1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 62: #

jer. Jan z Jihlavy --- 6. 2. 2007
Charta Oecumenica

Vypadá to, že v podstatě hlavním motorem ekumenismu je dnes panika. Panický děs z kolapsu západního křesťanství, které trpí "komplexem nepotřebnosti a překonanosti" (jak to někdo trefně formuloval). Ilustrují to slova, která níže ocitujeme z jednoho z publikovaných článků o "Ekumenické chartě":

... Žijeme v sekulární a pluralitní Evropě, kde jsou počty křesťanů na velmi nízkém stupni a dále jich ubývá. I Římskokatolická církev je dnes ve srovnání s počtem „sekulárních ateistů“ v naší společnosti církví menšinovou, dále se zmenšuje a nepatří u nás k vládním strukturám. ... (Publikováno na serveru Christnet.cz - diskuse kolem Ekumenické charty)

Jinými slovy: ubývá nás, a tak se musíme tvářit, že jsme jednotni, aby se zdálo, že křesťanů není zas tak málo. Ekumenismus se tedy stává rezignací na vlastní duchovní sílu křesťanství, místo na Krista křesťané dnes spíše skládají své naděje na jakési politické mezicírkevní společenství, o němž doufají, že zachrání křesťanství pro budoucnost.

Možná, že lépe pochopíme hrůzu evangelíků či katolíků ze zániku křesťanství, když si uvědomíme, že žádná z těchto církví nemá za sebou historii plnou pronásledování, které Kristus učinil znamením označujícím pravé učedníky ("Mne pronásledovali, i vás pronásledovati budou" /Jan 15,20/ a nebo: "všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování" /2Tim 3,12/).

Pravoslavní znají pronásledování prvokřesťanské, pak pamatují na pronásledování ze strany heretiků (ariánů, monofyzitů a nakonec ikonoborců), v živé paměti mají půl tisícileté pronásledování ze strany muslimů a nakonec i nedávné pronásledování od bolševických komunistů.

Římští katolíci po tisíci letech více či méně realizované papežské světovlády dávno zapomněli na zkušenost prvokřesťanů v římských katakombách. A evangelíci existují několik staletí (některé z protestantských církví ani to ne), takže vlastně nemohou mít jakoukoliv delší vlastní historickou zkušenost.

To je asi důvod proč je tolika pravoslavným křesťanům úplně cizí pocit ohrožení existence křesťanství. Vždyť pravoslavní již dva tisíce let zakoušejí péči Krista o svou Církev, kterou ani brány pekelné nemohou přemoci...
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz