1406


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 38: #

Administrátor --- 18. 12. 2006
Z knihy: Přínos pravoslavného Američana

Jednou se v USA o. Serafím Rose (tenkrát ještě Jevgenij) otázal sv. biskupa Joanna Šangajského a Sanfranciského na otázku, která ho už dlouho trápila: "Evangelium je hlásáno už skoro všem národům. Znamená to, že přichází konec světa, jak se o tom praví v Písmu svatém?"

"Nikoliv," odpověděl svatý vladyka Joann, "Evangelium Kristovo musí být hlásáno ve všech jazycích v pravoslavném výkladu. Až poté přijde konec světa."

(Sv. Joann Šangajský a Sanfranciský - jeden z nejuctívanějších pravoslavných světců 20. století; učinil mnoho zázraků za života i po smrti.)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz