1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 7: #

jer. Jan z Jihlavy --- 10. 10. 2006
Zprávy ze světa

Kolik je na planetě atheistů?

Američtí vědci chtěli určit počet ateistů na naší planetě. Výzkum prováděla fakulta sociologie Pitcerské university (Clermon, stát Kalifornie), kde se pokusili podle statistik sečíst počty nevěřících, přesvědčených ateistů, agnostiků v různých zemích světa. Bylo také sestaveno pořadí padesáti nejateističtějších států. Do první desítky se dostaly skandinávské státy, Česká republika a Francie, ale i Vietnam, Japonsko a Jižní Korea.

Počet nevěřících lidí na planetě se pohybuje někde mezi 500 a 750 mil.

Zajímavé je, že za přesvědčené ateisty se považuje jen mezi 8 a 10 % Číňanů (dle průzkumu z r. 2000-1).

Většinou platí, že v zemích, kde je horší životní úroveň a podmínky života těžší, je náboženskost národa větší, a naopak - tam, kde je jídla a životních potřeb dostatek, náboženskost klesá.

Roste počet ateistů na světě? Na jedné straně stoupá sekularizace západních států. Na straně druhé rychle se zvyšující počet obyvatel Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává religioznímu uvědomění na planetě nové naděje.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru, NG-religia)


Duchovenstvu anglikánské církve se navrhuje nepoužívat mužského rodu ve vztahu k Bohu

Minulý týden vydala Anglikánská církev dokument s názvem "Reakce na násilí v rodinách". V tomto dokumentu, který zaštítěn biskupskou církevní autoritou, se tvrdí, že manželství, přesněji - obřad svatby, může vyprovokovat domácí násilí. V této souvislosti se navrhuje duchovenstvu zavést "radikální změny" do učení církve, mj. zříci se používání mužského rodu, hovoří-li se o Bohu, protože dávají-li se Bohu jména, která jsou rodu mužského, podtrhuje se tím převaha muže nad ženou. To by však znamenalo předělat všechny církevní modlitby a znovu vydat - v opravené podobě - všechny bohoslužebné zpěvníky atd.

Kritikové tohoto návrhu upozorňují, že domácí násilí se daleko častěji vyskytuje právě v neúplných rodinách, a manželství tedy snižuje riziko násilí v rodině, jak dokládá už jen letmý pohled na statistiky.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Ethiopie: srážky mezi muslimy a pravoslavnými křesťany si vyžádaly životy pěti lidí. Dva chrámu byly zapáleny.

Katolická informační služba Agnus sděluje, že místní muslimové se snažili překazit oslavy Povýšení svatého kříže konané pravoslavnou obcí. Muslimové tvrdili, že oheň, který byl pravoslavnými zapálen jako součást náboženské slavnosti, byl založen na muslimském území. (1.10.2006)

Již v květnu tohoto roku se rozhořely mezináboženské střety, při nichž bylo mnoho domů a obchodů, které patřily křesťanům, vykradeno. Křesťanští představitelé země vyjádřili své znepokojení nad stupňováním mezináboženského násilí.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz