1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 67: #

Administrátor --- 9. 2. 2007
Judaismus

Shodou okolností přinesly televizní noviny včera názornou ilustraci toho, co zde bylo napsáno. Jedná se o hebrejský nápis na kříži s ukřižovaným Kristem na Karlově mostě v Praze.

Hebrejskými písmeny zde byl napsán citát z proroctví Starého zákona: "Svatý, svatý, svatý jest Hospodin zástupů," (Isaiáš 6,3) což je vzývání Boha a ve spojení s ukřižovaným Kristem se tím hlásá Božství Ježíše Krista - čili princip křesťanské víry, kterým se vyznává, že Ježíš Nazaretský je Bůh. To je samotné jádro křesťanství, a tím starozákonním citátem (a navíc psaným hebrejsky) se podtrhuje, že Pán Ježíš je zaslíbeným Mesiášem, o němž svědčil Starý zákon i proroci. (Mimochodem, přesně tato slova zpíváme při každé svaté liturgii při eucharistii.)

Nedávno tento hebrejský nápis někdo poničil a shodil z mostu do řeky. Potápěči pátrají po dně Vltavy a loví zbytky nápisu. Policie to vyšetřuje jako poničení historické památku a domnívá se, že motivy tohoto útoku jsou náboženské. Lze se domnívat, že útok provedl nějaký žid.

V televizních novinách v rámci reportáže o této události hovořil telefonicky nějaký žid (snad ze židovské obce), který uvedl tato slova: "Pro věřícího žida je tento nápis skutečnou urážkou."

Když si uvědomíme, že tento nápis nehlásal nic antisemitského, nic se v něm nepravilo o židech, ale byl to prostý citát ze starozákonního proroctví psaný v jazyce originálu (tj. v hebrejštině), spatříme onu nesmiřitelnost mezi tzv. "judaismem" a křesťanstvím. Jestli pro současného žida je urážkou samotné vyznání Krista jako Boha a jako Starým zákonem slíbeného Mesiáše, pak tedy pro judaismus je křesťanství ve svém nejzákladnějším kořeni rouháním a pohoršením.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz