1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 39: #

Administrátor --- 20. 12. 2006
Ruská pravoslavná církev v Holandsku

Holandský římsko-katolický klášter koupila za 1,5 milionu Euro Ruská pravoslavná církev

Katolický klášter řádu menších bratří kapucínů v Amsterodamu se stal pravoslavným. Nyní byl slavnostně otevřen a posvěcen pro pravoslavné věřící.
Začátkem 21. století katolický řád natolik zchudl, že už klášter nemohl dále udržovat. Pravoslavná farnost sv. Mikuláše (Nikolaje) v Amsterodamu se naopak natolik rozrostla, že začala hledat nové budovy. V bývalém klášteře už je nyní otevřen knižní obchod, nedělní škola a knihovna.

"S rozpadem Sovětského svazu přijelo na západ velice mnoho pravoslavných občanů bývalého SSSR," říká biskup bruselský a berlínský Simon. "A pravoslavní lidé kamkoliv přijedou chtějí mít svůj chrám, kde jsou bohoslužby v jejich jazyce, kde je možno se zpovídat, přijímat svaté Tajiny a pohovořit rusky."

Cena kláštera není moc vysoká s ohledem na to, že se jedná o centrum města. Peníze se vybraly mezi věřícími. Je zde veliký chrám a mnoho bývalých mnišských cel.

Farníci jsou většinou Rusové a pak i Holanďané, a proto se bohoslužby konají ve dvou jazycích. Modlit se sem přicházejí i Srbové, Ukrajinci, Řekové, Rumuni a dal.

NTV; Credo.ru
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz