1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 65: #

archimandrita Marek --- 8. 2. 2007
Charta oecumenica

Po dlouhé době jsem zavítal na Ambon.
Moc se mi líbí rozbor Charty od o. Jana Týmala. Vidím ale jednu zásadní chybu v 10. odstavci.
Je tam vedle antisemitismu odmítnut i antijudaismus. Základním kamenem judaismu je odmítnutí Ježíše jako Spasitele, Krista. Je proto každý křesťan z důvodu svého vyznání "Kristus je Pán" vázán být antijudaistou. Kdo by nechtěl být antijudaistou, zároveň by zlehčoval Krista.
Politická korektnost nemá v teologii co pohledávat.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz