1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 1347: #

Administrátor --- 23. 4. 2022
Rusko dokonává svůj duchovní i mravní pád

„Násilí vždy přitahuje lidi mravně méněcenné.“ (Albert Einstein)

Rusko odmítlo návrh na příměří během nadcházejících pravoslavných Velikonoc. Uzavírat příměří na svátky bylo v minulosti považováno za posvátnou povinnost. Dnes se jí zřekli jen USA (v Jugoslávii) a Rusové.

Rusy před vražděním nezadrží ani oslavy Velikonoc, které Ukrajinu v neděli čekají. Na ostravském sjezdu KDU-ČSL to řekl ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

„Nevíme, jestli budou moci Ukrajinci oslavit Kristovo vzkříšení, jak se to konalo v průběhu mnoha století, zda je nezasáhne smrtící střela, když přijdou do kostela, a zda tam budou vůbec moci jít,“ řekl Perebyjnis.

„Ruská armáda se neštítí střílet po ženách a dětech a neváhá ani před útoky na kostely,“ uvedl a dodal: „I když se Rusko tváří jako křesťanská země s pravoslavnými tradicemi, je to ve skutečnosti barbarská země s nenávistnou ideologií.“
Novinky

+ + +

Na Velkou sobotu sestupuje v Jerusalemě Boží oheň. Říká se, že když jednoho roku nesestoupí, všichni v chrámu zahynou a nastane konec světa. Rusové si přímou leteckou linkou přivezou oheň z Jerusalema do Moskvy, ale co je jim ta jejich magie s ohněm platná, když zapomněli na morální podstatu křesťanství a jejich nohy spěchají i na Paschu prolévat krev? „Víra bez skutků je mrtvá,“ praví Písmo. K čemu je svatý oheň národu s mrtvou vírou, který už vítá antikrista? A kolik ukrajinských nevinných lidí se barbarským Rusům na Paschu podaří zabít?

Písmo varuje: „ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.“ (1 Petrův 4,15) Být Rusem obával bych se, že se letošní jerusalemský oheň stane pro jejich národ ohněm soudu... Tolik velkých sebejistých, pozuby vyzbrojených říší už v historii bylo, Bůh na ně poslal pronárody, aby smetli zpupné z povrchu země.

Co je platný plamen přivezený na svíci nebo oheň v kahanu přes půl zeměkoule, když schází oheň lásky v srdci! Kdo zachrání tyto padlé křesťany od Božího hněvu?

Šachový velmistr Garri Kasparov na začátku března vyzval světové velmoci, aby kvůli invazi na Ukrajinu uvrhly Rusko „zpět do doby kamenné“.

Průzkumy veřejného mínění ukazují: Rusové chtějí válku! V dobytých městech vyvěšují okupanti sovětské symboly. Je zjevné, že si Rusko přeje obnovení totalitního Sovětského svazu, jehož rozpad označil vůdce národa Putin za dějinnou tragédii.

V ruské státní televizi se účastníci diskusního pořadu smáli, jak s novou atomovou raketou mohou vymazat New York z povrchu země.

Zatímco na západě spekulují, co znamená písmeno Z na ruských tancích, v Rusku je to všem jasné: ze všech písmen se nejvíce podobá polovině hákového kříže. V Rusku je to běžně používaný symbol neonacistů.

To, co učinili bližním, dopadne jako uhlí řeřavé na jejich hlavy. I jejich města zpustnou.

+ + +

Ve strastném (pašiovém) týdnu jsme četli z Písma o Jidášovi a o nevděčnosti Izraelitů svému Bohu. Toto téma je vždy aktuální, bohužel. Stále vidíme lidi, kteří zrazují bližní, kteří jim činili jen dobro. Stále se setkáváme s projevy nevděku lidí vůči jejich dobrodincům. Zvláště zarmucující je to u lidí věřících, kteří skrze křest a při každém svatém přijímání slibují Bohu, že nebudou jako Jidáš. V současné situaci války a ruské agrese se toto téma zabodává do duše věřícího jako meč do srdce. Je to hrozné vidět, jak se chovají ruští pravoslavní křesťané (resp. velká část z nich), pro které už nic neznamená Kristovo přikázání lásky, přikázání Desatera: Nezabiješ, Nepokradeš a Nebudeš dychtit po ničem, co patří bližnímu tvému. Pak jsou tu všichni ti církevní konspirátoři horlivě rozšiřující lži a antikristovskou Putinovu propagandu. Což jim nic neříká přikázání: Nevydáš křivého svědectví? Jidášů je dodnes v církvi plno, ale Josefa z Arimatie či Nikodéma, kteří se obětovali a riskovali, aby posloužili Pánu, hledáš těžko.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz