1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 46: #

Administrátor --- 4. 1. 2007
Z pošty

Další ohlas na silvestrovskou slavnost na Václavském náměstí.

Zasláno TV Nova a radě pro televizní a rozhlasové vysílání.

-------------------------------------

Dobrý den,

zarmoutilo mne Vaše pojetí "silvestrovské slavnosti", při kterém byly zneužity sochy sv. Václava a ostatních národních světců.

K místu, které je požehnáno umístěním soch reprezentujícími nejen náboženskou ale i naši národní tradici, je zvykem chovat vždy s úctou, pietou. Až doposavad cítili úctu k těmto našim národním světcům nejen lidé náboženští, ale i většina našich nevěřících spoluobčanů. Zřetelně to bylo vidět v listopadu 1989, kdy věřící i nevěřící vnímali sochu sv. Václava jako duchovní oltář našeho národa, a proto i jako duchovní centrum sametové revoluce.

Považuji za nesmírně smutné, když na tomto místě, jenž by se dalo nazvat posvátným, je uspořádán "mejdan", do jehož dlouho připravovaného programu organizátoři zařadili oplzlé vtipy a hospodskou zábavu s pijatikou. A ještě horší je, že je tento "mejdan" vysílán po celé republice televizní stanicí.

Něco takového zanechalo zřejmě trvalé stopy ve vědomí národa.

Při pádu komunismu jsme se domnívali, že skončila éra náboženské represe, doba výsměchu tomu, co je věřícím svaté, doba, kdy byli naši občané deformovaným výkladem českých dějin odřezáváni od své národní tradice a dějinné identity. Jenže dnes TV Nova nejenže zručně navázala na výsledky půlstoleté komunistické devastace národa, ale dokonce provádí to, k čemu se komunistická strana nikdy neodhodlala, - veřejné urážení citů věřících a políčkování národnostního cítění (které je symbolicky reprezentované mj. i sochami na Václavském náměstí).

Domnívám se, že i bulvární média by měla zachovávat jisté hranice a jejich překračování by mělo být odsuzováno. Nejen kvůli tomu, že se takovýmto "mejdanem" TV Nova vysmívá těm, kteří svaté osoby zpodobené Myslbekovými sochami nábožensky uctívají, ale uráží tím všechny, jimž je toto místo posvátné - třeba nenábožensky ale prostě lidsky, společensky, občansky.

Kdo se pak může divit nárůstu kriminality, zhoršování mezilidských vztahů a hrůzu budícímu chování té části mládeže, které "nic už není svaté", když celoplošná televize zorganizuje veřejné hulvátské zhanobení národního posvátného místa? Tím tato televize ve skutečnosti nevysílá zábavu, ale spíše vysílá signál, že vše už je dovoleno, že byla prolomena další hranice lidského jednání.

Dovoluji si požádat Vaši televizní stanici, aby se ústy svého ředitele za akci "mejdan na Václaváku" českému národu omluvila.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz