1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 18: #

Administrátor --- 13. 11. 2006
Z tisku: homosexuálové v Jerusalemě

Vývoj situace v Jerusalemě v průběhu minulého týdne

Židy a muslimy sjednotil zápas s homosexuályOrtodoxní Židé, kterých je více než třetina obyvatelstva Jerusalema (z celkového počtu 706 tis.) protestují proti "přehlídce pýchy" - tj. slavnostnímu průvodu sexuálních menšin Jerusalemem. Náboženští židé zapalují popelnice, staví barikády na ulicích, házejí kameny na autobusy a perou se s policií. I rabíni prohlašují, že Jerusalem není město pro přehlídku homosexuálů. "Jerusalem je svaté město, podobné pochody jsou provokací proti náboženským obyvatelům. Nikdo nezakazuje průvody gayů v Tel Avivu, proč tedy vyžadují lézt do Jerusalema?" prohlásil rabín Pinchas Polonský.

"Zachvěli jsem se zděšením, když jsme uslyšeli o lstivém úmyslu menšiny našich zbloudilých bratří vykonat ohavnost a nízkost, která oslavuje skutky, které jsou v kategorickém rozporu tomu pojetí skromnosti, v níž jsou vychováváni synové Israele," praví se v prohlášení rady hlavních rabínů. Představitelé křesťanů i muslimů tento protest podporují.

Několik židů prohlásilo, že provedou obřad kabbalistického prokletí "pulsa de-nura" (úder ohně) proti organizátorům pochodu a policistům, kteří je budou chránit. Má se zato, že tato kletba byla uvalena na expremiéra Izraele Jischaka Rabina, posléze zabitého v r. 1995. Říká se též, že i těžká nemoc druhého expremiéra Ariela Sharona je následkem kletby "úderu ohně".

Gayové a lesbičky jsou odhodláni nezrušit pochod. Současný premiér Ehud Olmert a jedna z jeho dcer všemožně podporují asociaci gayů a lesbiček.

---------

Izraelský miliardář se neúspěšně pokusil zaplatit účastníkům homosexuální přehlídky, aby vykonali svůj průvod někde jinde než v Jerusalemě.

Izraelský obchodník Arkadij Gaidamak zkusil zaplatit organizátorům přehlídky gayů v Jerusalemě za přesun této akce do jiného města. Setkal se však s odmítnutím. Při setkání uvedl, že není nepřítelem homosexuálů, ale přeje si zabránit válce mezi světskými a náboženskými občany. Aktivisté "Otevřeného domu", který organizuje okázalý průvod gayů a lesbiček, odmítli návrh obchodníka a naopak jej vyzvali, aby i on šel v tomto průvodu. Uvedli k tomu, že uskutečnění homosexuální přehlídky v Jerusalemě je "věcí principu".

Průvod homosexuálů bude ochraňovat 12 tisíc izraelských policistů.
Interfax religia

---------

Vatikán žádá Izrael, aby zakázal průvod homosexuálů v Jerusalemě. Tzv. "přehlídka hrdosti" homosexuálů ve městě, které se považuje za posvátné pro židy, muslimy i křesťany, bude urážkou citů věřících, prohlašuje Vatikán.

Přehlídka homosexuálů se má konat v pátek a podle očekávání se jí zúčastní tisíce gay-aktivistů.

"Svatý trůn opakoval mnohokrát, že právo na sebevyjádření musí mít rozumné hranice, zvláště když takový projev může urážet náboženské cítění věřících," praví se v oficiálním vyjádření Vatikánu. "Je očividné, že tento slavnostní průvod homosexuálů v Jerusalemě bude urážkou pro většinu židů, muslimů i křesťanů, pro něž je Jerusalém svatým městem."

Papežský nuncius ve Svaté Zemi už předal ministerstvu zahraničí Izraele politování nad zamýšlenou akcí.

Učení římsko-katolické církve hlásá, že homosexuálové jsou lidé s "narušenou přirozeností". Církev vyzývá chovat se k homosexuálům se soucitem a vážností. V r. 2000 odsoudil Vatikán ostře průvod homosexuálů v Římě jako "urážku křesťanů".

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=9956

----------------

Sdělovací prostředky: Sodoma a Gomora se o týden odkládá

Odpůrci slavnostního průvodu homosexuálů Jerusalemem prohlásili, že budou na gaye útočit výbušninami při jejich akci plánované na páteční svátek, a proto byl průvod o týden posunut. Policie totiž nemá dostatek lidí na ochranu sexuálních menšin. Opozice spolu s rabíny zasypala Vrchní soud peticemi s žádostí nedopustit "sodomu a gomoru". Podle skromných odhadů policie by bylo potřeba na ochranu potřena 12 tisíc policistů, a tolik nemají k dispozici. Policie pochopila, že situaci nezvládne, když po celý probíhající týden musela potlačovat masové nepokoje ze strany ultrakonservativních židů, kteří kromě zapalování popelnic, barikád na ulicích, zasypávali policisty kamením. Nakonec byla v popelnici s domovním odpadem nalezena bomba s nápisem: "Sodomisté, táhněte pryč!" Pak musela police použít vodní děla na rozehnání demonstrantů. Zadrženo bylo 40 lidí. Ve středu se vyskytly požáry. Zablokováno bylo centrální náměstí, kudy nemohla projíždět auta.

Proti průvodu homosexuálů vystoupili i mírnější přívrženci normální sexuální orientace. Včera podali petice k Vrchnímu soudu s žádostí "nepřipustit hanobení, jinak "se nepodaří zabránit násilí a krveprolití".
Rabíni nevystupovali proti homosexuálům osobně, ale poukazovali na to, že Tóra nedovoluje homosexuální jednání, a stejně je odmítá tak i judaismus jako celek. Rabín Simcha Kuk např. prohlásil, že mluví "za celý židovský národ i za celé lidstvo" a prohlásil, že marš homosexuálů "uvrhne důstojnost národa do bláta", protože Jerusalém je každému znám jako svaté město.
"Není to přehlídka homosexuálů ale přehlídka hnusu," uvedl člen izraelského parlamentu Jakov Kohan. "Máme zato, že průvod velice zarmoutí Hospodina," pravil jiný poslanec z ultrakonservativní strany Šas, Ben Izri.
Na některých protestních akcích se k židům přidávali i muslimové, píše Daily Telegraph.

Původně byla přehlídka homosexuálů plánována na pátek 10. listopadu.
Organizátoři průvodu i nadále trvají na jeho konání, protože jsou přesvědčeni, že se stane významnou události v dějinách země a "skutečným průlomem k demokracii a svobodě sebevyjádření."

9.11.2006

--------------------

Představitelé sexuálních menšin se rozhodli nekonat homosexuální průvod Jerusalemem, protože hrozilo vypuknutí masových nepokojů. Souhlasili s konáním skromnější akce na jednom z městských stadionů.
10.11.2006

--------------------

Zástup Gayů se i přes zákaz neúspěšně pokusil projít ulicemi Jerusalema

Jerusalemská policie zadržela 20 představitelů sexuálních menšin, jelikož i přes úřední zákaz se asi 50 homosexuálů pokusilo zorganisovat "pochod hrdosti" přes město. V městském parku bylo registrováno několik rvaček mezi homosexuály a židy. Několik mladíků bylo zatčeno, když u nich byly nalezeny zbraně.

Shromáždění homosexuálů bylo provedeno na stadionu, kde se sešlo asi tisíc účastníků a na každého z nich připadali tři policisté (jako ochrana). Na ulicích byla přijata bezprecedentní bezpečnostní opatření.
10.11.2006

Zprávy dle Portálu credo.ru

----------------

Oficiální stanovisko místní pravoslavné církve k homosexualitě.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz