Ambon

Pravidla a nápověda:

Toto je veřejná pravoslavná stránka, která má formu tzv. "weblogu".

Jak už název napovídá, je určena ke sdělovaní oznámení, pronášení krátkých úvah, k církevnímu zpravodajství a k oslovení veřejnosti.

Je to nástroj pravoslavných duchovních pro osvětu a misii.

Nepatří sem čistě interní církevní záležitosti.

Číst tuto stránku může tedy každý, ale přispívání na tuto stránku není umožněno všem návštěvníkům; je omezeno tím, že každý, kdo chce vložit svůj příspěvek, musí mít přidělen tzv. "klíč" - čili vlastní osobní heslo. Okruh lidí, kteří mohou mít přiděleno vlastní heslo, byl po úvaze omezen na:

  • 1.) všechny pravoslavné duchovní (počínaje žalmisty)
  • 2.) všechny pravoslavné teology
  • 3.) pravoslavné laiky, kteří jsou v církvi pověřeni nějakou službou (např. členové jednotlivých odborů, úředníci, redaktoři, sbormistři apod.)
  • 4.) pravoslavní mniši.

Všichni, kteří splňujete některou z výše uvedených tří podmínek, si můžete napsat na níže uvedenou adresu a bude vám zasláno vaše vlastní přístupové heslo.

Vyloučeno je anonymní příspívání do Ambonu. Každé přidělené heslo je vždy spojeno se jménem jeho držitele, které se pak zobrazí u zveřejněného příspěvku. Toto jméno je možno na přání držitele hesla kdykoliv upravit podle jeho přání (není tedy nutné, aby mělo úřední formu vlastního jména a příjmení). Pokud si přejete změnu podoby jména, stačí napsat na níže uvedenou adresu. Zvolte si takové jméno, aby bylo v církvi zjevné, o koho se jedná. Vyloučeny jsou různé přezdívky, šifry apod.

V případě zneužití hesla ke vložení nevhodného příspěvku, bude heslo zablokováno a příspěvek smazán.

Ambon je nástrojem misie a osvěty. Pište sem úvahy, krátké články. Žádoucí je i církevní inzerce, různá oznámení a pozvánky na veřejné církevní akce.

Nepatříte-li do okruhu těch, kteří mají nárok na vlastní přístupový klíč, můžete podat svůj příspěvek či dotaz formou e-mailu zaslaného na níže uvedenou adresu. Za takový příspěvek či dotaz děkujeme, ale vložení takového příspěvku nemůžeme předem zaručit.

Jak podávat příspěvky

Chcete-li do Ambou přispět, vyplňte ve formuláři ke psaní příspěvků Vaše osobní heslo. U Vašeho příspěvku bude v jeho hlavičce uvedeno jméno, které je s tímto heslem spojené.

Nutné je též vyplnit kolonku "téma".

Pro úpravu textu Vašeho příspěvku, který právě píšete do formuláře, můžete používat řídící kódy HTML (základní řídící kódy najdete zde); nepoužívejte <tento druh závorek> a tento znak "&" k jiným účelům! Text příspěvku napsaný do formuláře je po odeslání do Ambonu automaticky zformátován (tj. např. text, označený při psaní příspěvku řídícími HTML kódy jako tučný, se zobrazí tučně až po odeslání a následném automatickém zařazení mezi příspěvky).

Když je formulář pro odesílání příspěvků vyplněn dle Vašich představ, klikněte myší na tlačítko "odeslat". Prosíme, před odesláním si text Vašeho příspěvku pozorně přečtěte a opravte případné chyby apod., abyste znění Vašeho příspěvku nemuseli upravovat či opravovat formou dalšího příspěvku (ztěžuje to pak přehlednost webové stránky).

Chcete-li reagovat na některý již uveřejněný příspěvek, učiňte to vždy jedině tak, že kliknete myší na odkaz „odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...“ situovaný na pravé straně obrazovky vedle onoho příspěvku. Výsledkem bude, že se Vám ve formuláři předvyplní kolonka „téma“.

Pokud máte v Vašem internetovém prohlížeči zapnuto povolení poskytovat cookies, pak se Vám po odeslání prvního příspěvku do Ambonu bude ve formuláři předvyplňovat Vaše přístupové heslo.

Zaslané příspěvky budou na této stránce zveřejněny automaticky (dělá to počítač). Provozovatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoliv příspěvek, který neodpovídá tématickému zaměření Ambonu, případně nerespektuje pravidla diskrétnosti, zdvořilosti a obecné slušnosti.

Kódování češtiny je podporováno pouze Windows (CP 1250)... Kodujete-li cestinu jinak, piste prosim bez diakritiky (zadne hacky, zadne carky) (plain ASCII only). Děkujeme.E-mailová adresa Ambonu:


(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).