1406


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 22: #

jer. Jan z Jihlavy --- 15. 11. 2006
Proroctví

Přijde doba, kdy nikoliv pronásledování, ale peníze a klamy tohoto světa odvrátí lidi od Boha, a tehdy zahyne (duchovně) ještě více duší než v době zjevného nepřátelství vůči Bohu. Na jedné straně - budou se zdvihat kříže a zlatit kupole; avšak na druhé straně - přijde království lži a zla. Pravá církev bude vždycky pronásledována, a spásy bude možno dosáhnout jenom skrze soužení a bolesti. Pronásledování pak bude nabývat těch nejpromyšlenějších a nepředvídatelných forem. Bude strašné dožít se těchto dob. My, sláva Bohu, nedožijeme se těchto časů, které přijdou až z Kazanského chrámu půjde církevní průvod do Alexandro-něvské lávry.

(Z proroctví svatého starce Serafíma Vyrického, + 1949)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz