1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 57: #

jer. Jan z Jihlavy --- 1. 2. 2007
Charta Oecumenica

Ekumenická charta je z hlediska pravoslavného křesťana, myslím, dosti smutným dokumentem. Jakoby se v ní zviditelňovalo, jak dalece se západní křesťanství vzdálilo od víry prvotních křesťanů.

Zvláště, když čteme hned první článek, v jehož pozadí zřetelně vidíme novodobé učení o "neviditelné církvi", nemůžeme necítit hluboký smutek. Původně typicky protestantský názor, kterým evangelíci odmítli tradiční pojetí církve (jejich motivem byla opozice vůči římsko-katolické církvi), dnes už pomalu prosakuje i do učení Vatikánu.

Křesťané prvních staletí zřetelně vyjadřovali svou víru v Církev, která je Tělem Kristovým, je viditelná, zřetelně ohraničená; a viditelná jednota je přece základním projevem této Církve. Jednota daná jednotou episkopátu, jednotou svatých Tajin (svátostí), a hlavně společně sdílenou, stejnou křesťanskou vírou.

"...krédem vyznáváme „jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev“ a naše ekumenická úloha tedy spočívá v tom, abychom tuto jednotu, která je vždy Božím darem, učinili viditelnou..." (Citace z první článku Charty)

Podle této charty tedy musí až teprve novodobý ekumenismus jakýmsi způsobem vylepšit církev, dodělat ji. Zviditelnit "neviditelnou jednotu". Prostý selský rozum může namítnout: buď tady jednota je, a pak je vidět a projevuje se, nebo není vidět, neprojevuje se, a tudíž žádná není.

Mohli bychom uvádět citace církevní otců z prvních staletí po Kristu, citace, jež v sobě odrážejí původní prvokřesťanskou víru v Církev, jenže kdo to dnes na Západě chce slyšet?

Zviditelnit "neviditelnou jednotu" se nikdy nemůže podařit, protože ta stále vzývaná "neviditelná jednota" neexistuje. Jak by mohla existovat jednota ve víře, když každá církev učí (a potažmo věří) úplně jinak? Podle mých zkušeností neexistuje jediný článek víry, na kterém by se všechny církve skutečně shodovaly. Nenechme se mýlit proklamacemi, že se všechny církve shodnou např. na víře v Boží Trojici - stačí jen jít maličko pod povrch a začít diskutovat o tom, co si kdo pod Trojicí představuje, a hned zjistíme, že ve skutečnosti pod tímto povrchem žádná jednota víry není... (Vzpomínám si na evangelické absolventy bohosloví, kteří vysvětlovali svou víru v Trojici - a byla to dávná hereze modalismu.)

----------------

Již otec Serafím Rose před dvaceti pěti lety v Americe hovořil o "zesvětštěném křesťanství", které si v této době lidé vytvářejí, aby jim sloužilo. "Zesvětštěné křesťanství" tu není proto, aby zjevovalo lidem Pravdu a aby jim připomínalo, že "křesťané nejsou z tohoto světa". "Zesvětštěné křesťanství" lidi nevyvádí z tohoto světa, protože samo je produktem světských lidí.

To je to, co je na Chartě nejhorší, - ten duch "zesvětštěného křesťanství", který z ní vane a kterým je celá prodchnuta. V tom cítím něco zlověstného...

Západní křesťané, jak se mi zdá, už nechtějí nic slyšet o původním křesťanství. Chtějí si vytvořit nové křesťanství, své "křesťanství", které bude vyhovovat lidským sklonům, stavu lidského úpadku a civilizačním plánům. Je toto cesta ke Kristu?
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz