1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 54: #

Administrátor --- 23. 1. 2007
Z došlé pošty

Odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na zaslanou stížnost (pozn. Admin.).

č. j. nej/...
Vyřizuje: oddělení televize/314/2007/P

Věc: odpověď na dopis

Vážený pane,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala na svém 1. zasedání ve dnech 9. – 10. ledna 2007 Váš dopis, v němž poukazujete na pořad televize Nova Mejdan roku z Václaváku, v němž bylo nevkusně využito prostranství kolem sochy sv. Václava.
Lze konstatovat, že způsob, jakým tato televize spojila bulvární zábavu s prostorem, který je tradičně symbolickým místem českých dějin, je možno skutečně označit za nevhodný, a v tomto směru plně chápu vaše rozhořčení nad podobně zarážejícím nedostatkem vkusu.
Bohužel, nahlédnuto čistě z hlediska zákona č. 231/2001 Sb., na jehož základě Rada vyhodnocuje vysílání jednotlivých provozovatelů, nebyl pořad takového charakteru, aby bylo možno prokázat porušení některého z ustanovení tohoto zákona v případném správním řízení.
Děkuji Vám za Váš zájem a za Váš podnět. Závěrem Vás chci ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

S pozdravem

V Praze dne 17. ledna 2007
Ing. Petr Bartoš, v. r.
vedoucí Úřadu
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz