1420


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Vlastní příspěvky, jakékoliv dotazy a náměty může kdokoliv zaslat na adresu .

Tematický přehled příspěvků Ambonu #

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v JihlavěIkona dne

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Kalendář


Příspěvky na Ambonu:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)

Zobrazit příspěvek č. 41 jednotlivě

Administrátor --- 22. 12. 2006
Z tisku - obvyklý zázrak nenastal

V Neapoli se nestal obvyklý "zázrak sv. Januária"

V den výročí zázračného vysvobození od výbuchu Vesuvu, 16. prosince, se nestal zázrak. Neapolci jsou znepokojeni.

Tisíce katolíků, kteří se shromáždili v kostele Santa Chiara, očekávali že uschlá krev světce, kterou tu přechovávají ve zvláštní křišťálové ampuli, vzkypí a stane se tekutou. Jenže, ačkoliv se tak obyčejně děje, nyní se nestalo. Krev zůstala suchá.

To se považuje za špatné znamení. Obyvatelé města jsou přesvědčeni, že nestane-li se tak v nejbližších dnech, postihne město nějaké neštěstí.

Naposled se stal zázrak s krví sv. Januária, ochránce města, 7. května. Tento den po dvou hodinách modliteb krev vzkypěla a ztekutila se. Viděly to tři tisíce farníků. Krev světce se stane tekutou jen třikrát do roka, a někdy je potřeba několik dní modliteb.

Mimochodem v květnu 1976 se zázrak také nestal. Ampule byla vystavena v chrámu celý týden, avšak bezvýsledně.

Vědci zatím nemohou objasnit podstatu tohoto fenoménu.

V minulosti, když se zázrak neuskutečnil, postihlo obyvatele města brzy nějaké neštěstí.

RIA Novosti, Credo.ru, archivZobrazit příspěvek č. 40 jednotlivě

Administrátor --- 21. 12. 2006
Prosba o modlitby

Diakona Pravoslavné církve v Americe zabil padající strom

Diakon chrámu Svatého Vzkříšení (Pravoslavná církev v Americe) ve městě Takoma (stát Washington) Joseph Keris zemřel ráno 24. listopadu, když na jeho automobil nečekaně spadl ohromný (více než 30 m vysoký) strom. V tu chvíli zrovna jel kolem se svým synem Abrahamem a dvěma mladými lidmi, kteří u něho pracovali.
Při nehodě zemřel otec diakon a jeden z jeho pomocníků (Alex). Po zesnulém duchovním zůstala manželka, čtyři děti a jeden vnuk. Diákon Joseph sloužil v chrámu Vzkříšení deset let.
V den nehody byla sloužena v jeho chrámu panychida. Pohřeb se konal 30. listopadu.

http://www.orthodoxtacoma.com/Dn%20Joe.htmZobrazit příspěvek č. 39 jednotlivě

Administrátor --- 20. 12. 2006
Ruská pravoslavná církev v Holandsku

Holandský římsko-katolický klášter koupila za 1,5 milionu Euro Ruská pravoslavná církev

Katolický klášter řádu menších bratří kapucínů v Amsterodamu se stal pravoslavným. Nyní byl slavnostně otevřen a posvěcen pro pravoslavné věřící.
Začátkem 21. století katolický řád natolik zchudl, že už klášter nemohl dále udržovat. Pravoslavná farnost sv. Mikuláše (Nikolaje) v Amsterodamu se naopak natolik rozrostla, že začala hledat nové budovy. V bývalém klášteře už je nyní otevřen knižní obchod, nedělní škola a knihovna.

"S rozpadem Sovětského svazu přijelo na západ velice mnoho pravoslavných občanů bývalého SSSR," říká biskup bruselský a berlínský Simon. "A pravoslavní lidé kamkoliv přijedou chtějí mít svůj chrám, kde jsou bohoslužby v jejich jazyce, kde je možno se zpovídat, přijímat svaté Tajiny a pohovořit rusky."

Cena kláštera není moc vysoká s ohledem na to, že se jedná o centrum města. Peníze se vybraly mezi věřícími. Je zde veliký chrám a mnoho bývalých mnišských cel.

Farníci jsou většinou Rusové a pak i Holanďané, a proto se bohoslužby konají ve dvou jazycích. Modlit se sem přicházejí i Srbové, Ukrajinci, Řekové, Rumuni a dal.

NTV; Credo.ruZobrazit příspěvek č. 38 jednotlivě

Administrátor --- 18. 12. 2006
Z knihy: Přínos pravoslavného Američana

Jednou se v USA o. Serafím Rose (tenkrát ještě Jevgenij) otázal sv. biskupa Joanna Šangajského a Sanfranciského na otázku, která ho už dlouho trápila: "Evangelium je hlásáno už skoro všem národům. Znamená to, že přichází konec světa, jak se o tom praví v Písmu svatém?"

"Nikoliv," odpověděl svatý vladyka Joann, "Evangelium Kristovo musí být hlásáno ve všech jazycích v pravoslavném výkladu. Až poté přijde konec světa."

(Sv. Joann Šangajský a Sanfranciský - jeden z nejuctívanějších pravoslavných světců 20. století; učinil mnoho zázraků za života i po smrti.)Zobrazit příspěvek č. 37 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 17. 12. 2006
prosfora

Vskutku jedinečné stránky na www.prosphora.org pro všechny, kteří mají hlubší zájem o cokoli týkající se (pečení) prosfor. Mimořádné dílo, které má smysl shlédnout.Zobrazit příspěvek č. 36 jednotlivě

Administrátor --- 14. 12. 2006
Muslimové v Somálsku proti křesťanům

V Etiopii bylo zabito šest pravoslavných křesťanů (z toho dva byli kněží). Křesťany přepadla skupina muslimů. Dalších 15 lidí bylo těžce zraněno. Stalo se v městečku Bešaša.
Incident se stal už říjnu, ale skupina "International Christian Concern" o něm informovala až 3. prosince s oznámením, že skupina asi 300 fanaticky naladěných muslimů zaútočila na pravoslavné křesťany vycházející z chrámu. Podle ICC jsou muslimové v tomto regionu stále radikálnější a stále častěji útočí na křesťany. Somálský "Svaz islámských tribunálů" nedávno vyzval ke svaté válce proti etiopským křesťanům. Podobně se radikalizují muslimové vůči křesťanům v Keni a Tanzánii.

Credo.ruZobrazit příspěvek č. 35 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 13. 12. 2006
Pravoslavný biskup vězněm svědomí v Makedonii

Představitel Pravoslavné církve v Americe volá po osvobození uvězněného arcibiskupa Jovana

Je to už 120 dní, co byl ve státním vězení "Idrizovo" ve Skopje znovuuvězněn arcibiskup ochridský a metropolita Skopje Jovan (Jan) Republiky (FYR) Macedonia. Teror, který provádí vláda Republiky (FYR) Makedonie za spoluúčasti státem podporované a samozvané "Makedonské orthodoxní církve" na svých vlastních občanech, nejenže nepolevuje, ale naopak sílí. Arcibiskup Jovan je jediný křesťanský klerik v Evropě, který je uvězněn jako vězeň svědomí pod záminkou falešných obvinění z finanční zpronevěry. Křiklavé násilí prováděné proti základním náboženským právům v Republice (FYR) Macedonia je smutným projevem absence základních demokratických standardů v této zemi.

V dopise z 1. prosince 2006 adresovaném Nikolovi Gruevskému, premiérovi Republiky makedonské, od Jeho Blaženstva metropolity Hermana, hlavy Pravoslavné církve v Americe, vyjadřuje hluboké znepokojení nad osudem Jeho Eminence arcibiskupa Hermana Ochridského, který byl nedávno podruhé uvězněn.

V r. 1960 Pravoslavná církev v Makedonské republice jednostranně vyhlásila svou autokefalitu, čímž přerušila společenství se Srbským patriarchátem a ostatními sesterskými pravoslavnými církvemi ve světě. Schismatická Makedonská církev doposavad udržuje nepřátelský spor se Srbskou pravoslavnou církví.

Arcibiskup Jovan, který se před několika lety se vrátil k Srbskému patriarchátu a zrušil vazby na schismatickou Makedonskou církev, se stal cílem stran, naladěných proti Srbské církvi, i civilní správy. Poprvé byl uvězněn v červenci r. 2005 a strávil 18 měsíců ve vězení ve Skopije pro údajné "vyvolávání národnostní, rasové a náboženské nenávisti, pro rozkol (schisma) a netoleranci".

Svobodu pro arcibiskupa Jovana Ochridského

Petici žádající jeho propuštění již v USA podepsalo 5000 lidí (různých náboženství, národů a povolání).

Petice je zde http://www.petitiononline.com/3001sd/petition.html

Webová stránka pro osvobození arcibiskupa Jovana: http://freearchbishop.com

(Přeloženo z KIM Info-servis, www.kosovo.net)Zobrazit příspěvek č. 34 jednotlivě

Administrátor --- 12. 12. 2006
Z pošty

Rady ďábla jeho démonům, jak mají odvést lidi od Boha:

Snažte se, aby byli stále zaměstnáni nedůležitými věcmi a vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich mysl.

Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a půjčovali si peníze. Přesvědčete jejich ženy, aby chodily do zaměstnání a trávily tam hodně času, a muži aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin týdně, aby si mohli dovolit žít prázdný život.

Zabraňte jim trávit čas se svými dětmi. Když se rozpadnou jejich rodiny, nebude v jejich domácnostech už žádný únik od pracovního stresu.

Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý Boží hlas. Lákejte je, aby si na cestách všude pouštěli rádio či magnetofon, a doma aby měli neustále zapnuté televizory, přehrávače a počítače. Dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci stále hrála světská hudba. To plně zaměstná jejich mysl a přeruší spojení s Kristem.
Dbejte, aby na stolech u kávy měli vždy mnoho časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně je potřeba útočit na jejich mozek zprávami. Kolem jejich cest ať jsou reklamní panely.
Jejich e-mailové schránky naplňte hloupostmi, katalogy zboží, všelijakými novinkami a nabídkami slev, služeb zdarma, snadného zisku a falešnými nadějemi.

V novinách, časopisech a televizi stále ukazujte krásné štíhlé modelky, aby muži začali věřit, že nejdůležitější je tělesná krása, a aby začali být nespokojeni se svými manželkami.

Snažte se, aby manželky byly příliš unavené, než aby mohly milovat své muže. K tomu jim přidejte bolesti hlavy! Když nebudou dávat svým mužům potřebnou lásku, začnou ji hledat jinde. Tímto rychle rozbijeme jejich rodiny.

Dejte jim Santaklauze, abyste je odvedli od vysvětlování pravého smyslu vánočních svátků jejich dětem. Na velikonoce jim dejte zajíčky a pomlázku, aby se nemluvilo o Vzkříšení a vítězství nad smrtí a hříchem.

Snaže se, aby je i odpočinek unavoval a z rekreace aby se vraceli vyčerpaní. Zaměstnejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Nažeňte je do zábavních center, na sportovní akce, na hry, koncerty a do kin.

Hlavně je stále zaměstnávejte! Ať pořád spěchají!Zobrazit příspěvek č. 33 jednotlivě

Administrátor --- 11. 12. 2006
Z tisku

Drobné zprávy:

Hlava pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku metropolita Kryštof celebroval včera v karlovarském chrámu svatých apoštolů Petra a Pavla slavnostní bohoslužbu, které se zúčastnil i zástupce ruské pravoslavné církve metropolita Voroněžský a Borisoglebský Sergij.
Pravoslavní věřící si letos připomínají pětapadesáté výročí udělení samostatnosti Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku Ruskou pravoslavnou církví.

Christnet.cz

-----------------------

O bezpečnost papeže při jeho návštěvě v Turecku se starala izraelská rozvědka Mossad.

Credo.ru

-----------------------

Kardinál státní sekretář Tarcisio Bertone reagoval na obvinění ruského pravoslavného patriarchy, která pronesl v chrámu Krista Spasitele (viz zde níže) a řekl, že "katolická církve má s ruskou pravoslavnou církví dobré vztahy a nesnaží se o proselytismus."

Christnet.czZobrazit příspěvek č. 32 jednotlivě

archimandrita Marek --- 10. 12. 2006
společné prohlášení

Společné prohlášení podepsané 30. listopadu 2006 v Istanbulu
Benediktem XVI a Bartolomějem I.

»Toto je den, který učinil Pán; jásejme a radujme se v něm.«
(Žalm 118,24)


Přátelské setkání, které jsme prožili, my, Benedikt XVI., římský papež, a Bartoloměj I., ekumenický patriarcha, je Božím dílem, a co více, darem, který jsme od něj obdrželi. Vzdáváme díky Tvůrci všeho dobra, který nám znovu dovolil zakusit v modlitbě a setkání naši radost z toho, že se cítíme být bratry, a obnovit své úsilí o plné společenství. Toto úsilí pramení z vůle našeho Pána a z naší zodpovědnosti coby pastýřů Církve Kristovy. Naše setkání může být znamením a povzbuzením pro nás všechny k tomu, abychom sdíleli stejné smýšlení a stejné postoje bratrství, spolupráce a společenství v lásce a v pravdě. Duch Svatý nám bude pomáhat v přípravě velkého dne znovunastolení plné jednoty, tehdy a tak, jak ji Bůh chce. Tehdy budeme moci skutečně jásat a radovat se.

S vděčností jsme si připomněli setkání našich ctihodných předchůdců, požehnaných Páně: oni ukázali světu naléhavou nutnost jednoty a načrtli bezpečné cesty k tomu, jak jí dosáhnout – v dialogu, v modlitbě a v každodenním životě církve. Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras I., poutníci do Jeruzaléma, na ono místo, kde Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro spásu světa, se pak znovu setkali zde ve Fanaru a v Římě. Zanechali nám společné prohlášení, které si stále udržuje svou plnou hodnotu, podtrhujíc, že skutečný dialog lásky musí podepírat a inspirovat všechny vztahy mezi lidmi a stejně tak mezi církvemi, „musí být zakořeněn v naprosté věrnosti jedinému Pánu Ježíši Kristu a ve vzájemném respektu k vlastním tradicím“ (Tomos Agapis 195). Nezapomněli jsme na vzájemné návštěvy Jeho Svatosti papeže Jana Pavla II. a Jeho Svatosti Dimitria I. Právě během návštěvy papeže Jana Pavla II., jeho první ekumenické cesty, bylo oznámeno založení Smíšené komise církve římskokatolické a ortodoxní. Ta si vzala za cíl vyhlášení a znovunastolení plného společenství.

Co se týče vztahů mezi církví římskou a konstantinopolskou, nemůžeme zapomenout na slavnostní církevní akt, který uvrhl do zapomnění staré exkomunikace, jež v průběhu staletí negativně ovlivňovaly a stále ovlivňují vztahy mezi našimi církvemi. Dosud jsme také z tohoto aktu nevyčerpali všechny přínosné důsledky, které z něj mohou plynout pro naši cestu k plné jednotě. Také ona Smíšená komise je povolána k tomu, aby při tom sehrála důležitou úlohu. Povzbuzujeme své bratry k činné účasti na tomto procesu modlitbou a výmluvnými skutky.

Při příležitosti plenárního zasedání Smíšené komise pro teologický dialog, které se nedávno konalo v Bělehradě a bylo laskavě přijato srbskou pravoslavnou církví, jsme vyjádřili svou hlubokou radost z oživení teologického dialogu. Po několikaletém přerušení způsobeném nejrůznějšími potížemi mohla Komise znovu pracovat v duchu přátelství a spolupráce. V jednání o tématu „konciliarita a autorita v církvi“ na místní, regionální a univerzální úrovni zdůraznila etapu studia eklesiologických a kanonických důsledků svátostné přirozenosti církve. To umožní zaujmout stanovisko k některým dosud sporným klíčovým otázkám. Jako v minulosti jsme rozhodnuti neustále podporovat práci svěřenou této Komisi a spojujeme se s jejími členy ve svých modlitbách.

Jako pastýři církve máme především na paměti poslání hlásat evangelium dnešnímu světu. Toto poslání – „jděte, získávejte učedníky ze všech národů“ (Mt 28,19) – je dnes více než kdy jindy aktuální a nezbytné, a to i v zemích tradičně křesťanských. Nesmíme ovšem přehlížet nárůst sekularizace, relativismu a dokonce i nihilismu v celém západním světě. To vše volá po obnoveném a mohutném hlásání evangelia, hlásání, které bude přizpůsobeno kulturám naší doby. Naše tradice pro nás představují dědictví, které je třeba nadále sdílet, předkládat a aktualizovat. Proto musíme posílit svou spolupráci a společné svědectví před tváří všech národů.

Kladně jsme ocenili cestu k utváření Evropské unie. Původci této velké iniciativy neopomněli brát ohled na všechny aspekty lidské osobnosti a její nezcizitelná práva, především právo na svobodu vyznání, která je svědkem a ručitelem všech ostatních svobod. V každé iniciativě sjednocení musí být chráněny menšiny, jejich kulturní tradice a náboženská specifika. I když jsme v Evropě stále otevřeni ostatním náboženstvím a jejich kulturnímu přínosu, musíme spojit své síly, abychom ochránili křesťanské kořeny, tradice a hodnoty, abychom zajistili respekt k historii a přispěli tak k budoucí evropské kultuře a ke kvalitě lidských vztahů na všech úrovních. V tomto kontextu nemůžeme nepřipomenout nejstarší svědectví a jasné křesťanské dědictví v zemi, kde se naše setkání koná, počínajíce tím, co praví Skutky apoštolů o postavě svatého Pavla, apoštola národů. V této zemi se setkaly poselství evangelia a kulturní tradice starověku. Toto pouto, které tak obohatilo naše společné křesťanské dědictví, je stále aktuální a ponese plody pro budoucí evangelizaci a naši jednotu.

Máme na paměti všechny končiny země, kde žijí křesťané, a obtíže, s nimiž se musí potýkat, zvláště chudobu, války a terorismus, ale i různé formy utiskování chudých, vyhnanců, žen a dětí. Jsme povoláni k tomu, abychom se společně přičinili ve prospěch práv člověka, každé lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu a podobě, a každého hospodářského, společenského a kulturního rozvoje. Naše teologické a etické tradice mohou poskytnout pevný základ ke společnému hlásání a jednání. Především chceme potvrdit, že zabíjení nevinných v Božím jménu je přečin vůči němu a vůči lidským právům. Všichni musíme usilovat o obnovenou službu lidem a o obranu lidského života, každého lidského života.

Z celého srdce se soustředíme na mír na Středním východě, kde náš Pán žil, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, a kde také řadu staletí žije množství našich křesťanských bratří. Vřele doufáme, že se v těchto zemích obnoví mír, posílí soužití jednotlivých národů, církví a vyznání, které zde žijí a působí. Proto chceme povzbudit bližší vztahy mezi křesťany a každý autentický a upřímný mezináboženský dialog, abychom se postavili na odpor jakékoli formě násilí a diskriminace.

V současné době, tváří v tvář velkým hrozbám pro životní prostředí, chceme vyjádřit svou pozornost vůči negativním dopadům, které může mít na lidstvo a celé stvoření ekonomický a technologický pokrok, který nezná své meze. Jakožto náboženští představitelé pokládáme za jeden ze svých velkých úkolů povzbuzovat a podporovat všechna úsilí o ochranu Božího stvoření a o to, abychom příštím pokolením ponechali zemi, na níž budou moci žít.

Naše myšlenky se konečně obracejí k vám všem, ke věřícím našich církví po celém světě, biskupům, kněžím, jáhnům, řeholníkům a řeholnicím, laikům a laičkám ve službách církve a všem pokřtěným. Pozdrav v Kristu zasíláme všem ostatním křesťanům a ujišťujeme je o svým modlitbách a ochotě k dialogu a spolupráci. Všechny vás zdravíme slovy Apoštola národů: „Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.“ (2 Kor 1,2)

Ve Fanaru 30. listopadu 2006

Benedikt XVI.
Bartoloměj I.Zobrazit příspěvek č. 31 jednotlivě

Administrátor --- 8. 12. 2006
Z tisku

Komentář z tisku (na okraj papežovy turecké cesty)

Patrircha Ruské pravoslavné církve Alexij II. právě obvinil římsko-katolickou církev z nepřátelské politiky vůči Moskevskému patriarchátu na území SNS. Římsko-katolické duchovenstvo se snaží přimět pravoslavné věřící k přestupu do římsko-katolické církve. Patriarcha uvedl, že jestli se situace nezmění, budou kontakty s Vatikánem staženy na minimum.

Představitelé Ruské pravoslavné církev doufali, že s nástupem nového papeže Benedikta XVI. se situace zlepší, jelikož nový papež narozdíl od starého bude mít větší pochopení pro pravoslaví. Nad oprávněností těchto nadějí se vznáší otazník. Zatím pokračuje Vatikán v linii Jana Pavla II.: úsměvy pro média a symbolická gesta, jenže v praktické rovině každodenního církevního života "skutek utek".

Ostrá slova Alexije II. přišla v době, kdy se v Turecku setkal papež s konstantinopolským patriarchou ve velice přátelské atmosféře. Slova moskevského patriarchy nám mají demonstrovat, že fakticky rozhodujícím faktorem světového Pravoslaví je v současnosti Moskva. Ostatní autokefální pravoslavné církve nemají velkého významu. Světem vládne početnost, a proto skutečný význam má jedině názorová pozice Moskevského patriarchátu. Je tedy nutné si ujasnit, že vystoupení Alexije II. je autentickým pohledem na skutečnou situaci ve vztazích římsko-katolické a pravoslavné církve; slova ruského patriarchy mají tedy připomenout Římu, že skutečným partnerem v tomto dialogu není slabý a nevlivný Bartoloměj I., nýbrž Alexij II., která má skutečnou moc.

Otázka návštěvy papeže v Moskvě zůstává otevřená stejně jako dříve. Stejně tak i to, jestli už má papež vypracovanou ekumenickou variantu křížového tažení úsměvů a gest, jež použil na Turky.

RIA novosti, Credo.ru, "EAI" www.ekumenizm.pl

Poznámka českého překladatele:

Českou verzi celosvětové římsko-katolické propagandy, která se snaží zveličit co možná nejvíce setkání papeže s konstantinopolským patriarchou, jsme mohli vidět i v místních sdělovacích prostředcích. Patriarcha Bartoloměj nám zde byl představován jako: "duchovní vůdce pravoslavných křesťanů ve světě" či "nejvyšší duchovní 250 miliónů pravoslavných věřících" apod. Takové tituly neodpovídají realitě ani pravoslavné církevní struktuře, která nezná žádný papismus čili ani žádného "jediného vůdce" nebo "nejvyššího duchovního". Jestliže katolická církev prosazuje v médiích takovéto nepravdivé tituly cařihradského patriarchy, pak se buď jedná o tradiční římsko-katolickou přezíravost, která na všechny kolem hledí prismatem své vlastní církevní struktury (my máme papeže, takže i vy přece musíte mít nějakého svého papeže), a nebo (a to spíše) je to snaha dát vztahům mezi Vatikánem a Konstantinopolí nějaký dalekosáhlý význam, resp. zatlačit na všechny pravoslavné - čili zavázat je postojem konstantinopolského patriarchy.Zobrazit příspěvek č. 30 jednotlivě

Administrátor --- 7. 12. 2006
Z tisku

Patriarcha Alexij znovu obviňuje Vatikán z "nepřátelské politiky"

Patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij II. vyzval Vatikán, aby přijal konkrétní kroky pro ukončení nepřátelské politiky ve věci misie katolíků mezi pravoslavnými v Rusku a na území SNS.

"Pokračuje katolická misie v Rusku a dalších zemích SNS mezi lidmi, kteří jsou křtěni jako pravoslavní, a dále také krajně nepřátelská politika vedení Ukrajinské řecko-katolické církve (tj. římsko-katolické církve východního obřadu) vůči kanonické Ukrajinské pravoslavné církvi," pravil patriarcha 5. prosince v chrámu Krista Spasitele.

"Věřím, že Vatikán podnikne konkrétní kroky pro změnu situace k lepšímu," podtrhl Alexij II. Bez toho - podle jeho slov - budou setkání pravoslavných s katolíky nést jen protokolární charakter a "nepřinesou ulehčení lidem, kteří prožívají bolest způsobenou nebratrskými činy" katolických misionářů.

RIA Novosti. Credo.ruZobrazit příspěvek č. 29 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 7. 12. 2006
V Rusku upálen kněz s rodinou


Село Прямухино, Тверская область, 3 декабря 2006 г.

В селе Прямухино Тверской области при невыясненных обстоятельствах при пожаре погибли в собственном доме православный священник Андрей Николаев, трое его малолетних детей и жена Ксения.

Отец Андрей сгорел с семьей в ночь с 1 на 2 декабря, об этом было сказано в сообщении архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, которое было зачитано 2 декабря во всех храмах Тверской епархии, сообщает сайт "Православие и мир".

Матушка о. Андрея лежала в больнице, на выходные ее забрали домой. Дом был обожжен бензином и подожжен. Еще несколько месяцев назад священник Тверской епархии Андрей Николаев просил помощи и защиты. По сообщению УВД Твери, дело по убийству священника заведено. Началось следствие. С понедельника будет открыта горячая линия для связи с общественностью.

Как сообщалось 19 октября, "настоятель одной из церквей Тверской области отец Андрей Николаев каждую ночь с ружьем в руках охраняет храм от местных воров. Пьяницы не раз покушались на иконы и церковную утварь – разворовывали церковь и пропивали награбленное. Реальная угроза жизни висит и над самим отцом Андреем и его семьей. Почти все население деревни за небольшим исключением пьет по-черному, выменивая на алкоголь даже доски и бревна от собственных домов. Невероятными усилиями священнику удалось вернуть нескольких односельчан к нормальной жизни, и они стали его единомышленниками, но слишком многим в деревне не нравится упорство, с которым он пытается победить повальный алкоголизм. В результате недавно дом священника сожгли, и его семья осталась буквально на улице. Священник ждет помощи, потому что его возможности самозащиты крайне скудны. "Я не смогу выстрелить в человека, – говорит он, – выстрелю в воздух. Но вор будет стрелять в меня".

РИА "Новости" приводит слова священника Михаила Прокопенко, руководителя службы коммуникаций ОВЦС Московского Патриархата, прокомментировавшего события в Прямухино: "Произошедшая трагедия – печальное свидетельство того, до какой крайней степени озлобления человека могут довести многочисленные греховные пристрастия и греховная жизнь". О. Михаил отметил также, что в результате десятилетий безбожия и планомерного уничтожения традиционного уклада деревенской жизни, основой которого всегда были храм и церковная община, "сегодня служение сельского пастыря очень часто превращается в сражение один на один с разбушевавшейся греховной стихией".

"Часто получается, что вся агрессия людей, привыкших годами жить без Бога и попирать свою совесть, изливается именно на сельского пастыря", – заметил представитель ОВЦС. Вместе с тем, он подчеркнул, что, как показывает опыт, полноценная жизнь быстрее возвращается именно в те села и деревни, где наладилась жизнь церковная.

Просим помолиться о упокоении иерея Андрея, матушки Ксении и детей Давида, Анны и Анастасии.Zobrazit příspěvek č. 28 jednotlivě

jer. D. Dudáš --- 6. 12. 2006
Uniatský komplot proti pravoslavným v Příbrami !

Všem pravoslavným věřícím nejen v Příbrami a okolí oznamuji , že díky řeckokatolickému biskupovi panu L.Hučkovi jsme byli vykázání z římskokatolického kostela Sv.Prokopa v Příbrami - Březových horách .
Ohledně předání kostela do naší pravoslavné správy se vedla jednání , která měla být uzavřena 6.12. t.r.
Mezitím se však pan Hučko obrátil na pana kardinála Vlka , takže jsme odsloužili tuto neděli 3.12. poslední sv.liturgii , hned po bohoslužbě jsme byli nuceni se z chrámu vystěhovat ....
Celou záležitost nechávám bez komentáře , sami si vytvořte názor o touze našich katolických bratří po bratrství a lásce .....
Dále oznamuji , že díky okamžité pomoci pana starosty MVDr.J.Řihaka se pravidelné pravoslavné bohoslužby budou konat v centru města - hřbitovní kostel Sv.Kříže u nemocnice . Info na tel. 777 223 812 jer.D.Dudáš - duch.správa v Rokycanech a PříbramiZobrazit příspěvek č. 27 jednotlivě

Administrátor --- 5. 12. 2006
Z tiskuArcheologové v Indii nalezli ostatky svaté gruzínské carevny - mučednice Ketevany. Ostatky byly odhaleny v nejstarší části chrámu v Goa (na západě Indie). Podle zprávy indických archeologů i představitelů Gruzínské pravoslavné církve, kteří byli v Goa přítomni, ostatky ležely pod zbytky kamenného sarkofágu. Předpokládá se, že sarkofág byl ve výklenku chrámu, ale po zemětřesení spadl a rozbil se.

Prosbu o provedení vykopávek v Goa s cílem nalézt ostatky sv. Ketevany vznesla vláda Gruzie už v květnu r. 2000. Carevna Ketevana je jedna z nejtragičtějších a hrdinských postav v gruzínských dějinách, kdy se národ bránil útočníkům z Iránu a Turecka, kteří si chtěli Gruzínce podmanit. Podle historických údajů byla Ketevana zajata a byla zabita v iránském městě Širaz v r. 1624. Místo pohřbu však nebylo až do současnosti známo. Podle legendy její ostatky cestovaly po různých zemích a nakonec byly převezeny do Goa a pochovány křesťanskými misionáři ve věži sv. Augustina.

Sedmica.ru, Itar-tassZobrazit příspěvek č. 26 jednotlivě

--- 5. 12. 2006
E-mailová adresa BPM

Nová e-mailová adresa BPM ještě jednou:
info/zavinac/bpm-cz.info

Uvedena je též na nových webových stránkách BPM:
www.bpm-cz.infoZobrazit příspěvek č. 25 jednotlivě

Bratrstvo pravoslavné mládeže --- 29. 11. 2006
Nová mailová adresa BPM

Rádi bychom oznámili, že Bratrstvo pravoslavné mládeže má novou mailovou adresu info/zavinac/bpm/cz.info a zároveň i novou doménu www.bpm-cz.info, kam se postupně přesouvají stránky BPM.Zobrazit příspěvek č. 24 jednotlivě

Administrátor --- 20. 11. 2006
Z tisku

Američtí věřící žádají, aby se zastavil prodej svatých ostatků na internetové dražbě eBay

Mezi náboženskými předměty, které se prodávají na virtuální internetové aukci eBay, je často možné se setkat s částečkami ostatků svatých, nehledě na to, že pravidla aukce zakazují prodej částí lidských těl.

Po deseti letech neúspěšných protestů vyzývá skupina křesťanů ze státu Kalifornia k bojkotu eBay. Zakladatel a prezident "Mezinárodní kampaně za svaté ostatky" Tom Serafin prohlašuje, že už jenom zběžné "povrchní hledání" na populární on-line aukci odhalí desítky relikvií, které "často jsou svatými ostatky", nabízenými k prodeji. Na všechny podané protesty odesílá eBay standardní odpověď: "Záležitost prozkoumáme."

Na aukci lze zakoupit ostatky Padre Pia, sv. Vincenta de Pol, Matky Terezy z Kalkaty a ještě ohromného množství svatých. Mezi tím je množství falzifikátů a podvrhů. Jednou prý bylo na aukci nabízen "Brk svatého ducha".

credo.ruZobrazit příspěvek č. 23 jednotlivě

Administrátor --- 18. 11. 2006
Z tisku

Francie: podle statistik přibývá mešit a ubývá křesťanských chrámů

Množství mešit a islámských modliteben zbudovaných za posledních 30 let převyšuje množství katolických chrámů postavených zde za celé poslední století. Příčinou je imigrace do Francie, která vedla k velikému nárůstu množství budovaných mešit a evangelických kostelů, a v té samé době se začal snižovat počet katolických kostelů. Dnes funguje ve Francii více než 1.500 mešit, což je více než v Istambulu.

Každý rok se počet muslimského obyvatelstva v EU zvyšuje o milión lidí. Při tomto tempu bude v r. 2025 žít v EU 40 miliónů muslimů. Ve Francii tvoří dnes 10 % obyvatelstva.

credo.ruZobrazit příspěvek č. 22 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 15. 11. 2006
Proroctví

Přijde doba, kdy nikoliv pronásledování, ale peníze a klamy tohoto světa odvrátí lidi od Boha, a tehdy zahyne (duchovně) ještě více duší než v době zjevného nepřátelství vůči Bohu. Na jedné straně - budou se zdvihat kříže a zlatit kupole; avšak na druhé straně - přijde království lži a zla. Pravá církev bude vždycky pronásledována, a spásy bude možno dosáhnout jenom skrze soužení a bolesti. Pronásledování pak bude nabývat těch nejpromyšlenějších a nepředvídatelných forem. Bude strašné dožít se těchto dob. My, sláva Bohu, nedožijeme se těchto časů, které přijdou až z Kazanského chrámu půjde církevní průvod do Alexandro-něvské lávry.

(Z proroctví svatého starce Serafíma Vyrického, + 1949)Zobrazit příspěvek č. 21 jednotlivě

Administrátor --- 14. 11. 2006
Z tisku

Moskevský patriarcha Alexij II. se setkal se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem 7. listopadu 2006 v Daniilovském monastýru.

Patriarcha poznamenal, že většina pravoslavných věřících Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku žije ve Slovenské republice. "Považuji za velice důležité, že při rozdělení země na dva státy zachovala Církev jednotu nad státními hranicemi. Podobně i Ruská pravoslavná církev sjednocuje věřící nejen v Rusku, ale i na Ukrajině, Bělorusku, pobaltských státech, Moldávii, střední Asii a dalších zemích," uvedl patriarcha.

K tomu ještě představitel Ruské pravoslavné církve dodal, že národy Ruska a Slovenska náleží ke společné tradici svatých slovanských věrozvěstů, apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, a vyzval, aby tato tradice sjednocující oba národy byla bedlivě chráněna.

Prezident Ivan Gašparovič odevzdal patriarchovi pozdravy ode všech pravoslavných obyvatel Slovenska a zvláště od představitele Pravoslavné církev v českých zemích a na Slovensku arcibiskupa Christofora a arcibiskupa prešovského Jána. Prezident podtrhl, že pravoslavní věřící přinášejí významný vklad do života země a k upevnění jednoty národa. Poté s vděčností ocenil roli moskevského patriarchy v životě pravoslavného světa.

Při rozhovoru bylo také zmíněno téma budování pravoslavného katedrálního chrámu v Bratislavě. Místo stavby bylo posvěceno již v r. 1996 patriarchou Alexijem a metropolitou Dorotejem. Slovenský prezident uvedl, že v následujícím roce je plánováno dokončit stavbu chrámu a pozval patriarchu Alexije na návštěvu Slovenska.

Alexij II. poděkoval za pozvání a poznamenal, že oficiální církevní delegace bude poslána na oslavy, které se budou konat 7.--9. prosince t.r. u příležitosti 55. výročí udělení autokefality, kterou Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku dostala od Ruské pravoslavné církve.

http://www.mospat.ru/index.php?page=33771Zobrazit příspěvek č. 20 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 13. 11. 2006
Athonský starec

Starec Gabriel pravil, že hřích vede k bezvěrectví. K tomu dodal: "Každý člověk má sklon ke zlu a k hříchu, ale jestli v něm setrvá a odhodlá se k dalšímu, většímu zlu, pak tím zadusí své svědomí, a následně kvůli tomu začne zpochybňovat Boží přikázání a přestane věřit v jejich správnost; nakonec se dostává do bezvěrectví a odcizuje se Církvi a jejím Tajinám - především Tajině pokání (zpovědi)."

(Gabriel Kazásis, athonský starec, 1886-1983; na Athosu od r. 1910, byl igumenem monastýru Dionisiat; známý duchovní otec, spisovatel, významný Svatohorec.)Zobrazit příspěvek č. 19 jednotlivě

Administrátor --- 13. 11. 2006
Z tisku

"Náboženství je potřeba zakázat, protože mění lidi na zlé lemmingy," prohlašuje Elton John

Podle jeho názoru jakékoliv organizované náboženství mění lidi na lemmingy plné nenávisti. Proto musí být - podle názoru zpěváka - náboženství zakázáno. Pěvec, který v r. 2005 uzavřel sňatek se svým přítelem, dále prohlašuje, že "náboženství v dnešní době už nefunguje" (sděluje agentura Telegraph).

"I když vím, že v náboženství jsou i krásné věci, stejně bych to zakázal," uvedl homosexuální pěvec a dodal: "Náboženství se vždy snažilo naladit společnost proti lidem s netradiční sexuální orientací."

Není to první vystoupení tohoto zpěváka proti církvím. Už v r. 2000 vystoupil proti "ignoranci" římsko-katolické církve, jejíž představitel prohlásil, že "homosexuálové vedou takový způsob života, který vylučuje skutečně hluboké cítění".
Poté začal britský pěvec vést skutečnou kampaň jak proti církvi, tak i proti všem, kteří "mu stále lezou do života" (viz jeho známý výrok, že "je naprosto nutné vystřílet všechny fotografy"; v r. 2004 nazval novináře "hrubými a hanebnými prasaty").
Credo.ruZobrazit příspěvek č. 18 jednotlivě

Administrátor --- 13. 11. 2006
Z tisku: homosexuálové v Jerusalemě

Vývoj situace v Jerusalemě v průběhu minulého týdne

Židy a muslimy sjednotil zápas s homosexuályOrtodoxní Židé, kterých je více než třetina obyvatelstva Jerusalema (z celkového počtu 706 tis.) protestují proti "přehlídce pýchy" - tj. slavnostnímu průvodu sexuálních menšin Jerusalemem. Náboženští židé zapalují popelnice, staví barikády na ulicích, házejí kameny na autobusy a perou se s policií. I rabíni prohlašují, že Jerusalem není město pro přehlídku homosexuálů. "Jerusalem je svaté město, podobné pochody jsou provokací proti náboženským obyvatelům. Nikdo nezakazuje průvody gayů v Tel Avivu, proč tedy vyžadují lézt do Jerusalema?" prohlásil rabín Pinchas Polonský.

"Zachvěli jsem se zděšením, když jsme uslyšeli o lstivém úmyslu menšiny našich zbloudilých bratří vykonat ohavnost a nízkost, která oslavuje skutky, které jsou v kategorickém rozporu tomu pojetí skromnosti, v níž jsou vychováváni synové Israele," praví se v prohlášení rady hlavních rabínů. Představitelé křesťanů i muslimů tento protest podporují.

Několik židů prohlásilo, že provedou obřad kabbalistického prokletí "pulsa de-nura" (úder ohně) proti organizátorům pochodu a policistům, kteří je budou chránit. Má se zato, že tato kletba byla uvalena na expremiéra Izraele Jischaka Rabina, posléze zabitého v r. 1995. Říká se též, že i těžká nemoc druhého expremiéra Ariela Sharona je následkem kletby "úderu ohně".

Gayové a lesbičky jsou odhodláni nezrušit pochod. Současný premiér Ehud Olmert a jedna z jeho dcer všemožně podporují asociaci gayů a lesbiček.

---------

Izraelský miliardář se neúspěšně pokusil zaplatit účastníkům homosexuální přehlídky, aby vykonali svůj průvod někde jinde než v Jerusalemě.

Izraelský obchodník Arkadij Gaidamak zkusil zaplatit organizátorům přehlídky gayů v Jerusalemě za přesun této akce do jiného města. Setkal se však s odmítnutím. Při setkání uvedl, že není nepřítelem homosexuálů, ale přeje si zabránit válce mezi světskými a náboženskými občany. Aktivisté "Otevřeného domu", který organizuje okázalý průvod gayů a lesbiček, odmítli návrh obchodníka a naopak jej vyzvali, aby i on šel v tomto průvodu. Uvedli k tomu, že uskutečnění homosexuální přehlídky v Jerusalemě je "věcí principu".

Průvod homosexuálů bude ochraňovat 12 tisíc izraelských policistů.
Interfax religia

---------

Vatikán žádá Izrael, aby zakázal průvod homosexuálů v Jerusalemě. Tzv. "přehlídka hrdosti" homosexuálů ve městě, které se považuje za posvátné pro židy, muslimy i křesťany, bude urážkou citů věřících, prohlašuje Vatikán.

Přehlídka homosexuálů se má konat v pátek a podle očekávání se jí zúčastní tisíce gay-aktivistů.

"Svatý trůn opakoval mnohokrát, že právo na sebevyjádření musí mít rozumné hranice, zvláště když takový projev může urážet náboženské cítění věřících," praví se v oficiálním vyjádření Vatikánu. "Je očividné, že tento slavnostní průvod homosexuálů v Jerusalemě bude urážkou pro většinu židů, muslimů i křesťanů, pro něž je Jerusalém svatým městem."

Papežský nuncius ve Svaté Zemi už předal ministerstvu zahraničí Izraele politování nad zamýšlenou akcí.

Učení římsko-katolické církve hlásá, že homosexuálové jsou lidé s "narušenou přirozeností". Církev vyzývá chovat se k homosexuálům se soucitem a vážností. V r. 2000 odsoudil Vatikán ostře průvod homosexuálů v Římě jako "urážku křesťanů".

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=9956

----------------

Sdělovací prostředky: Sodoma a Gomora se o týden odkládá

Odpůrci slavnostního průvodu homosexuálů Jerusalemem prohlásili, že budou na gaye útočit výbušninami při jejich akci plánované na páteční svátek, a proto byl průvod o týden posunut. Policie totiž nemá dostatek lidí na ochranu sexuálních menšin. Opozice spolu s rabíny zasypala Vrchní soud peticemi s žádostí nedopustit "sodomu a gomoru". Podle skromných odhadů policie by bylo potřeba na ochranu potřena 12 tisíc policistů, a tolik nemají k dispozici. Policie pochopila, že situaci nezvládne, když po celý probíhající týden musela potlačovat masové nepokoje ze strany ultrakonservativních židů, kteří kromě zapalování popelnic, barikád na ulicích, zasypávali policisty kamením. Nakonec byla v popelnici s domovním odpadem nalezena bomba s nápisem: "Sodomisté, táhněte pryč!" Pak musela police použít vodní děla na rozehnání demonstrantů. Zadrženo bylo 40 lidí. Ve středu se vyskytly požáry. Zablokováno bylo centrální náměstí, kudy nemohla projíždět auta.

Proti průvodu homosexuálů vystoupili i mírnější přívrženci normální sexuální orientace. Včera podali petice k Vrchnímu soudu s žádostí "nepřipustit hanobení, jinak "se nepodaří zabránit násilí a krveprolití".
Rabíni nevystupovali proti homosexuálům osobně, ale poukazovali na to, že Tóra nedovoluje homosexuální jednání, a stejně je odmítá tak i judaismus jako celek. Rabín Simcha Kuk např. prohlásil, že mluví "za celý židovský národ i za celé lidstvo" a prohlásil, že marš homosexuálů "uvrhne důstojnost národa do bláta", protože Jerusalém je každému znám jako svaté město.
"Není to přehlídka homosexuálů ale přehlídka hnusu," uvedl člen izraelského parlamentu Jakov Kohan. "Máme zato, že průvod velice zarmoutí Hospodina," pravil jiný poslanec z ultrakonservativní strany Šas, Ben Izri.
Na některých protestních akcích se k židům přidávali i muslimové, píše Daily Telegraph.

Původně byla přehlídka homosexuálů plánována na pátek 10. listopadu.
Organizátoři průvodu i nadále trvají na jeho konání, protože jsou přesvědčeni, že se stane významnou události v dějinách země a "skutečným průlomem k demokracii a svobodě sebevyjádření."

9.11.2006

--------------------

Představitelé sexuálních menšin se rozhodli nekonat homosexuální průvod Jerusalemem, protože hrozilo vypuknutí masových nepokojů. Souhlasili s konáním skromnější akce na jednom z městských stadionů.
10.11.2006

--------------------

Zástup Gayů se i přes zákaz neúspěšně pokusil projít ulicemi Jerusalema

Jerusalemská policie zadržela 20 představitelů sexuálních menšin, jelikož i přes úřední zákaz se asi 50 homosexuálů pokusilo zorganisovat "pochod hrdosti" přes město. V městském parku bylo registrováno několik rvaček mezi homosexuály a židy. Několik mladíků bylo zatčeno, když u nich byly nalezeny zbraně.

Shromáždění homosexuálů bylo provedeno na stadionu, kde se sešlo asi tisíc účastníků a na každého z nich připadali tři policisté (jako ochrana). Na ulicích byla přijata bezprecedentní bezpečnostní opatření.
10.11.2006

Zprávy dle Portálu credo.ru

----------------

Oficiální stanovisko místní pravoslavné církve k homosexualitě.Zobrazit příspěvek č. 17 jednotlivě

Administrátor --- 10. 11. 2006
Zprávy ze světa

Dnes je každý čtvrtý pohřeb ve Francii konán kremací. Pracuje zde 120 krematorií, ač ještě před 30 lety jich bylo jen 7. V roce 1975 bylo ohněm spáleno 1 % zesnulých, 1998 - 15 % a nyní už 26 %. Nejvíce se praktikuje ve městech a na místech, kde žije více protestantů.

Tradice pálení lidských ostatků u protestantů pochází z r. 1898, i když představitelé této konfese většinou odmítají tuto praktiku. Římsko-katolická církev dovoluje kremaci od r. 1963. Jako dříve kategoricky odmítají pohřeb ohněm: pravoslavní, židé a muslimové.

Zemí, kde se kremace praktikuje nejvíce, je Japonsko - zde kremují 99,7 % zesnulých a pracuje zde 1665 krematorií.
(Credo.ru)

-------------

V Minsku zapálili satanisté pravoslavný chrám
31. října měli podle očividců satanisté nějaký svátek, nejdříve se shromáždili večer na hřbitově a později se odebrali ke chrámu. Policie potvrdila, že chrám byl zapálen žhářem.
(Credo.ru)

-------------

Dívku Mašu ze Sankt Petěrburgu, která žádá soudní cestou, aby byla zrušena výuka Darwinovy teorie na školách, pochopili a podpořili mj. muslimové. "Dnes více a více lidí chápe, že evoluční Darwinova teorie je čistá utopie. Je to hloupost, že člověk pochází z opice," uvedl známému internetovému muslimskému magazínu Islam.ru předseda rady starších muslimů Rais Nurimanov. "Darwinovo učení odsoudili i mnozí biologové. Lidé pocházejí od Adama, jehož z hlíny stvořil nejvyšší Alláh, a z Evy, která byla vytvořena z Adamova žebra."

Hlavním argumentem muslimských kritiků Darwina je harmonie okolního světa, která ukazuje, že svět vznikl nikoliv chaoticky, ale na základě určitého plánu. Tak složitý a současně funkční systém, jakým jsou živé organismy, nemůže být vytvořen jinak, než z Božího úmyslu
(Credo.ru)Zobrazit příspěvek č. 16 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 9. 11. 2006
Mučedníci a vyznavači v Rusku

Ze vzpomínek na pronásledování křesťanů v Rusku. Začátek 30. let. Když zatčené kněze deportovali na sever do táborů - s největší pravděpodobností na smrt, stala se tato příhoda.

Zástup duchovenstva cpali do přistaveného vlaku. Kněze, a někteří byli velice staří, tlačili do nákladních vagónů; někteří z těch nejstarších se tam ani nemohli dostat, bylo pro ně obtížné se tam vyškrábat. U dveří vagónu stál voják, strážný, který měl dozor. Najednou tento voják spatřil Ježíše Krista, jak stojí u vchodu do vagónu a pomáhá kněžím dostat se dovnitř; každého toho staříka podpíral za loket. Když tento voják spatřil Krista, jehož sami duchovní neviděli, odhodil pušku na zem, padl na kolena a uvěřil. Mučedníci odjížděli na smrt a Kristus jim pomáhal...

Jiné vyprávění

Brzy poté, co mne přivezli do lágru, večer, hodinu před večerkou, přišel ke mně člověk a opatrně se mne otázal, nechci-li poslouchat čtení Apokalypsy. Zavedl mne do kotelny, kde bylo lze ukrýt se před zraky donašečů a vedoucích. Tam, v polotmě, v díře připomínající jeskyni se už shromáždili nějací lidé a ohřívali se u žhavého uhlí. Myslel jsem, že teďka odněkud vytáhnout knihu nebo svitek, ale spletl jsem se. V červených záblescích vstal člověk a začal číst Apokalypsu - zpaměti, jak se ji naučil, slovo od slova. Když umlkl, řekl kotelník, starší člověk, který to zde vedl: "A nyní pokračuj ty, Feodore." A vstal Feodor po paměti recitoval následující kapitoly. Pak část chyběla, protože ten, kdo měl naučené pokračování, pracoval na noční směně. "Nu, přečte to zvlášť příště," pravil kotelník a vyzval Petra. Tady jsem pochopil, že všechny hlavní texty Písma svatého jsou rozděleny mezi tyto mukly, prosté lidi, kteří byli zavřeni v lágru 10, 15, 20 let. Znali nazpaměť tyto texty, a tajně se čas od času setkávali a opakovali je, aby nezapomněli.

Později mi to připomnělo román Raye Bradburryho: 451 stupňů Fahrenheita, ve kterém byla popisována "ideální" společnost, kde bylo vše normalizováno a proto bylo zakázáno číst knihy. Když byly nalezeny, byly páleny i s jejich majiteli. Na konci románu se píše, že kdesi za městem se scházeli v pustině lidé - jeden říkal: "Já jsem Shakespeare," jiný: "Já Dante" apod. Tím bylo řečeno, že jeden zná zpaměti Shakespeara a čte jej ostatním, druhý zná Danta atd.

Mužíci zavření v lágru by stejně tak mohli říkat: "Já jsem Apokalypsis, kapitola 22," jiný: "Já evangelium od Matouše" apod. To byla kultura a víra v její posloupnosti, v její prvopočáteční podstatě... Jako řetěz, od úst k ústům, z rukou do rukou. Od pokolení k pokolení. Z lágru do lágru. Je to jeden z nejčistších projevů kultury. Bez podobných lidí na světě, bez takovéto "štafety", by život člověka na zemi ztrácel smysl.

Ze stati A. Siňavského

Syntaxis, 1980Zobrazit příspěvek č. 15 jednotlivě

jer. Antonij z Rumburku --- 9. 11. 2006
RPCZ se stala plně kanonickou součástí RPC

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/061101111359.Zobrazit příspěvek č. 14 jednotlivě

Administrátor --- 4. 11. 2006
Zpráva z tisku

Zástupci pravoslaví a evropských politických stran se sejdou v Bratislavě 30.10. 2006

Ve dnech 9.-10.11.2006 se v bratislavském Crowne Plaza Hotelu uskuteční setkání představitelů Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s politiky frakce Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a Evropských demokratů (EPP-ED). Setkání nese název Otevírání nových horizontů pro Evropu skrze lidskou solidaritu – náboženství a politika v akci".

Dvoudenní konference bude zahájena modlitbou francouzského arcibiskupa pro ekumenický patriarchát, metropolity Emmanuela. Přítomné pozdraví předseda EPP-ED prof. Hans-Gert Pöttering, bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda a řečníci ze Slovenské biskupské konference i z pravoslavné církve.

Se zprávami o situaci jednotlivých zemí regionu vystoupí řečníci za pravoslavnou a katolickou církev ze Srbska, Černé Hory a Chorvatska a europoslanec Pál Schmitt, předseda Meziparlamentní delegace pro vztahy s Chorvatskem. Mezi pozvanými jsou i premiéři Vojislav Koštunica (Srbsko), Ivo Sanader (Chorvatsko) a Konstantinos Karamanlis (Řecko), dále koordinátor Paktu stability pro Jihovýchodní Evropu dr. Erhard Busek a dr. Christian Schwarz -Schilling, vysoký představitel mezinárodního společenství v Bosně.

Druhé zasedání bude věnované Soluňskému procesu, nazvané "Přijetí národů Západního Balkánu v Evropě". S příspěvky vystoupí europoslanec a předseda Meziparlamentní delegace pro vztahy s Makedonií Giorgios Papastamkos, sarajevský kardinál Vinko Puljić a političtí i církevní představitelé Makedonie, Bosny a Kosova. Promluví též zástupci islámu. Pozván byl také někdejší finský prezident Martti Ahtisaari, v současnosti zvláštní zmocněnec OSN pro Kosovo. Po skončení zasedání a následné debatě se účastníci přesunou do Nitry, kde se pomodlí u ostatků sv. Cyrila.

Páteční zasedání bude věnováno zemím východní Evropy – Běloruska, Moldávie a Ukrajiny - a vystoupí na něm předseda Výboru pro zahraniční záležitosti Elmar Brok, europoslanec Ioannis Varvitsiotis, zpravodaj "New Neighbourhood Policy" Giorgios Dimitrakopoulos a zástupci pravoslavné a katolické církve zmíněných zemí. Mezi pozvanými jsou dále představitelé běloruských a moldavských politických stran a ukrajinský prezident Viktor Juščenko.

Na závěr celého setkání účastníci přijmou společnou deklaraci a závěry.
(Dle Christnet.cz)Zobrazit příspěvek č. 13 jednotlivě

Administrátor --- 3. 11. 2006
Kusturica se dal pokřtít a postavil pravoslavný chrám

Známý srbský režisér Emir Kusturica se nechal pokřtít v den sv. velikomučedníka Jiří r. 2005 a přijal jméno Nemanja v monastýru Savina poblíž Gerceg Novi. Narodil se v Sarajevu v rodině muslimských Srbů, kteří před několika generacemi přijali islám v době Tureckého jha. Kusturica vzpomínal, jak v jeho rodině vždy pamatovali, že dříve byli pravoslavnými křesťany.

Režisér spolu s manželkou darovali prostředky na postavení chrámu v čest sv. Sávy Srbského, který byl vybudován dle jeho vlastního projektu ve vesnici Mokra Gora.
(Credo.ru)Zobrazit příspěvek č. 12 jednotlivě

Administrátor --- 2. 11. 2006
Přednáška v Praze

Pražská farnost Pravoslavné církve zve v neděli 5. listopadu 2006 na besedu "PARTNERSKÉ VZTAHY Z POHLEDU KŘESŤANA". Setkání se koná po liturgii v „Galerii sedmi“ pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ul. 9a, Praha 2.Vstup z ulice Na Zderaze( Národní památník hrdinů heydrichiády).

(Dle magazínu Christnet.cz)Zobrazit příspěvek č. 11 jednotlivě

jer. D. Dudáš --- 30. 10. 2006
pravoslavní v Příbrami

V neděli 29.října t.r. jsem s o.Milanem Horvátem z Tachova sloužil sv.liturgii ve zcela zaplněném chrámu Sv.Prokopa Sázavského v Příbrami - na Bžezových horách. O tuto první historickou pravoslavnou bohoslužbu v tomto městě byl taková zájem , že jsme okamžitě po skončení slavnostních bohoslužeb založili v Příbrami filiální obec .
Program bohoslužeb v Příbrami - chrám sv.Prokopa Sázavského na Březových horách je následující - 19.listopadu a poté vždy 1. a 3. neděle v měsíci + svátky podle starého kalendáře .
Sv.liturgie začíná v 11.hod a sloužíme staroslověnsky .
Duchovní správce Rokycan a Příbrami o.David Dudáš
tel. 777 223 812 , e-mail : ortodox.rokycany/zavinac/seznam.czZobrazit příspěvek č. 10 jednotlivě

Administrátor --- 30. 10. 2006
Zprávy ze světa

Počet pravoslavných na jihu USA rychle stoupá (2)

Pravoslavná obec na americkém Jihu strmě roste. Celkem je v USA napočítáno 2 miliony pravoslavných věřících různých jurisdikcí. Za posledních 30 let se v jižních státech USA objevilo přibližně 60 nových pravoslavných farností a misií.

Často se stává, že pravoslavní obsazují bývalé protestantské chrámy, které byly jejich farníky již dříve opuštěny. Pravoslavní však musejí úplně přebudovat interiér těchto chrámů, aby byl vytvořen viditelný odraz Božího Království.

"Pravoslavný chrám, to je místo kosmického setkání člověka a Boha, Nebe se zemí," říká otec Paul Ierger, představený chrámu Pravoslavné církve v Americe ve městě Clintone ve státu Missisipi. "Pravoslavná bohoslužba - to je služba Bohu, sjednocení s Kristem a se svatými," pravil kněz.

Z chrámu, který koupili po presbyterské církvi, musely zmizet lavice, varhany, kazatelna; odstranili koberec, aby se okryla původní vydlážděná podlaha. Bílé stěny přemalovali barvou blankytnou a hnědou - což jsou barvy nebe a země.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Evangeličtí televizní kazatelé v USA podporují zápas za zachování Kosova součástí Srbska

Jerry Foluell a Pet Robertson, známí kazatelé s velikým vlivem v konzervativních kruzích USA, hodlají podporovat Srbskou pravoslavnou církev v boji za uchránění územní celistvosti Srbska. O jejich slibu podpořit snahu Srbské pravoslavné církve informoval vladyka Artemij, který je již na třetí misijní cestě do USA. Dále vladyka podtrhnul, že nezávislé Kosovo by se stalo základnou pro bahaismus a islámský džihád, a bylo by hrozbou pro celou Evropu i USA.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Imám jedné z mešit Saudské Arábie vydal fetvu proti používání mobilních telefonů v mešitě. Stalo se poté, co jeden z telefonů zazvonil v době modlitby. Fetva stanovuje, že příště přinese-li kdo do mešity mobil, může ho imám vyhnat z mešity.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Brazílie: více než dva miliony věřících se zúčastnilo svátku na počest Panny Marie. Je to hlavní svátek Amazonie a slaví se od r. 1793 každou druhou neděli v říjnu.

Tisíce lidí následovali bohatě vyzdobený vůz se sochou Panny Marie, k níž byl dle tradice přivázán provaz symbolizující spojení lidu se svatou Pannou. Provaz měřil 400 metrů. 4,5 km dlouhou cestu putovala socha šest hodin. Věřící se nelekali ani tlačenice, která se kolem sochy vytvářela.

Letos poprvé byla socha pod pancéřovým sklem, protože loni nějaký náboženský fanatik házel po soše kameny a vážně ji poškodil.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Dalajlama vyzývá nedémonizovat Islám

Duchovní představitel Tibetu vyzývá, aby Islám nebyl zpodobován jako "náboženství násilí". Po 11. září na Západě začali démonizovat muslimy. Tak tlumočí slova dalajlamy site Times of India.

Vůdce buddhistů lituje, že ve jménu náboženství se rozžíhají nové konflikty v Irsku, Pakistánu a Iráku. "Náboženství má přesto veliký potenciál, může pomoci lidstvu žít ve vzájemné úctě," prohlašuje dalajlama.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Po 11. září 2001 stále více Američanů konvertuje k Islámu

CNN nedávno uvedla, že v poslední době roste počet amerických občanů, kteří přijímají Islám. Vrůstající počet přestupů k Islámu je sledován právě od událostí 11. září. Přibližně čtvrtina muslimů jsou tady noví konvertité. Mnozí přicházejí kvůli duchovnímu hledání. Celkem je v Americe okolo 6 milionů muslimů.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Viktor Juščenko vyznamenal patriarchu Filareta (Denisenko) řádem Jaroslava Moudrého II. stupně

Výnos o vyznamenání představitele Ukrajinské pravoslavné církve Kijevského patriarchátu a celé ruské Ukrajiny byl podepsán 18. října. Již dříve byl představitel této církve vyznamenán tímto řádem III. IV. a V. stupně.

Jak se praví ve výnosu, "patriarcha byl za zvláště významný přínos k vybudování místní pravoslavné církve na Ukrajině, mnoholetou církevní činnost, upevňování ideálů duchovnosti, milosrdenství, mezikonfesionální snášenlivosti ve společnosti.

V dobách SSSR, když byl exarchou Ukrajiny Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, byl Filaret vyznamenán řády "Přátelství národů" (1979) a Rudého řádu práce (1988).

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)Zobrazit příspěvek č. 9 jednotlivě

Administrátor weblogu --- 18. 10. 2006
Příbram. Klatovy.

S požehnáním Jeho Blaženstva vladyky metropolity Kryštofa zajišťuje naše církevní obec ve spolupráci s plzeňskou církevní obcí pastorační činnost pro pravoslavné věřící v Příbrami.
První historická pravoslavná sv.liturgie v Příbrami se bude konat v katolickém kostele sv.Prokopa na Březových Horách /parčík za náměstím/ v neděli 29.října t.r. od 11. hodin . Sv.liturgie bude sloužena staroslověnsky.
Pro případné dotazy se obracejte na duchovní správu v Rokycanech jer. D. Dudáš e-mail: ortodox.rokycany/zavináč/seznam.cz
mob. 777 223 812

Dále se mapuje pravoslavná situace v Klatovech . V případě zájmu o bohoslužby v tomto městě se obracejte na duchovní v Plzni. Mitr.prot. J. Polanský mob. 777 839 776
hypodiakon O.Makhnev e-mail: olegm/zavinac/post.czZobrazit příspěvek č. 8 jednotlivě

Pavel P. Haná --- 14. 10. 2006
Kontakty

Sláva Ježíši Christu,
drazí a milí přátelé v Kristu, přeji Vám zcela pokrytí Záštitou /Pokrovom/Přesvaté Bohorodice a zároveň si dovoluji oznámit veškeré kontakty na mě. Předem děkuji za Vaši kritiku, vzkazy a náměty.: Mgr.Pavel Roman Polhoš - pravoslavný žalmista na Moravě /rómského původu/- olomoucko-brněnská eparchie-nyní ustanovený při samostatné církevní obci v Čelechovicích na Hané-chrámu Přesv.Trojice u Olomouce, Tel.: +420/543 210 725, Mob.: +420/736 608 733, +420/602 369 319-E-mail: pavlos.dulos/zavinac/centrum.cz, roman.polhos/zavinac/iqrs.cz, Pavlaka.pavel/zavinac/seznam.czZobrazit příspěvek č. 7 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 10. 10. 2006
Zprávy ze světa

Kolik je na planetě atheistů?

Američtí vědci chtěli určit počet ateistů na naší planetě. Výzkum prováděla fakulta sociologie Pitcerské university (Clermon, stát Kalifornie), kde se pokusili podle statistik sečíst počty nevěřících, přesvědčených ateistů, agnostiků v různých zemích světa. Bylo také sestaveno pořadí padesáti nejateističtějších států. Do první desítky se dostaly skandinávské státy, Česká republika a Francie, ale i Vietnam, Japonsko a Jižní Korea.

Počet nevěřících lidí na planetě se pohybuje někde mezi 500 a 750 mil.

Zajímavé je, že za přesvědčené ateisty se považuje jen mezi 8 a 10 % Číňanů (dle průzkumu z r. 2000-1).

Většinou platí, že v zemích, kde je horší životní úroveň a podmínky života těžší, je náboženskost národa větší, a naopak - tam, kde je jídla a životních potřeb dostatek, náboženskost klesá.

Roste počet ateistů na světě? Na jedné straně stoupá sekularizace západních států. Na straně druhé rychle se zvyšující počet obyvatel Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává religioznímu uvědomění na planetě nové naděje.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru, NG-religia)


Duchovenstvu anglikánské církve se navrhuje nepoužívat mužského rodu ve vztahu k Bohu

Minulý týden vydala Anglikánská církev dokument s názvem "Reakce na násilí v rodinách". V tomto dokumentu, který zaštítěn biskupskou církevní autoritou, se tvrdí, že manželství, přesněji - obřad svatby, může vyprovokovat domácí násilí. V této souvislosti se navrhuje duchovenstvu zavést "radikální změny" do učení církve, mj. zříci se používání mužského rodu, hovoří-li se o Bohu, protože dávají-li se Bohu jména, která jsou rodu mužského, podtrhuje se tím převaha muže nad ženou. To by však znamenalo předělat všechny církevní modlitby a znovu vydat - v opravené podobě - všechny bohoslužebné zpěvníky atd.

Kritikové tohoto návrhu upozorňují, že domácí násilí se daleko častěji vyskytuje právě v neúplných rodinách, a manželství tedy snižuje riziko násilí v rodině, jak dokládá už jen letmý pohled na statistiky.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Ethiopie: srážky mezi muslimy a pravoslavnými křesťany si vyžádaly životy pěti lidí. Dva chrámu byly zapáleny.

Katolická informační služba Agnus sděluje, že místní muslimové se snažili překazit oslavy Povýšení svatého kříže konané pravoslavnou obcí. Muslimové tvrdili, že oheň, který byl pravoslavnými zapálen jako součást náboženské slavnosti, byl založen na muslimském území. (1.10.2006)

Již v květnu tohoto roku se rozhořely mezináboženské střety, při nichž bylo mnoho domů a obchodů, které patřily křesťanům, vykradeno. Křesťanští představitelé země vyjádřili své znepokojení nad stupňováním mezináboženského násilí.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)Zobrazit příspěvek č. 6 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 10. 10. 2006
Z výroků řeckých starců

O opozici vůči Jehovistům říkal starec Porfirios:
"Chudáci lži-svědkové Jehovovi, ať se nad nimi Bůh smiluje! Jedni křesťané se nad nimi rozčilují, druzí jim nadávají, třetí na ně podávají stížnosti. Jenže tímto způsobem chiliasmus nepřemohou. Pouze když se sami posvětíme, můžeme jej přemoci.

"Abychom odpověděli na všechny hlouposti, které se píšou proti křesťanství, museli bychom mít hory mozků, lesy per, moře inkoustu a celá pole papíru," pravil starec Epifanij.

Říkal starec Porfirij: "Pravda je v Pravoslaví. Já jsem ji prožil a poznal ji díky blahodati (milosti) Boží. Existuje mnoho světel, která na vás učiní dojem, ale pravé světlo je jen jedno."Zobrazit příspěvek č. 5 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 8. 10. 2006
Neštěstí nevěřících lidí

K neděli o víře Samaritánky:
Starec Paisij Svatohorec:
Ti, kteří se spokojí s materiálním světem a nezneklidňují se otázkou své spásy, jsou podobni nerozumným ptáčatům, která tiše zůstávají ve vajíčku, nesnaží se rozbít skořápku a dostat se ven a radovat se ze slunce. Takoví lidé se nebudou radovat z lítání na nebi a ze života v ráji, ale zůstanou bez pohybu a umřou pod vaječnou skořápkou...

(Paisij z Athosu, 1924--1994, je zřejmě nejznámějším pravoslavným starcem konce 20. století. Povědomí o jeho svatosti a daru duchovního starcovství se rozšířilo daleko za hranice Svaté Hory do celého pravoslavného světa.)Zobrazit příspěvek č. 4 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 6. 10. 2006
Z výroků svatých starců

Starce Porfiria (z Attiky, 1906--1991, známý darem jasnozřivosti) se otázali, koho by doporučoval volit ve volbách do parlamentu.
"Co pro tebe mohou politikové učinit, když jsou sami zamotaní ve svých duševních vášních? Když člověk nemůže sobě samému pomoci, jak by mohl dokázat pomoci druhým?"
"Kdybychom byli opravdovými křesťany, pak bychom mohli vyslat do parlamentu -- pochopitelně nikoliv křesťanskou stranu, ale křesťany-politiky, a věci (společenské) by se vyvíjely jinak."Zobrazit příspěvek č. 3 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 3. 10. 2006
DVD - inzerát

Film Andreje Tarkovského
ANDREJ RUBLEV
(Dvoj-DVD s českými titulky)
ke koupi za 650 Kč

Lze objednat na
http://zona.bloudil.cz/rublev/Zobrazit příspěvek č. 2 jednotlivě

Pavel P. Znojmo --- 3. 10. 2006
pozvánka

Sláva IC-XC!
Vážení přátelé,
srdečně zdravím z Čelechovic na Hané a dovoluji si Vás pozvat na již druhou sv.Liturgii v chrámu sv.Trojice nové samostatné církevní obce v Čelechovicích na Hané. Svatá Bohoslužba se koná vždy v neděli od 09.00 hod. Slouží otec Dr.František Rodr a pomáhá žalmista Pavel R. Polhoš s věřícími. Není nás zatím mnoho, ale Vaše modlitby nás určitě povzbudí. Je možné prohlédnout budoucí farní domeček, který nám snad brzo bude patřit. Těšíme se na setkání. Za podporu a případnou pomoc /jekéhokoliv druhu/ předem děkujeme. Přejeme všem hodně Boží radosti a potěšení.
S láskou v Kristu br. žalm. Pavel PolhošZobrazit příspěvek č. 1 jednotlivě

jer. Jan z Jihlavy --- 19. 9. 2006
Seminář o ikonopisu

IKONOPISNÝ SEMINÁŘS požehnáním Jeho Blaženstva vladyky metropolity Kryštofa
srdečně zveme všechny zájemce na ikonopisný seminář
do Monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově u Litovle.

Seminář proběhne ve dnech 21. a 22. října 2006 s následujícím programem:

21. října

13.15 příjezd do Vilémova autobusem z Olomouce, ubytování

13.45 oběd

14.30 – 15.15 přednáška Jeho Blaženstva vladyky metropolity Kryštofa na téma: „Význam ikon v životě církve“

15.30 – 17°° přednáška mát. Mgr. Jany Baudišové na téma: „Dějiny ikony – odraz teologického vývoje ve výtvarném stylu ikony.“

17°° - 17.50 diskuse, dotazy na přednesená témata

18°° archijerejská večerní bohoslužba s lithií /s požehnáním chlebů/

19.30 večeře

20°° - 21.30 beseda s ikonopiskou ses. Mgr.A. Ivetou Annou Kadlecovou na téma: „Zkušenosti a postřehy ze studia na špičkové ikonopisné škole při Trojicko-sergjevské lávře v Sergijev Posadu u Moskvy.“              

22. října

09°° - 10°° sv. liturgie

10.30 snídaně

11°° - 12°° beseda s ikonopiskou ses. Mgr. Sylvou Novotnou na téma: „Teoretické a praktické základy ikonopisné práce“

12°° oběd

13°° rozloučení, odjezdy účastníků

13.44 odjezd autobusu z „Vilémov-náves“ do Olomouce

Příspěvek na ubytování a stravu za jednoho účastníka je 500,- Kč, které účastníci zaplatí při příjezdu matce představené Alexii.
Přihlásit se můžete na e-mail: jana.baudisova/zavinac/pravoslavi.cz , tel. 567 309 264 mátuška Jana Baudišová nebo e-mail: christofor.cz/zavinac/tiscali.cz ; ludmilacentrum/zavinac/tiscali.cz , tel. 739 261 955 ses. Naděžda Kostelecká.

Těšíme se na Vaši účast.
Úřad Metropolitní rady Pravoslavné církve v Praze
Monastýr Zesnutí přesvaté bohorodice ve Vilémově

Administrátorem Ambonu je Jan Baudiš,
pravoslavný kněz


Celkem v je v Ambonu již 1420 příspěvků (zde zobrazeno 40 příspěvků, od č. 1 do č. 41)
Několik rad pro badatele v archivu Ambonu. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Ambonu" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že starší jsou nahoře a novější dole, což je pro čtení archivu nejpříjemnější). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž Ambon v roce 2006 začínal, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 40 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Pohyb ve frontě příspěvků:
Skok na nejnovější - Várka novějších - Dávka starších - Skok na nejstaršíTematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Klikněte sem pro nápovědu a pravidla Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz