1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 44: #

Administrátor --- 2. 1. 2007
Z tisku

Pravoslavní, kteří žijí v Berlíně, budou mít 7. leden jako den pracovního klidu

V Berlíně se konala schůzka poslance městské rady p. Raeda Zalecha s klerikem berlínské eparchie Ruské pravoslavné církve igumenem Danielem, při níž probírali stav eparchie v Německu a také slavení pravoslavného svátku Narození Kristova.

R. Zalech (který se, mimochodem, hlásí k islámu) slíbil, že otázka pravoslavného svátku Narození Kristova bude přednesena na zasedání vlády země Berlín. To by pak znamenalo, že v zákonech země bude stanoveno, že všichni pravoslavní křesťané žijící v Berlíně si na pravoslavné vánoční svátky mohou v zaměstnání vzít den volna a školáci nebudou muset do školy, aby se mohli zúčastnit bohoslužeb. Takovéto pravidlo už v tichosti existuje i dnes, mělo by však být kodifikováno i zákonem. Toto ujednání bude zatím platit jen pro Berlín, plánuje se však uzavřít podobné dohody se všemi zeměmi německé federace.

Credo.ru
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz