1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 10: #

Administrátor --- 30. 10. 2006
Zprávy ze světa

Počet pravoslavných na jihu USA rychle stoupá (2)

Pravoslavná obec na americkém Jihu strmě roste. Celkem je v USA napočítáno 2 miliony pravoslavných věřících různých jurisdikcí. Za posledních 30 let se v jižních státech USA objevilo přibližně 60 nových pravoslavných farností a misií.

Často se stává, že pravoslavní obsazují bývalé protestantské chrámy, které byly jejich farníky již dříve opuštěny. Pravoslavní však musejí úplně přebudovat interiér těchto chrámů, aby byl vytvořen viditelný odraz Božího Království.

"Pravoslavný chrám, to je místo kosmického setkání člověka a Boha, Nebe se zemí," říká otec Paul Ierger, představený chrámu Pravoslavné církve v Americe ve městě Clintone ve státu Missisipi. "Pravoslavná bohoslužba - to je služba Bohu, sjednocení s Kristem a se svatými," pravil kněz.

Z chrámu, který koupili po presbyterské církvi, musely zmizet lavice, varhany, kazatelna; odstranili koberec, aby se okryla původní vydlážděná podlaha. Bílé stěny přemalovali barvou blankytnou a hnědou - což jsou barvy nebe a země.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Evangeličtí televizní kazatelé v USA podporují zápas za zachování Kosova součástí Srbska

Jerry Foluell a Pet Robertson, známí kazatelé s velikým vlivem v konzervativních kruzích USA, hodlají podporovat Srbskou pravoslavnou církev v boji za uchránění územní celistvosti Srbska. O jejich slibu podpořit snahu Srbské pravoslavné církve informoval vladyka Artemij, který je již na třetí misijní cestě do USA. Dále vladyka podtrhnul, že nezávislé Kosovo by se stalo základnou pro bahaismus a islámský džihád, a bylo by hrozbou pro celou Evropu i USA.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Imám jedné z mešit Saudské Arábie vydal fetvu proti používání mobilních telefonů v mešitě. Stalo se poté, co jeden z telefonů zazvonil v době modlitby. Fetva stanovuje, že příště přinese-li kdo do mešity mobil, může ho imám vyhnat z mešity.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Brazílie: více než dva miliony věřících se zúčastnilo svátku na počest Panny Marie. Je to hlavní svátek Amazonie a slaví se od r. 1793 každou druhou neděli v říjnu.

Tisíce lidí následovali bohatě vyzdobený vůz se sochou Panny Marie, k níž byl dle tradice přivázán provaz symbolizující spojení lidu se svatou Pannou. Provaz měřil 400 metrů. 4,5 km dlouhou cestu putovala socha šest hodin. Věřící se nelekali ani tlačenice, která se kolem sochy vytvářela.

Letos poprvé byla socha pod pancéřovým sklem, protože loni nějaký náboženský fanatik házel po soše kameny a vážně ji poškodil.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Dalajlama vyzývá nedémonizovat Islám

Duchovní představitel Tibetu vyzývá, aby Islám nebyl zpodobován jako "náboženství násilí". Po 11. září na Západě začali démonizovat muslimy. Tak tlumočí slova dalajlamy site Times of India.

Vůdce buddhistů lituje, že ve jménu náboženství se rozžíhají nové konflikty v Irsku, Pakistánu a Iráku. "Náboženství má přesto veliký potenciál, může pomoci lidstvu žít ve vzájemné úctě," prohlašuje dalajlama.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Po 11. září 2001 stále více Američanů konvertuje k Islámu

CNN nedávno uvedla, že v poslední době roste počet amerických občanů, kteří přijímají Islám. Vrůstající počet přestupů k Islámu je sledován právě od událostí 11. září. Přibližně čtvrtina muslimů jsou tady noví konvertité. Mnozí přicházejí kvůli duchovnímu hledání. Celkem je v Americe okolo 6 milionů muslimů.

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)

Viktor Juščenko vyznamenal patriarchu Filareta (Denisenko) řádem Jaroslava Moudrého II. stupně

Výnos o vyznamenání představitele Ukrajinské pravoslavné církve Kijevského patriarchátu a celé ruské Ukrajiny byl podepsán 18. října. Již dříve byl představitel této církve vyznamenán tímto řádem III. IV. a V. stupně.

Jak se praví ve výnosu, "patriarcha byl za zvláště významný přínos k vybudování místní pravoslavné církve na Ukrajině, mnoholetou církevní činnost, upevňování ideálů duchovnosti, milosrdenství, mezikonfesionální snášenlivosti ve společnosti.

V dobách SSSR, když byl exarchou Ukrajiny Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, byl Filaret vyznamenán řády "Přátelství národů" (1979) a Rudého řádu práce (1988).

(Zpracováno dle serveru Credo.ru)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz