1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 66: #

Administrátor --- 8. 2. 2007
Judaismus

Ano, s tím judaismem je to důležitá poznámka archim. Marka. Tomuto tématu máme tendenci se vyhýbat - a to pohříchu z politických důvodů.

Dobře tuto problematiku vysvětluje A. Osipov, profesor Moskevské duchovní akademie. Ten jasně říká, že považovat judaismus za "starozákonní náboženství", jak je to v ekumeně dnes běžné, je zásadní omyl. Celý Starý zákon ukazuje na příchod Mesiáše a navíc zřetelně označuje Ježíše z Nazareta jako tohoto Mesiáše. Kdo odmítá Ježíše Krista, odcizuje se tím tedy zároveň i Starému zákonu.

Dále Osipov uvádí, že to, čemu se dnes říká judaismus, je náboženství založené nikoliv na Starém zákoně, ale na Talmudu (a někdy i na Kabale). A to, čemu se v naší éře říká Talmud, již odmítal a odsuzoval ve své době Ježíš Kristus, když káral farizeje za to že si vymýšlejí nová a nová břemena a jejich pravidla jsou v rozporu s Božím Zákonem. (Viz např. 23. kapitolu Matoušova evangelia)

Judaismus, jakožto uvědomělé odmítnutí Starým zákonem prorokovaného Mesiáše, má antikřesťanství za svůj základní kámen. To se zřetelně projevilo hned v době prvokřesťanské, kdy právě židé patřili k nejlítějším a nejaktivnějším pronásledovatelům křesťanství.

Profesor Osipov se mj. pozastavuje nad tím, že Vatikán zahrnul dialog se židy do agendy "Rady pro jednotu křesťanů"...
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz