1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 49: #

Administrátor --- 11. 1. 2007
Z tisku

Patriarcha Alexij II. vyzval duchovenstvo, aby více používalo internet k misionářské práci.

Na eparchiálním shromáždění v Moskvě 5.12. přísně pokáral duchovní, kteří celé roky neobnovují farní internetové stránky.
Zájem Ruské pravoslavné církve o využití sdělovacích prostředků znatelně roste. Patriarcha doufá, že přechod ruské televize na digitální vysílání pomůže církvi v jejím misijním úkolu.

Již v roce 2005 uváděl patriarcha, že nevítá ideu odmítání používání internetu či televizního vysílání. Naopak nazval celosvětovou síť za "prostředek křesťanského zvěstování".

Výtky patriarchy však neznamenají, že by se moskevské duchovenstvo vyhýbalo používání internetu. Weblog pravoslavného kněze zde už dávno není nic exotického. (Na ruském internetu existuje množství diskusních fór, kde se vedou velice otevřené debaty o čemkoliv, co se týká církve a křesťanství; snad tato "inspirace z východu" časem dorazí i k nám, pozn. překladatele.)

Diakon Andrej Kurajev (známý svými velice liberálními postoji; nedávno ve Varšavě vyznamenaný polskou katolickou církví řádem sv. Alberta za "misionářskou činnost na území SNS") dokonce považuje za možné zpovídat se prostřednictvím internetu.

Současně však patriarcha upozornil na nepřípustnost přítomnosti televizoru a osobních počítačů v mnišských příbytcích. Hranice mezi užitečností a pohoršením je velice tenká.

Na novináře se patriarcha obrátil s morálním apelem: "Duchovní klima v naší zemi v mnohém závisí na tom, jestli se budou sdělovací prostředky opírat o morálku" a podtrhl, že morálka novinářů má vliv na morálku společnosti.
"Vražda nenarozeného dítěte je dnes nazývána »přerušením těhotenství«, smilnému spolužití se říká »občanské manželství«, zištnost se prohlašuje za »materiální zainteresovanost«," těmito ostrými výtkami usvědčoval Alexij II. morální relativizmus ruské společnosti.

NG-religii
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz