1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 74: #

Administrátor --- 16. 2. 2007
Otec Serafím Rose

Jestliže chceš opravdu sloužit Bohu, jsi najednou nezvykle sám. Velice brzy vzniká tolik překážek na cestě a cítíš neustálou opozici proti sobě. Atmosféra je naplněna nečistými duchy, kteří brání svatým růst a upevňovat se na zemi. Bojují s nimi ne na život, ale na smrt. Jakmile totiž bude svatých větší počet než démonů, přijde Strašný (poslední) soud, a bude nová země a nové nebe. Svatí věnují své síly na dobro a na získání nebeského Království, a na své cestě se ihned srazí s odporem těch, které ap. Pavel nazývá "duchové zloby pod nebem" (Efez 6,12). I samotný vzduch naplňují (tito běsové) nepřátelstvím.

Ve městě se ďábel již netají, vládne nad davy, pronikl všude.

Z knihy "Ne z tohoto světa" (život a dílo otce Serafíma Rose)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz