vlády a z Polské lidové strany (PSL).
Polský katolický biskup byl krátce před intronizací usvědčen ze spolupráce s komunistickými tajnými službami a z udávání. Biskup obvinění dlouho odmítal. Pak to vzdal. Polskou veřejnost šokovalo, že biskup o své minulosti několikrát lhal. Než komise doložila fakta, říkal, že tajné policii nikdy nic nepodepsal.
To samé v bledě modré se odehrálo i u nás s jedním českým katolickým biskupem, který udával státní bezpečnosti. I proti předloženým dokumentům o jeho spolupráci s StB tvrdí, že je nevinným a o své minulosti mlží. Odhady o spolupracovnících StB v řadách katolického kléru hovoří o 150 až o mnoha stovkách lidí. Přesná čísla neexistují.

V Polsku podle odhadů byl každý desátý polský kněz spolupracovníkem tajné komunistické policie.

Biskup Československé církve husitské, ač ženatý, zahořel nečistou vášní a zatoužil po homosexuálním styku se svým mladým věřícím. Jeho husitská Eminence poslala mladíkovi roztouženou SMS zprávu znějící: "Chci se s tebou vyspat, vole." Poté co se celá věc provalila, biskup zatloukal, zaklínaje se svou zbožností. I když byl nakonec usvědčen, odstoupit nehodlá.

Slovenský metropolita Ján Sokol v televizním vysílání řekl, že "za druhé světové války byla na Slovensku blahobyt", a že "si velice váží prezidenta Jozefa Tisa". Slovensko v té době dobrovolně posílalo své židovské občany na smrt a ještě za to fašistickému Německu platilo. Jeho slova pobouřila Rómy i Židy.
V měsíčníku "OPEC Bulletin" vydávaném stejnojmennou kartelovou organizací producentů ropy, uvedl dr. Shokri M. Ghamen, výkonný předseda výboru řídící libyjskou národní těžební společnost, že většinový konsensus potvrzuje konec éry levné ropy a blízké dosáhnutí tzv. ropného zlomu (Peak Oil).

Virus chřipky neustále mutuje. Pandemie chřipky, která se očekává každým rokem, může usmrtit až 62 miliónů lidí. V roce 1918 pandemii podlehlo 50 miliónů a experti předpovídají, že obětí by dnes mohlo být mnohem více než tehdy a to i navzdory dnešním medicínským možnostem.

Nejsilněji pandemie udeří v nejchudších zemích světa. Jedním z mnoha důvodů, proč tomu tak bude, je obrovské množství lidí nakažených virem HIV, který ničí obraný systém lidského těla a malárie. Bohužel i přes vědomí této skutečnosti se rozvojové země nemohou více na hrozící nebezpečí připravit.

Někteří vědci předpokládají, že bezprostředně hrozící nebezpečí představuje právě ptačí chřipka. Ta prozatím čítá jen 258 případů přenesení viru H5N1 na lidi, ale strach z rychlé mutace a spuštění smrtelné pandemie je obrovský. Pokud tato situace nastane, počet obětí se bude pohybovat mezi 50 až 70 milióny.

Občanské sdružení Gay iniciativa ukončilo ke 31. prosinci 2006 svoji činnost v Česku. Důvodem rozpuštění je fakt, že se sdružení podařilo prosadit skoro všechny záměry, které si stanovilo.

Do republiky se přihnal orkán. Meteorologové uvedli, že takovou rychlost větru u nás nepamatují.

Vichřice a orkán v západní Evropě v i ČR - v noci z 18. na 19. ledna.
Zde vítr na některých místech přesahoval 200 km/hod. Střední Čechy 140-150 km/hod. Třetina obyvatel ČR bez el. proudu. Polomy v lesech ve stejném objemu jako běžná celoroční těžba dřeva. 4 mrtví lidé. V Evropě zabil orkán už 30 lidí.

Poté co lidem odnesl střechy, prudce klesla teplota a začalo do okrytých domů sněžit.

Asi čtvrt miliardy korun představuje škoda, kterou způsobila větrná smršť zákazníkům dvou největších domácích pojišťoven.

Pak se krátce po sobě přihnaly ještě dvě další vichřice.

Podepisovala se Charta Oecumenica.
Británie: Průzkum veřejného mínění: "Náboženství je škodlivé"
82 procent Britů zastává názor, že náboženství vytváří ve společnosti napětí. Šedesát procent Britů jsou ateisty.
Většina lidí v Británii si myslí, že náboženství páchá víc škody než užitku.
Skandál se zneužíváním nezletilých vojáky OSN se dále rozrůstá. Po Kongu, Haiti a Libérii jsou další případy hlášeny i ze Súdánu, kde měly podle internetového vydání britského deníku Daily Telegraph příslušníci mírových sil OSN v misi UNMIS zneužívat desítky dětí. Některým bylo jen dvanáct let.

NASA varuje: Globální oteplování už nelze zvrátit
Budoucnost obyvatel Země je při stávajícím oteplování nejistá.

Podle vědců z agentury NASA nelze globální oteplování zvrátit. Jen velmi drastické změny v příštích letech by mohly katastrofální dopady skleníkového efektu zvrátit. Jenže vůle k nim není, a tak v roce 2015 bude o 35 procent více oxidu uhličitého v atmosféře a nastane doba velkého tání ledovců, na jejímž konci nebude led ani na pólech.

Jim Hansen z Goddardova institutu pro vesmírné studie při NASA je velmi skeptický. Podle něj již lidé nedokáží zvrátit účinky skleníkového efektu. Obává se, že ač nerad, dožije se okamžiku, kdy na severním pólu nebude kousek ledu a jeho domovský New York bude pod hladinou moře. Voda zaplaví velkou část pevniny a vyžene z domovů až polovinu všech lidí na světě.

"Polovina lidí na světě žije v patnáctimílovém pásu na pobřeží. Velké aglomerace největších měst světa jsou právě na pobřeží. Jakmile jednou proces začne a rozjede se, už ho nebudeme moci zvrátit.

Američané přišli na to, že "válku v Iráku nevyhrávají". V důsledku americké invaze do Iráku již přišlo o život milión Iráčanů (přesným počítáním zmařených životů obyvatel Iráku se nikdo v USA nezabývá).

Američané jsou v Iráku od 20. března 2003 od čtvrt na dvě po poledni. Tedy zhruba 3 roky bez tří měsíců, což je cca 1000 dní. Jeden den (v průměru) stojí USA 300 milionů dolarů, což je 1000 dní x 300.000.000 USD = 300 miliard dolarů prošustrovaných doposud na ztracené vartě v poušti.

Většina Američanů, plných 70 procent, nesouhlasí s vysláním vojenských posil do Iráku.

Loni výrazně přibylo případů klíšťové encefalitidy, v porovnání s předchozím rokem počet stoupl o 60 procent.
Lékaři v loňském roce zaznamenali celkem 1028 těchto onemocnění - nejvíce za posledních více než 20 let.

V naší republice chtějí Američani mít svou protiraketovou základnu.

Washinton Post: Proti americkým raketám ve východní Evropě protestují místní lidi i Rusko
Plány Bushovy vlády vybudovat ve východní Evropě raketový obranný štít vyvolává protesty z Ruska i od místních lidí, kteří jsou proti zahraničním vojenským základnám a obávají se, že se v důsledku těchto vojenských zařízení jejich země stanou terčem útoků.

Rusko se cítí být plány USA na militarizaci střední Evropy ohroženo.
V Americe se střídají větrné bouře, sněhové vánice s kalamitami, led a nakonec pak mrazy (až k minus 40 stupňům C). Prezident vyhlašuje v řadě oblastí výjimečný stav. O život přišly desítky lidí. Milióny lidí bez elektřiny.

Duchovní centrum v New Yorku vydalo eroticky laděný kalendář nahých mužů ...
Všichni nazí modelové se však hlásí k tomu, že pravidelně chodí do kostela. Duchovní centrum SCNY je středisko pro všechny věřící a spirituální osoby bez rozdílu vyznání. Provozovatelé SCNY hovoří o vedení života duchovní cestou, hovoří o člověku a božské jednotě mysli, těla i duše. Co je lidštější, božštější a svatější než nahá postava?, odpovídá reverendka centra.

Izrael si vypracoval tajné plány, jejichž cílem je zničit íránské zařízení na obohacování uranu, a to taktickými jadernými zbraněmi. Tvrdí to britský týdeník Sunday Times na základě informací z izraelských vojenských kruhů.
WASHINGTON - FBI oznámilo, že americké bezpečnostní složky zaznamenaly nárůst počtu loupeží o 9,7 procenta; vražd bylo o 1,4 procenta víc a nebezpečných násilných činů o 1,2 procenta. Počet vražd však roste už od roku 1999, kdy jich bylo spácháno 15 500. V roce 2003 to už bylo o tisíc více.
Kromě toho, že AIDS zrychlilo své šíření, přišla na toto téma další zpráva:
Zdravotníci ze Spojených států amerických objevili u čtyř mužů nový typ viru HIV. Je velmi nebezpečný, protože dosud vyvinuté léky, které zpomalovaly rozvoj nemoci AIDS jsou proti němu bezmocné. Pokud se začne tento kmen šířit, patrně bude mít smrtelné následky a vědce postaví opět na začátek problému, jak zastavit zabijáka jménem HIV. V Seattlu už při léčbě tohoto nově zmutovaného kmene selhaly dva jinak velmi účinné medikamenty.

Svět se přiblížil k nukleární či ekologické apokalypse. To bylo hlavní sdělení skupiny prominentních vědců. Podle známého astrofyzika a člena rady BAS Stephen Hawkinga, jsou nyní klimatické změny pro lidstvo "nebezpečnější než terorismus".
Vědecká zpráva vypracovaná pro OSN, konstatuje, že nejpravděpodobnější příčinou klimatických změn, které jsou nezastavitelné, je lidská činnost. Zpráva hovoří o zvýšených hladinách moří, které potrvají dlouhá staletí, a o vzrůstu teploty, který by způsobil, že bude většina jižní Evropy neobyvatelná.

Nejpřesnější odhad klimatických změn je nyní ve výši 3 stupňů Celsia. To, jak uvádějí odborníci, by samo o sobě mohlo mít dramatický dopad na počasí a na flóru a faunu na celém světě. Svět by mohl trpět extremnějšími dešti a suchy. Oblasti, které už v současnosti trpí suchem, by se mohly stát obětí mnoha let sucha. Oblasti s většími srážkami by mohly trpět pravidelnými povodněmi. Výkonný ředitel ekologického programu OSN Achim Steiner konstatuje, že ho z těchto důkazů mrazí a že ti, kdo je chtějí ignorovat, budou zřejmě v budoucnosti považováni za neodpovědné.

Globální oteplování "velmi pravděpodobně" způsobil člověk
Klimatické změny, jichž jsme svědky po celém světě, byly "velmi pravděpodobně" způsobeny člověkem, konstatuje Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC).
Výrazem "velmi pravděpodobné" míní panel větší než devadesátiprocentní pravděpodobnost.
Zřejmě budou předpovídat průměrný vzrůst teploty o 2 – 4,5 stupňů Celsia do konce století, ale nevyloučí ještě větší oteplení.

...zpráva Mezinárodního panelu pro podnebné změny je založená na výzkumu dvou a půl tisíce vědců. IPCC konstatuje, že je velmi pravděpodobné, že většina vzrůstu teploty během dvacátého století je důsledkem lidské činnosti. Zdá se to být opatrná formulace, která odráží intenzivní handrkování, které předcházelo zveřejnění této zprávy.
...Měli jsme více než 600 odborných recenzentů. Ke zprávě jsme přijali více než 30 000 připomínek. Bylo to neuvěřitelné úsilí, po celou řadu let, jehož účelem bylo vytvořit vědeckou analýzu nejvyšší kvality.

...většina politické skepse ohledně globálního oteplování pocházela dosud ze Spojených států, včetně prezidenta Bushe.

...údaje o tom, že člověk způsobuje globální oteplování jsou známy už od počátku devadesátých let a důvodem, proč se proti nim nezačalo jednat už dávno, je to, že Spojené státy v této věci neprokázaly vůdcovství, které od nich svět očekával. Poukázal na to, že za to může jediný člověk, dlouholetý generální ředitel americké ropné společnosti Exxon Mobile, a zdůraznil, že v důsledku obrovské lobbistické moci jediné instituce, American Enterprise Institute je pozoruhodné, že jediný člověk může ohrozit budoucnost planety.

Vědci mimo jiné varovali, že pokud svět nezačne provádět razantní opatření proti globálnímu oteplování, do konce století se jižní Evropa a Středozemí stane neobyvatelným.

Zpřesňuje se odhad oteplení do konce století na 2 až 4,5 stupně Celsia vůči preindustriální době (před koncem 18. století), s nejpravděpodobnější hodnotou 3 stupně. Minulá zpráva očekávala oteplení jen o 1,3 stupně, i to by však znamenalo nejteplejší století za 10 tisíc let. Poslední dobou stále častěji padají teplotní rekordy, ať už pro konkrétní den, pro celý rok či desetiletí. I pro právě začínající rok 2007 MetOff soudí, že bude nejteplejším v historii měření.

Spustí se podle vědců řada vzájemně se umocňujících jevů, jež neodvratně povedou k zásadním změnám podnebí na Zemi. Ty se projeví tropickým podnebím ve střední Evropě, zaplavením pobřežních oblastí, rozšířením pouští na západě a ve středu USA, vysušením pralesů Amazonie, Afriky a Indonésie, zánikem Velkého bariérového útesu, roztáním oblastí věčně zmrzlé půdy, jež uvolní obrovské množství metanu, a dalšími změnami. Průvodním jevem bude pád zemědělské produkce a novodobé stěhování národů do vyspělých zemí s přijatelným podnebím.

Co bude znamenat oteplování?
Podle páteční analýzy OSN bude do roku 2100 na světě daleko tepleji. Co to bude znamenat? zeptal se v sobotu deník Independent:

+2.4 C: Korálové útesy téměř úplně zahynou.
V severní Americe vzniknou prachové pouště ve státech na vysokých planinách, kolem Nebrasky. Zlikviduje to také chovatelství dobytka na rančích. V pěti státech USA, od Texasu na jihu až po Montanu na severu, vzniknou písečné duny.
Zrychlí se stoupání hladin moří, vzhledem k tomu, že ledová vrstva v Grónsku začne nezadržitelně tát. Bude to znamenat, že národy, žijící na atolech zmizí pod hladinou, stejně jako oblasti v deltě velkých toků. V Peru roztají v Andách ledovce a 10 milionů lidí bude trpět nedostatkem vody. Oteplující se moře zlikviduje Velkou korálovou bariéru. Korálové útesy budou v tropických mořích téměř všude zlikvidovány. Po celém světě bude čelit zkáze třetina všech přírodních a rostlinných druhů.

+3.4 C: Dešťové pralesy se promění v poušť.
Amazonský dešťový prales shoří v ohnivé bouři katastrofální síly, Jižní Ameriku to pokryje popílkem a kouřem. Jakmile se kouř rozptýlí, vnitřní území v Brazílii se stane pouští. Do atmosféry se dostane spálením pralesů obrovské další množství uhlíku, což dále posílí globální oteplování. V létě zmizí z Arktidy veškerý led, takže severní pól bude poprvé za tři miliony let zcela bez ledu. Polární medvědi, mroži a tuleni vyhynou. Kalifornie bude trpět nedostatkem vody, protože roztají sněhy v Sieře Nevadě. Desítky milionů lidí budou muset hledat útočiště jinde, vzhledem k tomu že se poušť Kalahari rozšíří po jihu Afriky.

+4.4 C: Tající ledy na pólech donutí miliony lidí k útěku.
Rychle stoupající teplota v Arktidě způsobí, že začne tát sibiřský permafrost. Tím se uvolní do atmosféry obrovské množství metanu a C02. V důsledku toho budou dál rychle stoupat globální teploty. Tající led na pólech a stoupající hladiny moří donutí k útěku ze svého bydliště více než 100 milionů lidí, zejména v Bangladéši, v deltě Nilu a v Šanghaji. Horko a sucho způsobí, že většina subtropického pásma se stane neobyvatelným: Evropa bude postižena obrovským přesunem obyvatelstva. V jižním Španělsku, v Itálii a Řecku se rozšíří pouště. Více než polovina divokých přírodních druhů bude zlikvidována, bude to největší katastrofa od vyhynutí dinosaurů. V Austrálii už nebude možná zemědělská výroba.

+5.4 C: Hladiny moří stoupnou o pět metrů.
Ledový povrch v západní Antarktidě roztaje, což nakonec způsobí další zvýšení hladin moří o pět metrů. Pokud budou tyto teploty trvalé, na planetě všude roztaje veškerý led a hladiny moří budou o 70 metrů výše než dnes. Společnost v jižní Asii se rozloží v důsledku zmizení ledovců v Himalájích, v důsledku toho, že vyschne řeka Indus a ve východní Indii a v Bangladéši budou monzúnové povodně ohrožovat miliony lidí. Super El Nino bude vyvolávat globální chaos. Většina lidstva se bude snažit zachránit před vyššími teplotami přesunem blíž k pólům. Desítky milionů uprchlíků si vynutí vstup do Skandinávie a na britské ostrovy. Na světě dojde k vyčerpání zásob potravin.

+6.4 C: Většina života na této planetě bude vyhlazena.
Oteplující se moře povedou k možnému uvolnění hydrátů metanu, uložených na dnech moří. Po obloze budou létat metanové ohnivé koule, což vyvolá další globální oteplování. Oceány přijdou o svůj kyslík a promění se v stagnantní vody. Začnou uvolňovat sirovodík a zlikvidují ozónovou vrstvu. Pouště se rozšíří skoro až do Arktidy. Po světě bude docházet k obrovským hurikánům, které budou způsobovat přívalové povodně, které splaví z území půdu. Z lidstva zůstane na světě jen malé množství lidí, kteří se budou snažit přežít jako polární uprchlíci. Většina života na planetě Zemi bude zlikvidována, neboť teploty stoupnou výše než za stamiliony let.


Na otázku: "Jaké počasí bude řekněme za 10 000let v Evropě? Doba ledová nebo tropická?" Odpověděla česká meteoroložka: "Myslím, že bude počasí velmi podobné tomu dnešnímu, jen průměrné teploty by mohly být o něco vyšší."
Čtvrt miliónu dětí sloužilo ve světě v roce 2006 jako vojáci.

Po celém světě klesá hladina spodních vod. Průměrně o jeden metr za rok.
Církve v Česku dlouhodobě zápasí s nedostatkem věřících. Situace se zřejmě ještě zhorší. I přes pestrou nabídku výuky náboženství totiž duchovní často nemají koho učit, uvádí dnešní Olomoucký deník.

"Ze strany rodičů nebyl o výuku náboženství zájem, proto se u nás nevyučuje," uvedl Zbyněk Kundrum, ředitel Základní školy v Olomouci, ředitelka další základní školy v Olomouci Radka Hladíková uvádí, že výuka je záležitostí pouze několika jednotlivců. Počty dětí na náboženství dlouhodobě klesají.

PF 2007Zobrazit příspěvek č. 67 jednotlivě

Administrátor --- 9. 2. 2007
Judaismus

Shodou okolností přinesly televizní noviny včera názornou ilustraci toho, co zde bylo napsáno. Jedná se o hebrejský nápis na kříži s ukřižovaným Kristem na Karlově mostě v Praze.

Hebrejskými písmeny zde byl napsán citát z proroctví Starého zákona: "Svatý, svatý, svatý jest Hospodin zástupů," (Isaiáš 6,3) což je vzývání Boha a ve spojení s ukřižovaným Kristem se tím hlásá Božství Ježíše Krista - čili princip křesťanské víry, kterým se vyznává, že Ježíš Nazaretský je Bůh. To je samotné jádro křesťanství, a tím starozákonním citátem (a navíc psaným hebrejsky) se podtrhuje, že Pán Ježíš je zaslíbeným Mesiášem, o němž svědčil Starý zákon i proroci. (Mimochodem, přesně tato slova zpíváme při každé svaté liturgii při eucharistii.)

Nedávno tento hebrejský nápis někdo poničil a shodil z mostu do řeky. Potápěči pátrají po dně Vltavy a loví zbytky nápisu. Policie to vyšetřuje jako poničení historické památku a domnívá se, že motivy tohoto útoku jsou náboženské. Lze se domnívat, že útok provedl nějaký žid.

V televizních novinách v rámci reportáže o této události hovořil telefonicky nějaký žid (snad ze židovské obce), který uvedl tato slova: "Pro věřícího žida je tento nápis skutečnou urážkou."

Když si uvědomíme, že tento nápis nehlásal nic antisemitského, nic se v něm nepravilo o židech, ale byl to prostý citát ze starozákonního proroctví psaný v jazyce originálu (tj. v hebrejštině), spatříme onu nesmiřitelnost mezi tzv. "judaismem" a křesťanstvím. Jestli pro současného žida je urážkou samotné vyznání Krista jako Boha a jako Starým zákonem slíbeného Mesiáše, pak tedy pro judaismus je křesťanství ve svém nejzákladnějším kořeni rouháním a pohoršením.Zobrazit příspěvek č. 66 jednotlivě

Administrátor --- 8. 2. 2007
Judaismus

Ano, s tím judaismem je to důležitá poznámka archim. Marka. Tomuto tématu máme tendenci se vyhýbat - a to pohříchu z politických důvodů.

Dobře tuto problematiku vysvětluje A. Osipov, profesor Moskevské duchovní akademie. Ten jasně říká, že považovat judaismus za "starozákonní náboženství", jak je to v ekumeně dnes běžné, je zásadní omyl. Celý Starý zákon ukazuje na příchod Mesiáše a navíc zřetelně označuje Ježíše z Nazareta jako tohoto Mesiáše. Kdo odmítá Ježíše Krista, odcizuje se tím tedy zároveň i Starému zákonu.

Dále Osipov uvádí, že to, čemu se dnes říká judaismus, je náboženství založené nikoliv na Starém zákoně, ale na Talmudu (a někdy i na Kabale). A to, čemu se v naší éře říká Talmud, již odmítal a odsuzoval ve své době Ježíš Kristus, když káral farizeje za to že si vymýšlejí nová a nová břemena a jejich pravidla jsou v rozporu s Božím Zákonem. (Viz např. 23. kapitolu Matoušova evangelia)

Judaismus, jakožto uvědomělé odmítnutí Starým zákonem prorokovaného Mesiáše, má antikřesťanství za svůj základní kámen. To se zřetelně projevilo hned v době prvokřesťanské, kdy právě židé patřili k nejlítějším a nejaktivnějším pronásledovatelům křesťanství.

Profesor Osipov se mj. pozastavuje nad tím, že Vatikán zahrnul dialog se židy do agendy "Rady pro jednotu křesťanů"...Zobrazit příspěvek č. 65 jednotlivě

archimandrita Marek --- 8. 2. 2007
Charta oecumenica

Po dlouhé době jsem zavítal na Ambon.
Moc se mi líbí rozbor Charty od o. Jana Týmala. Vidím ale jednu zásadní chybu v 10. odstavci.
Je tam vedle antisemitismu odmítnut i antijudaismus. Základním kamenem judaismu je odmítnutí Ježíše jako Spasitele, Krista. Je proto každý křesťan z důvodu svého vyznání "Kristus je Pán" vázán být antijudaistou. Kdo by nechtěl být antijudaistou, zároveň by zlehčoval Krista.
Politická korektnost nemá v teologii co pohledávat.Zobrazit příspěvek č. 64 jednotlivě

archimandrita Marek --- 8. 2. 2007
abp. Simeon


       
       
Фотоальбомы

       Патриаршее посещение ЦКБ МП святителя Алексия
7 февраля 2007 г. 21:37

Москва, 7 февраля. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил пациентов Центральной клинической больницы святителя Алексия Московского Патриархата, среди которых находится архиепископ Оломоуцко-Брненский Симеон.
подробнее        
              
       Патриаршее посещение ЦКБ МП святителя Алексия        
              
       
       Zobrazit příspěvek č. 63 jednotlivě

Administrátor --- 7. 2. 2007
Z tisku

Cenzura vystřihla slovo Bůh z filmu. V kopiích amerického filmu "Královna" (The Queen) cenzura vystřihla na sedmi místech slovo "Bůh", a to např. i na místě, kde byla pronášena fráze: "Bože, chraň královnu."

Kopie s takto vystříhanou verzí filmu se objevily u leteckých společností Delta a novozélandských aerolinkách od distribuční společnosti Jaguar Distribution.

Film "Královna" nominovaný na Oskara vypráví o reakci královny Elizabety II. a premiéra Blaira na smrt princezny Daiany při automobilové havárii.

EAIZobrazit příspěvek č. 62 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 6. 2. 2007
Charta Oecumenica

Vypadá to, že v podstatě hlavním motorem ekumenismu je dnes panika. Panický děs z kolapsu západního křesťanství, které trpí "komplexem nepotřebnosti a překonanosti" (jak to někdo trefně formuloval). Ilustrují to slova, která níže ocitujeme z jednoho z publikovaných článků o "Ekumenické chartě":

... Žijeme v sekulární a pluralitní Evropě, kde jsou počty křesťanů na velmi nízkém stupni a dále jich ubývá. I Římskokatolická církev je dnes ve srovnání s počtem „sekulárních ateistů“ v naší společnosti církví menšinovou, dále se zmenšuje a nepatří u nás k vládním strukturám. ... (Publikováno na serveru Christnet.cz - diskuse kolem Ekumenické charty)

Jinými slovy: ubývá nás, a tak se musíme tvářit, že jsme jednotni, aby se zdálo, že křesťanů není zas tak málo. Ekumenismus se tedy stává rezignací na vlastní duchovní sílu křesťanství, místo na Krista křesťané dnes spíše skládají své naděje na jakési politické mezicírkevní společenství, o němž doufají, že zachrání křesťanství pro budoucnost.

Možná, že lépe pochopíme hrůzu evangelíků či katolíků ze zániku křesťanství, když si uvědomíme, že žádná z těchto církví nemá za sebou historii plnou pronásledování, které Kristus učinil znamením označujícím pravé učedníky ("Mne pronásledovali, i vás pronásledovati budou" /Jan 15,20/ a nebo: "všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování" /2Tim 3,12/).

Pravoslavní znají pronásledování prvokřesťanské, pak pamatují na pronásledování ze strany heretiků (ariánů, monofyzitů a nakonec ikonoborců), v živé paměti mají půl tisícileté pronásledování ze strany muslimů a nakonec i nedávné pronásledování od bolševických komunistů.

Římští katolíci po tisíci letech více či méně realizované papežské světovlády dávno zapomněli na zkušenost prvokřesťanů v římských katakombách. A evangelíci existují několik staletí (některé z protestantských církví ani to ne), takže vlastně nemohou mít jakoukoliv delší vlastní historickou zkušenost.

To je asi důvod proč je tolika pravoslavným křesťanům úplně cizí pocit ohrožení existence křesťanství. Vždyť pravoslavní již dva tisíce let zakoušejí péči Krista o svou Církev, kterou ani brány pekelné nemohou přemoci...Zobrazit příspěvek č. 61 jednotlivě

Administrátor --- 5. 2. 2007
Z tisku (islám)

Počet lidí, kteří v Německu přestoupili na islám, vzrostl v posledním roce čtyřnásobně.

Od července 2005 a do července 2006 se přibližně 4000 německých občanů sjednotilo s muslimskou obcí. To je čtyřikrát více než v předchozím ročním období.

Změnily se i příčiny přestupu na islám. Zatímco dříve to byly většinou ženy, které se vdaly za muslima, nyní Němci konvertují k islámu "dle svého vlastního přání" a ponejvíce z ideologických důvodů. Mnozí byli dříve křesťany ale začali pochybovat o pravdách své víry.

(Dle vyjádření berlínského imáma Mohameda Hercoga a Salima Abdula, představitele Centra muslimských archivů, Spiegel. Blagovest-info)

P.S.
Nemusíme vůbec pochybovat o tom, že tento trend přijde i k nám.Zobrazit příspěvek č. 60 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 2. 2. 2007
27.výročí zesnutí archim. Andreje (Kolomackého)

Pravoslavná církevní obec v Rumburku srdečně zve všechny duchovní a věřící na archijerejskou svatou liturgii u příležitosti 27.výročí zesnutí archim. Andreje (Kolomackého), která se s Boží pomocí bude konat v sobotu 17.února 2007 v 9.30 v chrámu sv. Jana Křtitele v Rumburku. Zaupokojnou bohoslužbu povede Jeho Blaženstvo + Kryštof, archiepiskop pražský a metropolita českých zemí a Slovenska.
Pokud nám svou účast oznámíte předem na tel. 603963371 nebo e-mail straznyvrchzavináčinterdata.cz, napomůžete tím zdárnému průběhu pouti.
Za rumburskou farnost jer.Antonij DrdaZobrazit příspěvek č. 59 jednotlivě

Administrátor --- 2. 2. 2007
Z došlé pošty

Prosba o pomoc:

http://www.pomogitemalishke.narod.ru/suggests.htmlZobrazit příspěvek č. 58 jednotlivě

Administrátor --- 2. 2. 2007
Film o pravoslaví

Nový ruský film. České titulky k němu jsou na této stránkce


CD si filmem už koluje po církvi. Anebo si film můžete stáhnout z internetu...Zobrazit příspěvek č. 57 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 1. 2. 2007
Charta Oecumenica

Ekumenická charta je z hlediska pravoslavného křesťana, myslím, dosti smutným dokumentem. Jakoby se v ní zviditelňovalo, jak dalece se západní křesťanství vzdálilo od víry prvotních křesťanů.

Zvláště, když čteme hned první článek, v jehož pozadí zřetelně vidíme novodobé učení o "neviditelné církvi", nemůžeme necítit hluboký smutek. Původně typicky protestantský názor, kterým evangelíci odmítli tradiční pojetí církve (jejich motivem byla opozice vůči římsko-katolické církvi), dnes už pomalu prosakuje i do učení Vatikánu.

Křesťané prvních staletí zřetelně vyjadřovali svou víru v Církev, která je Tělem Kristovým, je viditelná, zřetelně ohraničená; a viditelná jednota je přece základním projevem této Církve. Jednota daná jednotou episkopátu, jednotou svatých Tajin (svátostí), a hlavně společně sdílenou, stejnou křesťanskou vírou.

"...krédem vyznáváme „jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev“ a naše ekumenická úloha tedy spočívá v tom, abychom tuto jednotu, která je vždy Božím darem, učinili viditelnou..." (Citace z první článku Charty)

Podle této charty tedy musí až teprve novodobý ekumenismus jakýmsi způsobem vylepšit církev, dodělat ji. Zviditelnit "neviditelnou jednotu". Prostý selský rozum může namítnout: buď tady jednota je, a pak je vidět a projevuje se, nebo není vidět, neprojevuje se, a tudíž žádná není.

Mohli bychom uvádět citace církevní otců z prvních staletí po Kristu, citace, jež v sobě odrážejí původní prvokřesťanskou víru v Církev, jenže kdo to dnes na Západě chce slyšet?

Zviditelnit "neviditelnou jednotu" se nikdy nemůže podařit, protože ta stále vzývaná "neviditelná jednota" neexistuje. Jak by mohla existovat jednota ve víře, když každá církev učí (a potažmo věří) úplně jinak? Podle mých zkušeností neexistuje jediný článek víry, na kterém by se všechny církve skutečně shodovaly. Nenechme se mýlit proklamacemi, že se všechny církve shodnou např. na víře v Boží Trojici - stačí jen jít maličko pod povrch a začít diskutovat o tom, co si kdo pod Trojicí představuje, a hned zjistíme, že ve skutečnosti pod tímto povrchem žádná jednota víry není... (Vzpomínám si na evangelické absolventy bohosloví, kteří vysvětlovali svou víru v Trojici - a byla to dávná hereze modalismu.)

----------------

Již otec Serafím Rose před dvaceti pěti lety v Americe hovořil o "zesvětštěném křesťanství", které si v této době lidé vytvářejí, aby jim sloužilo. "Zesvětštěné křesťanství" tu není proto, aby zjevovalo lidem Pravdu a aby jim připomínalo, že "křesťané nejsou z tohoto světa". "Zesvětštěné křesťanství" lidi nevyvádí z tohoto světa, protože samo je produktem světských lidí.

To je to, co je na Chartě nejhorší, - ten duch "zesvětštěného křesťanství", který z ní vane a kterým je celá prodchnuta. V tom cítím něco zlověstného...

Západní křesťané, jak se mi zdá, už nechtějí nic slyšet o původním křesťanství. Chtějí si vytvořit nové křesťanství, své "křesťanství", které bude vyhovovat lidským sklonům, stavu lidského úpadku a civilizačním plánům. Je toto cesta ke Kristu?Zobrazit příspěvek č. 56 jednotlivě

Administrátor --- 27. 1. 2007

Charles Darwin: "Nakonec jsem stal zcela nevěřícím."Zobrazit příspěvek č. 55 jednotlivě

otec Jan Týmal --- 24. 1. 2007
Charta Oecumenica

Ekumenická charta.
Pochází ze Strassburgu, ale nedavno došlo i u nás k jejímu podpisu. Dostupná je na www. christnet.cz. Určitě by to stálo za hlubší rozbor, mne k tomu po přečtení napadlo jen pár věcí:
1.Starý problém – opět na prvním místě se hovoří o vzájemném uznání křtu a eucharistie, což je jako stavět dům od střechy. Ale dejme tomu - určitě by to bylo krásné, kdyby všichni křesťané na světě měli jednu Církev, jeden křest, jednu Eucharistii. V prvním tisíciletí to tak bylo. Čím se stalo, že to tak není, je věc theologického dialogu a ten by měl být jako bod č. 1. (Je to bod č. 6).
2.Společné hlásání Evangelia. Nedovedu si to představit bez předcházejícího společného konsenzu o tom, jak Evagelium chápat a vykládat. Tedy opět bod č. 6. Nevím, kam pořád spěchají.
3.Oceňuji, že se hovoří o nebezpečí konkurenčního boje mezi křesťany a o tom, že nikdo nesmí být nucen ke konverzi morálním nátlakem nebo materiálními podněty. Stejně je třeba ocenit i zmínku o častém zneužívání víry pro politické účely.
4.Horší je to s rozpoznáváním duchovních darů rozličných křesťanských tradic a s necháváním se jimi obdarovávat. Chápu, že některá křesťanská společenství se cítí duchovně vyprahlá a ráda by importovala něco duchonosnějšího od někud, kde něco duchovního cítí. Sám jsem to jako ještě nepravoslavný zažil a nadšeně dělal. Také chápu, že se chtějí někteří trochu blýsknout před jinými, že také mají svoje něco, co by ten druhý při troše slušnosti mohl ocenit a respektovat. Ale nezapopmněli jsme trochu na otázku pravdivosti? Já vím že se teď asi rouhám vůču Ekuméně, ale kde mám jistotu, že všechno, co považujeme za rozličná duchovní obdarování v různých společenstvích je skutečně automaticky od Boha? Jistě, že se mne Ekumenik může zeptat na totéž v mé Církvi. Ale to já beru. Pokud si není jist, asi by měl být opatrný. A to přirozeně platí i naopak. Je tu ještě další problém. Mnozí dnes vidí ekumenu jako duchovní supermarket, kde si v různých odděleních vloží do košíku své duše to, co se jim zrovna líbí. (Někdy to pak vyměňují za jiné zboží a tak dále a tak dále). Ale Církev přece není market s duchovními pocity. Církev je terapeutické společenství zachraňující od zavržení a budující Boží obraz v člověku. Za pomocí Božských energií. To budiž kritériem. Ale na druhou stranu – právě to, že jsem poznal mhohá křesťanská (i nekřesťanská) společenství, jejich tradice a duchovní dary, mne nakonec přivedlo k Pravoslaví. Pokud by to tak fungovalo u všech – pravím nepokrytě (byť asi málo ekumenicky, omlouvám se), chutě do toho.
5.„Zavazujeme se, že budeme překonávat vlastní soběstačnost „– nevím, jak to chápat. Ke spáse mi nestačí být pravoslavným? Musím být i trochu katolíkem, luteránem a husitou?
6.Oceňuji, že je třeba řešit konflikty mezi církvemi, „odbourávat nedorozumění a předsudky mezi většinovými a menšinovými církvemi v našich zemích“. To se mi samozřejmě líbí, coby příslušníkovi církevní menšiny.
7.Společná modlitba. Je možná bez společné víry? Můžu se modlit s horlivým evangelíkem k Přesvaté Bohorodici, když pro něj je to znevažování Boha (ne-li přímo rouhání)? A naopak, proč bych neměl ctít Boží Matku jen proto, že někdo o tom uvažuje jinak?
8.V bodě o spoluvytváření Evropy se hovoří o humanismu, lidských právech apod. Z praktického hlediska je to dobře. Ale z teoretického – pozor na to. Není to křesťanská terminologie, nýbrž humanistická. Humanismus vyznává krédo sofisty (tedy manipulátora) Protagora (protivníka Sokratova), že člověk je mírou všech věcí. Nikoli Bůh. Pouze člověk.
Pak se ovšem také zodpovídá pouze sám sobě. A kdo vlastně určuje tuto míru? Který člověk? Asi ten, kdo na to má dost peněz, zbraní a vlivu, aby byl mírou všech věcí... Myslím, že je velmi nedobře, pokud křesťané používají humanistickou terminologii. Spolu s ní nenápadně příjímají i její obsah. To není nic o věčné spáse ani o člověku coby obrazu Boha. Možná tak o člověku na místě Boha. Ale to je trochu z opačného konce.
9.Podobné je to se slovy demokratizace nebo s rovnoprávností mužů a žen v církvi. Přistoupíme na svěcení žen? Na operace mužů aby mohli rodit? Přistoupíme na popření bio-psycho-socio-spirituální odlišnosti mužů a žen (aby se mohli vzájemně doplňovat a tak vytvářet lidství) a na model jejich naprosté stejnosti? K čemu se pak budou potřebovat?
10.Prohloubení společenství s židovstvím. Naprosto souhlasím se závazkem postavit se všem projemům antisemitismu a antijudaismu. Z theologického hlediska je ovšem otázka prohloubení společenství velký problém. Pokud se pokudím vžít do postoje upřímě a horlivě věřícího žida, mohl bych říci křesťanovi pouze jediné: „Odvrhni falešného Mesiáše a pojď, chceš-li, s námi čekat na příchod toho pravého.“ Ve vztahu křesťanství a židovství je otázka Mesiáše kamenem úhelným a kemenem úrazu. Buď a nebo. Nějaké přibližování, prohlubování, to jsou manévry v prázdném prostoru.
11.Podobné je to s islámem. Zase jsme u bodu č. 6. Napřed dialog. Bez toho se nehneme. Už první řádek Charty Oecumenicy (trojiční formule) je přece (bohužel) pro upřímného žida i muslima urážkou.
Tento text jsem psal trochu narychlo a proto jsem si asi někde nebral servítky. Pokud jsem se někoho dotkl, omlouvám se mu. Je však určitě potřebné otázkou ekumenismu se v dnešní době více společně zaobírat a dobře ji theologicky zpracovat. Osobně si myslím, že vrcholem ekumenických snah může být, když se jako lidé různých vyznání a náboženství dokážeme mít rádi. Prostě jako lidé. Když na sebe nebudeme nevrlí, nebudem si dělat naschvály, osobně ani v politice, či kdekoli jinde, dokážeme spolu mluvit bez postranních úmyslů a emocí. A třeba i respektovat navzájem olišné přesvědčení. Každý člověk má svobodu od Boha rozhodnout se pro svou cestu. O tom to přece je. Pokud dosáhneme této ekumeny, pak už jsme dosáhli hodně. Někomu to může připadat jako skeptický minimalismus, ale realita je taková, že pokud se to podaří všude, bude to zázrak.
kněz Jan Týmal.Zobrazit příspěvek č. 54 jednotlivě

Administrátor --- 23. 1. 2007
Z došlé pošty

Odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na zaslanou stížnost (pozn. Admin.).

č. j. nej/...
Vyřizuje: oddělení televize/314/2007/P

Věc: odpověď na dopis

Vážený pane,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala na svém 1. zasedání ve dnech 9. – 10. ledna 2007 Váš dopis, v němž poukazujete na pořad televize Nova Mejdan roku z Václaváku, v němž bylo nevkusně využito prostranství kolem sochy sv. Václava.
Lze konstatovat, že způsob, jakým tato televize spojila bulvární zábavu s prostorem, který je tradičně symbolickým místem českých dějin, je možno skutečně označit za nevhodný, a v tomto směru plně chápu vaše rozhořčení nad podobně zarážejícím nedostatkem vkusu.
Bohužel, nahlédnuto čistě z hlediska zákona č. 231/2001 Sb., na jehož základě Rada vyhodnocuje vysílání jednotlivých provozovatelů, nebyl pořad takového charakteru, aby bylo možno prokázat porušení některého z ustanovení tohoto zákona v případném správním řízení.
Děkuji Vám za Váš zájem a za Váš podnět. Závěrem Vás chci ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

S pozdravem

V Praze dne 17. ledna 2007
Ing. Petr Bartoš, v. r.
vedoucí Úřadu
Rady pro rozhlasové a televizní vysíláníZobrazit příspěvek č. 53 jednotlivě

otec Jan Týmal --- 22. 1. 2007
vítr

Sláva Ježíši Kristu! Jak jste, přátelé, přežili vítr? Nebude někdo potřebovat pomoc? Neměli bychom pro někoho dát dohromady nějaké peníze?Zobrazit příspěvek č. 52 jednotlivě

Administrátor --- 19. 1. 2007
Z tisku

Velká Británie - téměř polovina nově vysvěcených anglikánských kněží jsou ženy

Kněžky si však stěžují, že jsou často považovány za "druhořadé kněze" a jsou ustanovovány většinou na menší farnosti. První kněžky se objevily v této církvi v r. 1994. Dnes je jich už 2000.

The GuardianZobrazit příspěvek č. 51 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 17. 1. 2007
Dokument o Volyňských Češích

Dnes od 20.25 hod. na ČT 1 dokument "Cesta srdce" o Volyňských Češích, kteří zůstali na Volyni.Zobrazit příspěvek č. 50 jednotlivě

Administrátor --- 15. 1. 2007
Z ruského tisku

Athonští mniši odsuzují setkání Benedikta XVI. s pravoslavnými hierarchy

Obyvatelé Svaté Hory Athos, pravoslavné republiky na severu Řecka, vyjádřili politování nad nedávným setkáním římského papeže Benedikta s pravoslavnými hierarchy. Koncem listopadu minulého roku papež navštívil Istanbul, kde se setkal s patriarchou konstantinopolským Bartolomějem, a v prosinci přijal hlavu Řecké pravoslavné církve, arcibiskupa Christodula.

"Takovéto počiny nejsou slučitelné s principy pravoslavného učení o Církvi," praví se v prohlášení athonských mnichů, které cituje agentura RIA Novosti s odvoláním na zprávy publikované v řeckých médiích.

Mniši jsou zvláště nespokojeni s tím, že papeže v Istanbulu uvítali jako zákonného římského biskupa a že Benedikt XVI. byl přítomen na pravoslavné liturgii nikoliv jako pouhý pozorovatel, nýbrž v posvátných (bohoslužebných) rouchách, a tímto způsobem přijímal bezprostřední účast na chrámové bohoslužbě. Dále papež spolu s pravoslavným klérem nahlas při liturgii recitoval modlitbu "Otče náš" a vyměnil si konstantinopolským patriarchou tzv. "políbení pokoje", což je tradiční obřad, vykonávaný kněžími při konání Tajiny eucharistie (přijímání).

"Toto vše má ještě větší význam než obyčejná společná modlitba, kterou - mimochodem - posvátná pravidla také zakazují. A to vše se děje i přes to, že papismus v ničem neodstoupil od svých heretických učení a politiky," prohlašují athonští mniši.

Athonské bratrstvo obrátilo svou kritiku i proti arcibiskupu Christodulovi. "Bránit křesťanské kořeny Evropy společně s papežem se může zdát bezbolestnou a pozitivní praxí, jelikož je zacílena na vytváření pokojných a humanistických svazků. Jenže současně s tím vzniká celá řada rozumných pochybností," praví se v prohlášení.

Athonští mniši tvrdí, že demonstrace "zdánlivé jednoty" pravoslavných s katolíky rozmazává obraz pravoslavné církve jako jediné pravé a vytváří předpoklady pro další rozkoly a rozdělení mezi věřícími.

Nehledě na tak ostrou kritiku svých vrchních hierarchů, mniši zdůrazňují svoji loajálnost konstantinopolskému patriarchovi, jemuž Athos přímo podléhá, i představiteli Řecké církve.

Tisíciletý rozkol pravoslavného a katolického křesťanství měl na začátku svůj původ v řadě rozporů ve věrouce (dogmatice), které se v průběhu času prohloubily množstvím kulturních a historických rozdílností. Pravoslavní a katolíci se navzájem považovali za heretiky a rozkolníky (schismatiky).

Kroky ke sblížení obou církví začaly být podnikány v uplynulých desetiletích. Několikrát byly součástí setkání i společné modlitby patriarchů konstantinopolských s římskými papeži. ... Na "mezikřesťanských konferencích" se posuzují cesty ke sblížení onou církví v otázkách věrouky.

Podobné kroky se setkávají s vážnou opozicí od konservativních věřících, zvláště od athonských mnichů, kteří jsou mezi pravoslavnými považováni za jednu ze základních autorit v duchovních otázkách. Jeden z dvaceti athonských monastýrů, Esfygmen, se vzbouřil proti konstantinopolskému patriarchovi a již několik desetiletí je ve stavu obléhání. Ostatní svatohorské monastýry jsou k patriarchovi loajální, ale periodicky mu vyjadřují svůj nesouhlas.

(Poznámka překladatele: výše zmiňované "prohlášení athonských mnichů" nepochází z monastýru Esfygmen, ale je vyjádřením zástupců všech monastýrů Svaté Hory Athos; pozn. překladatele)

RIA NovostiZobrazit příspěvek č. 49 jednotlivě

Administrátor --- 11. 1. 2007
Z tisku

Patriarcha Alexij II. vyzval duchovenstvo, aby více používalo internet k misionářské práci.

Na eparchiálním shromáždění v Moskvě 5.12. přísně pokáral duchovní, kteří celé roky neobnovují farní internetové stránky.
Zájem Ruské pravoslavné církve o využití sdělovacích prostředků znatelně roste. Patriarcha doufá, že přechod ruské televize na digitální vysílání pomůže církvi v jejím misijním úkolu.

Již v roce 2005 uváděl patriarcha, že nevítá ideu odmítání používání internetu či televizního vysílání. Naopak nazval celosvětovou síť za "prostředek křesťanského zvěstování".

Výtky patriarchy však neznamenají, že by se moskevské duchovenstvo vyhýbalo používání internetu. Weblog pravoslavného kněze zde už dávno není nic exotického. (Na ruském internetu existuje množství diskusních fór, kde se vedou velice otevřené debaty o čemkoliv, co se týká církve a křesťanství; snad tato "inspirace z východu" časem dorazí i k nám, pozn. překladatele.)

Diakon Andrej Kurajev (známý svými velice liberálními postoji; nedávno ve Varšavě vyznamenaný polskou katolickou církví řádem sv. Alberta za "misionářskou činnost na území SNS") dokonce považuje za možné zpovídat se prostřednictvím internetu.

Současně však patriarcha upozornil na nepřípustnost přítomnosti televizoru a osobních počítačů v mnišských příbytcích. Hranice mezi užitečností a pohoršením je velice tenká.

Na novináře se patriarcha obrátil s morálním apelem: "Duchovní klima v naší zemi v mnohém závisí na tom, jestli se budou sdělovací prostředky opírat o morálku" a podtrhl, že morálka novinářů má vliv na morálku společnosti.
"Vražda nenarozeného dítěte je dnes nazývána »přerušením těhotenství«, smilnému spolužití se říká »občanské manželství«, zištnost se prohlašuje za »materiální zainteresovanost«," těmito ostrými výtkami usvědčoval Alexij II. morální relativizmus ruské společnosti.

NG-religiiZobrazit příspěvek č. 48 jednotlivě

Administrátor --- 10. 1. 2007
Z tisku

Američtí vědci zaplatí 50.000 dolarů tomu, kdo odvrátí konec světa

Vědci USA chtějí zaplatit 50 tisíc dolarů tomu, kdo vytvoří systém, který by byl schopen ochránit zemi před asteroidem Apophis, který se má přiblížit na nebezpečnou vzdálenost k naší planetě v letech 2029 a 2036.

Konkurs na nejlepší protiasteroidní systém byl zorganizován "Planetárním společenstvím" (The Planetary Society) USA spolu s Evropskou kosmickou agenturou a NASA.

Asteroid se přiblíží na nebezpečnou vzdálenost k Zemi nejprve v roce 2029; podruhé se přiblíží k naší planetě pod vlivem zemské přitažlivosti v r. 2036. Zvláště toto druhé přiblížení k Zemi vzbuzuje obavy vědců.

Pozoruhodné je, že řada výzkumníků poukázala na Nostradamovy předpovědi, podle nichž má konec světa nastat právě v době přiblížení asteroidu.

"Lenta.ru" "The Register"Zobrazit příspěvek č. 47 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 8. 1. 2007
Rusko: zabit další kněz

Neuplynul ještě téměř ani měsíc od zvěrské vraždy o.Nikolaje, jeho mátušky a tří dětí ve vsi Prjamuchino, o níž je zde psáno v příspěvku č.33, a z Ruska přišla další šokující zpráva o vraždě kněze. V Jekatěrinburské eparchii byl v předvečer Narození Kristova ubit přímo v chrámu o.Oleg Stupičkin.
O.Oleg sloužil na tzv. sočelnik, tedy v předvečer svátku Narození, všenoční bdění. Po skončení služby ohlásil sváteční liturgii na půlnoc a věřící se rozešli do svých domovů. Dva lidé jej po službě požádali o rozmluvu. Když farníci odešli, ubili o.Olega těžkými předměty. Poté odcizili 21 ikon a utekli. Věřící, kteří přišli do chrámu na sváteční liturgii, našli již jen bezvládné tělo o.Olega. S pomocí věřících byli podezřelí z vraždy zadrženi ještě té noci. Po o.Olegovi zůstala mátuška a čtyři děti.
Upokoj, Hospodine, duši zesnulého služebníka svého!Zobrazit příspěvek č. 46 jednotlivě

Administrátor --- 4. 1. 2007
Z pošty

Další ohlas na silvestrovskou slavnost na Václavském náměstí.

Zasláno TV Nova a radě pro televizní a rozhlasové vysílání.

-------------------------------------

Dobrý den,

zarmoutilo mne Vaše pojetí "silvestrovské slavnosti", při kterém byly zneužity sochy sv. Václava a ostatních národních světců.

K místu, které je požehnáno umístěním soch reprezentujícími nejen náboženskou ale i naši národní tradici, je zvykem chovat vždy s úctou, pietou. Až doposavad cítili úctu k těmto našim národním světcům nejen lidé náboženští, ale i většina našich nevěřících spoluobčanů. Zřetelně to bylo vidět v listopadu 1989, kdy věřící i nevěřící vnímali sochu sv. Václava jako duchovní oltář našeho národa, a proto i jako duchovní centrum sametové revoluce.

Považuji za nesmírně smutné, když na tomto místě, jenž by se dalo nazvat posvátným, je uspořádán "mejdan", do jehož dlouho připravovaného programu organizátoři zařadili oplzlé vtipy a hospodskou zábavu s pijatikou. A ještě horší je, že je tento "mejdan" vysílán po celé republice televizní stanicí.

Něco takového zanechalo zřejmě trvalé stopy ve vědomí národa.

Při pádu komunismu jsme se domnívali, že skončila éra náboženské represe, doba výsměchu tomu, co je věřícím svaté, doba, kdy byli naši občané deformovaným výkladem českých dějin odřezáváni od své národní tradice a dějinné identity. Jenže dnes TV Nova nejenže zručně navázala na výsledky půlstoleté komunistické devastace národa, ale dokonce provádí to, k čemu se komunistická strana nikdy neodhodlala, - veřejné urážení citů věřících a políčkování národnostního cítění (které je symbolicky reprezentované mj. i sochami na Václavském náměstí).

Domnívám se, že i bulvární média by měla zachovávat jisté hranice a jejich překračování by mělo být odsuzováno. Nejen kvůli tomu, že se takovýmto "mejdanem" TV Nova vysmívá těm, kteří svaté osoby zpodobené Myslbekovými sochami nábožensky uctívají, ale uráží tím všechny, jimž je toto místo posvátné - třeba nenábožensky ale prostě lidsky, společensky, občansky.

Kdo se pak může divit nárůstu kriminality, zhoršování mezilidských vztahů a hrůzu budícímu chování té části mládeže, které "nic už není svaté", když celoplošná televize zorganizuje veřejné hulvátské zhanobení národního posvátného místa? Tím tato televize ve skutečnosti nevysílá zábavu, ale spíše vysílá signál, že vše už je dovoleno, že byla prolomena další hranice lidského jednání.

Dovoluji si požádat Vaši televizní stanici, aby se ústy svého ředitele za akci "mejdan na Václaváku" českému národu omluvila.Zobrazit příspěvek č. 45 jednotlivě

Administrátor --- 3. 1. 2007
Z došlé pošty

Vážení,

v příloze Vám zasílám protest a výzvu, kterou napsal kolega režisér všem lidem, kteří si váží národní tradice, svých vlastních kořenů a víry našich předků. Byl naprosto šokován způsobem, jakým TV Nova zacházela se sochami světců, které animovala v tanečním rytmu. Možná se mnozí z Vás na televizi nedívají, nebo jste se nedívali právě 31.12.

Dívala jsem se několik minut - a znechuceně odešla: Mejdan na Václaváku v podnoží soch českých patronů a světců, k nimž Češi s úctou vzhlíželi po celá staletí, začínal oplzlým vtipem herce Vydry. Jeho obsah byl asi tento: Mladý kněz zpovídá dušičku, která se přiznává k orálnímu sexu. Kněz neví, co jí má uložit - a tak běží do oltáře a ptá se kostelníka, co dával předchozí farář za orální sex? Odpověď zněla: Tatranku. Salva smíchu z přeplněného Václaváku slyšet nebyla. Buď tam byli samí cizinci, nebo si již i Češi uvědomili, že ani tak není čemu se smát.

Před vánocemi jsem se vrátila z delšího pobytu v Libyi. Jeden muslim mi při rozhovoru na náboženské téma řekl: stejně bude celá Evropa muslimská. Ptala jsem se proč si to myslí? - Protože křesťané jsou sice omýváni evangelijní zvěstí, ale uvnitř mrtví, - odpověděl, - kdokoliv si kdekoliv uráží svaté i Ježíše i Pannu Marii a takzvaným evropským křesťanům je to jedno... Vám to vůbec nevadí. Nikdo se neozve. - Měl pravdu?

To záleží i na Vás. Přečtěte si pozorně výzvu v příloze. Stojí to za to. Stojí za to nemlčet a veřejně se vyjádřit. Stojí za to, začíst vést diskusi o tom, které symboly národa a státnosti nelze urážet a zesměšňovat, co je vkusné, a co nevkusné, a co by nemělo být v žádném případě přípustné.

-----------------------

Výzvu, která byla přiložena k e-mailu jsem umístil na web:

www.orthodox.or.cz/protest-proti-zesmesneni-soch-narodnich-svetcu.htmZobrazit příspěvek č. 44 jednotlivě

Administrátor --- 2. 1. 2007
Z tisku

Pravoslavní, kteří žijí v Berlíně, budou mít 7. leden jako den pracovního klidu

V Berlíně se konala schůzka poslance městské rady p. Raeda Zalecha s klerikem berlínské eparchie Ruské pravoslavné církve igumenem Danielem, při níž probírali stav eparchie v Německu a také slavení pravoslavného svátku Narození Kristova.

R. Zalech (který se, mimochodem, hlásí k islámu) slíbil, že otázka pravoslavného svátku Narození Kristova bude přednesena na zasedání vlády země Berlín. To by pak znamenalo, že v zákonech země bude stanoveno, že všichni pravoslavní křesťané žijící v Berlíně si na pravoslavné vánoční svátky mohou v zaměstnání vzít den volna a školáci nebudou muset do školy, aby se mohli zúčastnit bohoslužeb. Takovéto pravidlo už v tichosti existuje i dnes, mělo by však být kodifikováno i zákonem. Toto ujednání bude zatím platit jen pro Berlín, plánuje se však uzavřít podobné dohody se všemi zeměmi německé federace.

Credo.ruZobrazit příspěvek č. 43 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 29. 12. 2006
Nabídka vína

Firma Tsantalis, kterou najdete na www.tsantalis.net a na níž se můžete obrátit přes tsantaliszavináčquick.cz (pan Polanský), je výhradním dovozcem barikovaného Mavrodaphne pro ČR a SR. Mavrodaphne ja standartně užívaným vínem v řeckém liturgickém prostředí a toto je jeho mimořádně kvalitní verse. Pokud se na p.Polanského obrátíte s odkazem na mne nebo prostě tento zdroj, můžete uplatnit 10% slevu. V takovém případě (výhodné je brát 2l balení) je cena za 1 l 160 Kč (131,50 bez DPH). Cena je přirozeně vyšší než u moldavských kagorů, ale jakost je, myslím, zřejmá. Vhodné je objednat 6 balení (= karton), v takovém případě není problém zásilka poštou nebo doručovací službou.Zobrazit příspěvek č. 42 jednotlivě

Administrátor --- 26. 12. 2006
Z tisku

Osobní cihlu zpěvačky Ally Pugačevové (vlastní rukou podepsanou) zazdili do zdi budovaného chrámu, který jako jediný v Rusku bude zasvěcen "Betlémským nemluvňátkům".

V kuzbaském městě Jurga je stavěn chrám, ve kterém se budou modlit za nenarozené děti, aby byl vykoupen hřích spáchaných potratů. Budovatelé jej nazývají "chrámem památky obětí potratů" nebo "dětským chrámem". Již téměř čtyři roky jej stavějí pouze ženy.

"Za svůj život jsem už viděl tolik kajících se matek, které prosily Boha za jediné - aby jim odpustil spáchaný potrat, že jsem pochopil: potřebujeme nutně chrám, kde se budou modlit za spásu těchto žen a za zabité děti," uvedl představený chrámu otec Konstantin.

credo.ru

-----------------------

Srážka přívrženců a odpůrců patriarchy Bartoloměje na Svaté Hoře Athos skončila 20. prosince hospitalizací sedmi mnichů.

Mniši z monastýru Esfygmen, který v r. 1965 přerušil společenství s konstantinopolským patriarchou, neuznávají patriarchu Bartoloměje kvůli jeho ekumenické politice. Patriarcha se doposavad marně pokouší odstranit toto mnišské bratrstvo z Athosu a již je ustanoveno pro tento monastýr nové bratrstvo, jehož příslušníci se právě pokoušeli nasilím uchvátit monastýrské zastupitelství v Kareje (správní ústředí Athosu). Čtyři příslušníci "starého bratrstva" a tři členové "bratrstva nového" byli zraněni. Lékař z nemocnice potvrdil mnohočetná zranění; nejvážněji utrpěl mnich Amvrosios ze "starého bratrstva", který má zlomeninu lebky a rány po celém těle.

Příšlušníky "nového bratrstva" nazývá patriarcha Bartoloměj "svými duchovními dětmi", uvádí se na webu monastýru Esfygmen.

Interfax religiaZobrazit příspěvek č. 41 jednotlivě

Administrátor --- 22. 12. 2006
Z tisku - obvyklý zázrak nenastal

V Neapoli se nestal obvyklý "zázrak sv. Januária"

V den výročí zázračného vysvobození od výbuchu Vesuvu, 16. prosince, se nestal zázrak. Neapolci jsou znepokojeni.

Tisíce katolíků, kteří se shromáždili v kostele Santa Chiara, očekávali že uschlá krev světce, kterou tu přechovávají ve zvláštní křišťálové ampuli, vzkypí a stane se tekutou. Jenže, ačkoliv se tak obyčejně děje, nyní se nestalo. Krev zůstala suchá.

To se považuje za špatné znamení. Obyvatelé města jsou přesvědčeni, že nestane-li se tak v nejbližších dnech, postihne město nějaké neštěstí.

Naposled se stal zázrak s krví sv. Januária, ochránce města, 7. května. Tento den po dvou hodinách modliteb krev vzkypěla a ztekutila se. Viděly to tři tisíce farníků. Krev světce se stane tekutou jen třikrát do roka, a někdy je potřeba několik dní modliteb.

Mimochodem v květnu 1976 se zázrak také nestal. Ampule byla vystavena v chrámu celý týden, avšak bezvýsledně.

Vědci zatím nemohou objasnit podstatu tohoto fenoménu.

V minulosti, když se zázrak neuskutečnil, postihlo obyvatele města brzy nějaké neštěstí.

RIA Novosti, Credo.ru, archiv

Administrátorem Ambonu je Jan Baudiš,
pravoslavný kněz


Celkem v je v Ambonu již 1406 příspěvků (zde zobrazeno 40 příspěvků, od č. 41 do č. 81)
Několik rad pro badatele v archivu Ambonu. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Ambonu" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že starší jsou nahoře a novější dole, což je pro čtení archivu nejpříjemnější). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž Ambon v roce 2006 začínal, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 40 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Pohyb ve frontě příspěvků:
Skok na nejnovější - Várka novějších - Dávka starších - Skok na nejstaršíTematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Klikněte sem pro nápovědu a pravidla Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz