1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 75: #

Administrátor --- 18. 2. 2007
K Velikému půstu

19. února - čisté pondělí - začíná Velký půst

Pravidlo 69. (apoštolské):
Nepostí-li se některý biskup, nebo kněz, nebo diákon, nebo hypodiákon, nebo žalmista, nebo kantor, nebo zpěvák ve svatý (čtyřicetidenní) půst před paschou nebo ve středu nebo v pátek, mimo případ tělesné nemoci, budiž duchovní zbaven hodnosti. Bude-li to laik, budiž odloučen ze svatého přijímání.

---------------

Kdo "nejí" (tj. kdo se postí), ať "neodsuzuje toho, kdo jí" (tj. nepostí se), aby nepřišel o všechnu svou námahu. A tím spíše - ten, "kdo jí" a kdo se ještě nerozhodl uvést půst do svého života, ať nesnižuje toho, kdo se postí. Ať si nevymýšlí žádné "vědecké" výmluvy, nepovyšuje se nad přikázání o jídle. Pak bude mít naději na nějaký postup vpřed.

Půst, jako každé křesťanské dílo, vyžaduje svobodný a tvůrčí přístup v duchu lásky k Bohu a k bližnímu.

Slyšeli jsme, bez čeho se nepodaří žádná askeze, ba dokonce ani modlitba bez něj nebude vyslyšena. "Jestli budete odpouštět lidem prohřešení jejich, pak odpustí vám i Otec váš nebeský. Nebudete-li odpouštět lidem jejich prohřešení, pak ani Otec váš neodpustí vám prohřešení vaše." Proto je zvykem v pravoslavné církvi začínat Velký půst všeobecným odpuštěním, které se koná při zvláštním obřadu v chrámu v neděli syropustní večer. Neodpustíme-li však jedinému člověku, pak spasitelný čas Velkého půstu začínáme lží.

Evangelium nás nabádá, abychom neshromažďovali poklady na zemi. K takovým zemským cennostem však patří i chvála, pocty a uznání lidí, kterých je tak příjemné požívat. O nahromaděné peníze a majetek můžeme připraveni v jediném okamžiku. Podobně i lidskou slávu můžeme naráz přijít. Stačí maličko a všechna ta vaše veliká lidská sláva se zhroutí... Vždyť lidé tak milují vidět lidský pád a zvláště pád zbožného člověka, protože to z nich snímá morální povinnost namáhat se a podobat se mu.

Z knihy archiepiskopa Nathanaele (Lvova): "Klíč k pokladnici"
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz